HDI

Index över mänsklig utveckling (eller HDI-index, från engelskans Human development index) mäter förväntad livslängd, utbildning och inkomst per invånare i 193 länder. Det sammanställs av FN:s utvecklingsorgan UNDP som gör en lista där 1 är bäst (högst index). UNDP delar in världens länder i fyra kategorier avseende utvecklingsnivå: låg, medel, hög eller mycket hög. Enligt den klassificering som avser år 2022 (och publicerades 2024) har 33 länder lågt HDI-index, 42 har medel, 49 högt och 69 mycket högt HDI-index.

Varukorg

Totalt 0