Samoa

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/samoa/

Samoa består av nio vulkanöar i sydvästra Stilla havet. Den polynesiska kulturen på öarna brukar beskrivas som konservativ och präglad av ett slags gammaldags kristendom. I centrum för samhällslivet står kyrkan och storfamiljerna, vars ledare (mataier) är lokala makthavare. Öarna styrdes tidigare av Nya Zeeland, och numera bosätter sig många unga samoaner där. I Samoa livnär sig de flesta på jordbruk och fiske, även om turismen har vuxit snabbt på de tropiska öarna.

Samoa – Geografi och klimat

Samoaöarna ligger i sydvästra Stilla havet. Medan de östra öarna lyder under USA utgör de västra öarna den självständiga staten Samoa (fram till 1997 Västra Samoa). Klimatet är tropiskt med hög värme och luftfuktighet året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 831 km2 (2022)
Tid
svensk +12 timmar
Huvudstad med antal invånare
Apia 37 391 (folkräkning 2016)
Högsta berg
Silisili (på ön Savai‘i, 1 857 m ö h)
Medelnederbörd/år
Apia 3 000 mm
Medeltemperatur/dygn
23–30 °C hela året

Källor

Samoa – Befolkning och språk

Nästan alla samoaner är polynesier. Samoa har en hög naturlig befolkningstillväxt och en ung befolkning. Runt fyra av tio samoaner är under 14 år. Samtidigt är utflyttningen stor, inte minst bland ungdomar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
polynesier
Antal invånare
200 144 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
70 (2020)
Andel invånare i städerna
18 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
23,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,2 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,9 procent (2021)
Fertilitetsgrad
3,8 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
48,2 procent (2020)
Förväntad livslängd
73 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2019)
Förväntad livslängd för män
71 år (2019)
Språk
samoanska och engelska är officiella språk

Källor

Samoa – Religion

Samoas författning garanterar religionsfrihet. 2017 röstade landets parlament enhälligt för att skriva in i författningen att Samoa är en kristen stat. I stort sett hela befolkningen är kristen och samhället präglas i hög grad av kristna värderingar.

Samoa – Utbildning

Nästan alla samoaner går ut grundskolan och i stort sett alla invånare kan läsa och skriva. Fyra av fem elever går vidare till studier på gymnasienivå. Förutom statliga skolor finns många missionsskolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,4 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
99,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,2 procent (2020)

Källor

Samoa – Kultur

I Samoa är den polynesiska kulturen ovanligt väl bevarad. De flesta samoaner är starkt knutna till bylivets traditioner och kulturella sedvänjor, som styrs av storfamiljen med dess överhuvud, matai.

Samoa – Sociala förhållanden

De flesta samoaner lever i traditionsbundna och i hög grad självstyrande bysamhällen, där de sociala hierarkierna är starka. Kvinnor och män är lika inför lagen, men i bysamfälligheterna dominerar männen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
13 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
91,8 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
96,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
227 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2020)

Källor

Samoa – Seder och bruk

Den traditionsbundna livsstilen (fa'a Samoa) i Samoas bysamhällen präglas av strikta sociala hierarkier. Byborna ska visa lydnad och respekt för äldre och överordnade. Kristna påbud ska följas. Ju längre bort från huvudstaden Apia man kommer desto strängare håller byarna på fa’a Samoa.

Samoa – Historia

Polynesiernas förfäder kom troligen från Sydöstasien under årtusendet före vår tidräkning. Först på 1800-talet började européer bosätta sig på öarna. 1899 kom nuvarande Samoa att tillhöra Tyskland under namnet Västra Samoa. Efter första världskriget gav FN:s föregångare Nationernas förbund Nya Zeeland i uppdrag att förvalta Västra Samoa. Den 1 januari 1962 blev Västra Samoa en självständig stat. 1997 bytte nationen namn från Västra Samoa till Samoa.

Samoa – Politik

Samoa är en monarki vars kung sedan 2007 utses i allmänna val. Landet är en parlamentarisk demokrati, men alla medborgare är inte valbara till parlamentet. I praktiken ligger mycket av den politiska makten hos överhuvudena (mataierna) för landets storfamiljer. Samoa har starka band till Nya Zeeland.

Officiellt namn
Malo Sa'oloto Tuto'atasi o Samoa/ Independent State of Samoa/ Självständiga staten Samoa
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Tuimaleali'ifano Va'aletoa Sualauvi II (2017–)
Regeringschef
premiärminister Fiame Naomi Mata'afa (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Fast-partiet 31, Partiet för skydd av mänskliga rättigheter/HRPP 22 (2021) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Partiet för skydd av mänskliga rättigheter/HRPP 44, Tautua Samoa 3, oberoende kandidater 2 (2016)
Valdeltagande
70 procent i parlamentsvalet 2016, 69,5 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
val av kung 2027, parlamentsval 2026
1. Två tilläggsmandat utdelas för att kvoten på 10 procent kvinnor ska uppnås.

Källor

Samoa – Ekonomi

Samoas ekonomi är relativt outvecklad. Ungefär två av tre invånare lever av jordbruk och fiske, främst för husbehov. Utländsk valuta kommer i huvudsak från samoaner utomlands som skickar hem pengar till anhöriga. Turismen är en viktig näring som vanligtvis inbringar betydligt mer inkomster till staten än varuexporten.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 068 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
-7,2 procent (2021)
Total BNP
807 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
10,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
14,9 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
74,9 procent (2020)
Inflation
8,3 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
46,5 procent (2020)
Utlandsskuld
437 miljoner US dollar (2020)
Valuta
tala
Varuexport
38 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
286 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
fisk, kokosprodukter, taro (2018)
Största handelspartner
Nya Zeeland, Australien, Amerikanska Samoa, Kina, Singapore (2018)
Bistånd per person
659 US dollar (2017)

Källor

Samoa – Naturtillgångar, energi och miljö

Samoas viktigaste naturtillgång är skogen. Närmare halva landet är täckt av skog. Ett vattenkraftverk fyller det mesta av Samoas energibehov.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
318 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
300 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,5 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
34,2 procent (2019)

Källor