Samoa – Sociala förhållanden

De flesta samoaner lever i traditionsbundna och i hög grad självstyrande bysamhällen, där de sociala hierarkierna är starka. Kvinnor och män är lika inför lagen, men i bysamfälligheterna dominerar männen.

I FN:s index över mänsklig utveckling (HDI) bedöms Samoa ha en "hög utvecklingsnivå", den näst högsta av fyra kategorier i världen. Bland Oceaniens 14 länder placeras fyra i kategorin ”hög utvecklingsnivå”, sju bedöms ha en ”medelhög utvecklingsnivå, den nästa lägsta nivån, medan två länder (Australien och Nya Zeeland) hamnar i den högsta kategorin, ”mycket hög utvecklingsnivå”. Nauru saknas i HDI-indexet.

Den offentliga sjukvården har förbättrats under senare år och är relativt god. Det finns ett sjukhus i huvudstaden Apia och ett på ön Savai'i samt en mängd småkliniker ute i byarna. Samoa har också ett avtal om vård med Nya Zeeland. Ett problem för sjukvården är att många läkare och sjuksköterskor väljer att arbeta utomlands, där de får betydligt bättre betalt.

Vaccineringskampanjer har minskat förekomsten av flera sjukdomar, men under 2019 avled 83 människor i ett utbrott av mässling. Fetma till följd av dåliga matvanor är ett allvarligt hälsoproblem. Samoa tillhör den grupp länder i världen som har den högsta andelen överviktiga och feta personer i sin befolkning.

Socialförsäkringssystemet är inte väl utbyggt, men det finns till exempel pension och invalid- och arbetsskadeförsäkring.

Dagligt liv

Byn är indelad i storfamiljer (aiga), vilkas överhuvuden (matai) sitter i byråden (fono). En släkt kan ha en eller flera mataier. Kvinnor kan vara matai, men det är ovanligt. En matai väljs av byrådet på meriter. Den person som anses mest lämplig väljs till familjens ledare. Mataierna fördelar storfamiljernas jord och fiskevatten, ansvarar för att medlemmarna har sin försörjning tryggad, övervakar att sociala regler följs och skipar även rättvisa (se Politik).

Enligt den samoanska regeringen är våld inom hemmet vanligt. I en rapport från en parlamentariskt tillsatt kommission uppgav nio av tio samoaner 2018 att de hade erfarenheter av våld i hemmet, och en av fem kvinnor uppgav att de utsatts för våldtäkt någon gång i livet. Byråden kan dela ut straff vid våld inom familjen, men gör det vanligtvis bara i extremfall. Våldtäkt inom äktenskapet är inte straffbart. Kvinnor får inte arbeta mellan midnatt och klockan sex på morgonen utan särskilt tillstånd. Abort är förbjudet. Prostitution är olagligt, men förekommer.

Barn i Samoa växer i normalfallet upp under trygga förhållanden och har flera vuxna runt sig som tar hand om dem. Barn har rätt till avgiftsfri sjukvård. Aga var tillåtet i hemmen och i skolorna fram till 2013 då det förbjöds. Lärare som utövar våld mot elever riskerar böter eller fängelse.

Barn under 15 år får endast anställas för lättare arbete. Förbudet gäller inte inom jordbruket där mataierna kan begära att bybor – även barn – ställer upp och arbetar. Även om de allra flesta bybor ställer upp frivilligt förekommer det att mataier tvingar ut folk på fälten.

Sexuella handlingar och förbindelser mellan män är förbjudna och kan beläggas med fängelsestraff. I praktiken utdöms detta straff sällan. Homosexualitet är dock inte socialt accepterat i det samoanska samhället och diskriminering på grund av sexuell läggning förekommer.

Om våra källor

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0