Världsbanken

Mellanstatligt finansorgan som ska verka för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Ger bistånd och långfristiga lån, medan systerorganisationen IMF är inriktat på monetär stabilitet och ger kortsiktiga lån vid akuta kriser.

Varukorg

Totalt 0