Samoa

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/samoa/

Samoa består av nio vulkanöar i sydvästra Stilla havet. Den polynesiska kulturen på öarna brukar beskrivas som konservativ och präglad av ett slags gammaldags kristendom. I centrum för samhällslivet står kyrkan och storfamiljerna, vars ledare (mataier) är lokala makthavare. Öarna styrdes tidigare av Nya Zeeland, och numera bosätter sig många unga samoaner där. I Samoa livnär sig de flesta på jordbruk och fiske, även om turismen har vuxit snabbt på de tropiska öarna.

Samoa – Geografi och klimat

Samoaöarna ligger i sydvästra Stilla havet. Medan de östra öarna lyder under USA utgör de västra öarna den självständiga staten Samoa (fram till 1997 Västra Samoa). Klimatet är tropiskt med hög värme och luftfuktighet året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 831 km2 (2020)
Tid
svensk +12 timmar
Huvudstad med antal invånare
Apia 37 391 (folkräkning 2016)
Högsta berg
Silisili (på ön Savai‘i; 1 857 m ö h)
Medelnederbörd/år
Apia 3 000 mm
Medeltemperatur/dygn
23–30 °C hela året

Källor

Samoa – Befolkning och språk

Nästan alla samoaner är polynesier. Samoa har en hög naturlig befolkningstillväxt och en ung befolkning. Runt fyra av tio samoaner är under 14 år. Samtidigt är utflyttningen stor, inte minst bland ungdomar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
polynesier
Antal invånare
197 097 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
69 (2018)
Andel invånare i städerna
18,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
24,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
48,4 procent (2017)
Förväntad livslängd
73 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2019)
Förväntad livslängd för män
71 år (2019)
Språk
samoanska och engelska är officiella språk

Källor

Samoa – Religion

Samoas författning garanterar religionsfrihet. 2017 röstade landets parlament enhälligt för att skriva in i författningen att Samoa är en kristen stat. I stort sett hela befolkningen är kristen och samhället präglas i hög grad av kristna värderingar.

Samoa – Utbildning

Nästan alla samoaner går ut grundskolan och i stort sett alla invånare kan läsa och skriva. Fyra av fem elever går vidare till studier på gymnasienivå. Förutom statliga skolor finns många missionsskolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
99,0 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,5 procent (2016)

Källor

Samoa – Kultur

I Samoa är den polynesiska kulturen ovanligt väl bevarad. De flesta samoaner är starkt knutna till bylivets traditioner och kulturella sedvänjor, som styrs av storfamiljen med dess överhuvud, matai.

Samoa – Sociala förhållanden

De flesta samoaner lever i traditionsbundna och i hög grad självstyrande bysamhällen, där de sociala hierarkierna är starka. Kvinnor och män är lika inför lagen, men i bysamfälligheterna dominerar männen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
14 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
95,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
227 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2020)

Källor

Samoa – Seder och bruk

Den traditionsbundna livsstilen (fa'a Samoa) i Samoas bysamhällen präglas av strikta sociala hierarkier. Byborna ska visa lydnad och respekt för äldre och överordnade. Kristna påbud ska följas. Ju längre bort från huvudstaden Apia man kommer desto strängare håller byarna på fa’a Samoa.

Samoa – Historia

Polynesiernas förfäder kom troligen från Sydöstasien under årtusendet före vår tidräkning. Först på 1800-talet började européer bosätta sig på öarna. 1899 kom nuvarande Samoa att tillhöra Tyskland under namnet Västra Samoa. Efter första världskriget gav FN:s föregångare Nationernas förbund Nya Zeeland i uppdrag att förvalta Västra Samoa. Den 1 januari 1962 blev Västra Samoa en självständig stat. 1997 bytte nationen namn från Västra Samoa till Samoa.

Samoa – Politik

Samoa är en monarki vars kung sedan 2007 utses i allmänna val. Landet är en parlamentarisk demokrati, men alla medborgare är inte valbara till parlamentet. I praktiken ligger mycket av den politiska makten hos överhuvudena (mataierna) för landets storfamiljer. Samoa har starka band till Nya Zeeland.

Samoa – Ekonomi

Samoas ekonomi är relativt outvecklad. Ungefär två av tre invånare lever av jordbruk och fiske, främst för husbehov. Utländsk valuta kommer i huvudsak från samoaner utomlands som skickar hem pengar till anhöriga. Turismen är en viktig näring som vanligtvis inbringar betydligt mer inkomster till staten än varuexporten.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 392 US dollar (2018)
Total BNP
861 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,5 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
10,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,5 procent (2018)
Inflation
1,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
50,3 procent (2018)
Utlandsskuld
409 miljoner US dollar (2019)
Valuta
tala
Varuexport
38 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
324 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 3 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fisk, kokosprodukter, taro (2018)
Största handelspartner
Nya Zeeland, Australien, Amerikanska Samoa, Kina, Singapore (2018)

Källor

Samoa – Naturtillgångar, energi och miljö

Samoas viktigaste naturtillgång är skogen. Närmare halva landet är täckt av skog. Ett vattenkraftverk fyller det mesta av Samoas energibehov.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
318 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
246 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,3 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
34,3 procent (2015)

Källor