Integritetspolicy

På Utrikespolitiska institutet (UI) värnar vi om våra kunders personliga integritet. Här ger vi dig en översiktlig beskrivning av hur vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser igenom detta innan du använder någon av våra tjänster, vid frågor kontakta oss gärna på: info@ui.se

Vad är en personuppgift och varför vi samlar in dem

En personuppgift är information som gör att en nu levande fysisk person går att identifiera. Exempel på sådan information är namn, adress och e-postadress. UI samlar inte in känsliga uppgifter från sina kunder, så som religiös eller politisk åskådning eller hälsoinformation.

För att kunna fullgöra ett avtal med dig då du exempelvis köpt något via UI eller om du är intresserad av våra seminarier eller nyhetsbrev behöver UI samla in uppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla denna tjänst eller produkt. All lagring av dina personuppgifter sker på laglig grund och vi samlar aldrig in mer uppgifter om dig än vad vi faktiskt behöver för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.  

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för marknadsföring eller för att erbjuda dig produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. Du har dock möjlighet att när som helst kräva att vi upphör med direkt marknadsföring till dig, detta kan du göra genom att kontakta oss på UI.

Vilken information samlar UI in?

Vi samlar in följande information:

  • Person- och kontaktinformation (namn, adress, e-postadress, samt telefonnummer), arbetsgivare, inloggningsuppgifter till ui.se, IP-adresser.
  • Information om det du köpt.
  • Information om vilka seminarier du deltagit i

Hur länge lagrar UI dina uppgifter?

UI lagrar dina uppgifter så länge vi har ett pågående förhållande till dig som kund, det vill säga fram till dess att en produkt eller tjänst blivit levererad. Vi kan även komma att behålla uppgifterna under en tid efter att detta förhållande avslutas för att erbjuda andra produkter eller tjänster som vi tror du kan vara intresserad av. UI kan även komma att lagra dina uppgifter under en längre period i de fall detta krävs av annan lagstiftning, till exempel för bokföringsändamål eller om det krävs för att vi ska kunna tillvarata våra juridiska intressen i en pågående juridisk process.

Lämnar UI ut uppgifterna till någon annan part?

För att vi ska kunna leverera den produkt eller tjänst som du beställt kan UI komma att överföra dina personuppgifter till underleverantörer eller till en aktör utanför den Europeiska Unionen (EU) t.ex. digitala verktyg för utskick av nyhetsbrev och dylikt. Om detta görs ansvarar UI för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade. Vi kan även lämna ut dina uppgifter om tvingande lagstiftning finns om detta, exempelvis till en myndighet. UI säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Evenemangsverksamhet

I det fall seminarier, föreläsningar och andra evenemang spelas in för att delas digitalt syns i regel publiken bakifrån. Frågor och kommentarer från publiken kommer med i inspelningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att kräva ut vilken information som finns lagrad om dig hos UI. Vi ska lämna ut denna information inom en månad från det tillfälle då du kom in med din begäran. Denna period kan förlängas med upp till två månader om skäl för detta finns, UI bär då ansvaret att informera dig om detta. Informationen ska ges till dig kostnadsfritt men om en begäran är komplicerad eller på annat sätt tidskrävande kan UI ta ut en mindre administrativ avgift. I vissa fall kan även UI vägra att lämna ut uppgifter.

Om du inte längre är intresserad av UI:s produkter och tjänster har du har även rätt att kräva att vi upphör med all lagring av dina personuppgifter, om detta sker kommer du raderas helt ur våra register (om inte tvingande skäl på grund av annan lagstiftning finns).

Du har även rätt att kräva att få felaktig information om dig rättad eller få dina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har även rätt att kräva att dina personuppgifter flyttas från UI till annat företag, myndighet eller organisation (”rätt till dataportabilitet”), denna rätt är begränsad till de uppgifter som du själv lämnat till oss.

Om du som registrerad anser att UI inte uppfyller dessa krav har du rätt att lämna in klagomål till den myndighet som ansvarar för att UI lever upp till lagstiftningen. I detta fall är den myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar

Denna text kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid att ta del av på ui.se.

Varukorg

Totalt 0