10499

Styrelse

Utrikespolitiska institutets styrelse består av följande ledamöter:

  • Fil kand Michael Sohlman, ordförande
  • Direktör Agneta Dreber, vice ordförande 
  • Departementsråd Stefan Gullgren
  • Direktör Ove Joanson
  • Professor Rutger Lindahl
  • Professor Marie Söderberg
  • Professor Jonas Tallberg
  • Chefekonom Annika Winsth

I styrelsen ingår även UI:s direktör Christer Ahlström, samt personalens företrädare Lena Karlsson, redaktör och Anna-Karin Jonsson, projektsamordnare vid UI.

Utrikespolitiska institutets huvudman är Utrikespolitiska samfundet som är en ideell förening. Samfundet har drygt 300 eminenta utrikes- och säkerhetspolitiskt meriterade ledamöter valda av samfundet på obestämd tid. Samfundet sammanträder årligen för att ta ställning till institutets verksamhet och ekonomi, samt att välja styrelse för både Utrikespolitiska samfundet och Utrikespolitiska institutet.

Ledamotsförteckning Utrikespolitiska Samfundet 2018-01-01

Varukorg

Totalt 0