Samoa

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/oceanien/samoa/

Samoa består av nio vulkanöar i sydvästra Stilla havet. Den polynesiska kulturen på öarna brukar beskrivas som konservativ och präglad av ett slags gammaldags kristendom. I centrum för samhällslivet står kyrkan och storfamiljerna, vars ledare (mataier) är lokala makthavare. Öarna styrdes tidigare av Nya Zeeland, och numera bosätter sig många unga samoaner där. I Samoa livnär sig de flesta på jordbruk och fiske, även om turismen har vuxit snabbt på de tropiska öarna.

Geografi och klimat

Samoaöarna ligger i sydvästra Stilla havet. Medan de östra öarna lyder under USA utgör de västra öarna den självständiga staten Samoa. Landet har ungefär lika stor landyta som Blekinge och omfattar två större vulkaniska öar, Savai’i och Upolu, samt sju små korallöar.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 831 km2 (2018)
Tid
svensk +12 timmar
Huvudstad med antal invånare
Apia 36 753 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Silisili (på ön Savai‘i; 1 857 m ö h)
Medelnederbörd/år
Apia 3 000 mm
Medeltemperatur/dygn
23–30 °C hela året

Källor

Befolkning och språk

Samoa har en hög naturlig befolkningstillväxt och en ung befolkning. Samtidigt är utflyttningen stor, inte minst bland ungdomar. Nästan alla samoaner är polynesier, men det finns små grupper av kineser, européer och invånare av blandat ursprung.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
polynesier
Antal invånare
196 440 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
69 (2017)
Andel invånare i städerna
18,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
24,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,0 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
48,4 procent (2017)
Förväntad livslängd
75 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2016)
Förväntad livslängd för män
72 år (2016)
Språk
samoanska och engelska är officiella språk

Källor

Religion

Religionsfrihet råder. Samoa har ingen statsreligion, men författningen slår fast att staten ska vila på kristna grunder. Nästan hela befolkningen är kristen och samhället präglas i hög grad av kristna, framför allt protestantiska, värderingar.

Utbildning

Nästan alla samoaner går ut grundskolan och i stort sett alla invånare kan läsa och skriva. Betydligt färre elever fullföljer studierna på gymnasienivå. Förutom statliga skolor finns många missionsskolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
94,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
30 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
99,0 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
10,5 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,5 procent (2016)

Källor

Kultur

I Samoa är den polynesiska kulturen ovanligt väl bevarad. De flesta samoaner är starkt knutna till bylivets traditioner och kulturella sedvänjor, som styrs av storfamiljen med dess överhuvud, matai.

Arbetsmarknad

Ungefär två av tre samoaner arbetar inom jordbruket, oftast för den egna försörjningen. Landets största arbetsgivare är den offentliga sektorn. Allt fler arbetar också inom turismen.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
8,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
18,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

De flesta samoaner lever i traditionsbundna och i hög grad självstyrande bysamhällen, där sociala hierarkier och sedvänjor är starka. Byn är indelad i storfamiljer (aiga), vilkas överhuvuden (matai) sitter i byråden (fono).

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
14 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
95,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,6 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
227 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

De allra flesta samoaner lever i bysamhällen med starka traditioner och sedvänjor i enlighet med den livsstil som kallas fa’a Samoa. Den sociala hierarkin är strikt och byborna ska visa lydnad och respekt för äldre och överordnade. Ju längre bort från huvudstaden Apia man kommer desto strängare håller byarna på fa’a Samoa.

Äldre historia

Polynesiernas förfäder kom troligen från Sydöstasien under årtusendet före vår tidräkning. Först på 1800-talet började européer bosätta sig där. 1899 delades öarna mellan Tyskland och USA. Nuvarande Samoa kom att tillhöra Tyskland under namnet Västra Samoa. Efter första världskriget gav FN:s föregångare Nationernas förbund Nya Zeeland i uppdrag att förvalta Västra Samoa. Den 1 januari 1962 blev Västra Samoa en självständig stat.

Modern historia

När Västra Samoa blev självständigt från Nya Zeeland 1962 delades posten som statschef mellan örikets två högsta hövdingar. När den ene hövdingen avled 1963 blev Malietoa Tanumafili II ensam statschef på livstid. 1982 fick Partiet för skydd av mänskliga rättigheter (HRPP) regeringsmakten och har sedan dess dominerat politiken så mycket att Samoa ibland har kallats en enpartistat. 1997 bytte nationen namn från Västra Samoa till Samoa.

Politiskt system

Enligt författningen från självständigheten 1962 är Samoa en monarki. Sedan 2007 utses kungen i allmänna val. Landet är en parlamentarisk demokrati, men alla medborgare är inte valbara till parlamentet.

Aktuell politik

Partiet för skydd av mänskliga rättigheter (HRPP) har styrt Samoa sedan 1982. Det har dominerat politiken så länge att landet ibland har beskrivits som en enpartistat. I mars 2016 vann HRPP, som betecknas som ett mittenparti, den största valsegern på 30 år. Partiets växande dominans anses bero på Samoas ekonomiska uppgång sedan millennieskiftet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Malo Sa’oloto Tuto’atasi o Samoa/ Den oberoende staten Samoa
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Tuimaleali'ifano Va'aletoa Sualauvi II (2017–)
Regeringschef
premiärminister Tuila'epa Sailele Malielegaoi (1998–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Partiet för skydd av mänskliga rättigheter/HRPP 44, Tautua Samoa 3, oberoende kandidater 2 (2016)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Partiet för skydd av mänskliga rättigheter/HRPP (29), Tautua Samoa (13), oberoende kandidater (7) (2011)
Valdeltagande
87 % i parlamentsvalet 2011, 70 % i parlamentsvalet 2016
Kommande val
parlamentsval 2021, val av kung 2022

Källor

Utrikespolitik och försvar

Samoa har starka band till Nya Zeeland och den samoanska utrikespolitiken beskrivs som västorienterad. Landet är också engagerat i regionala frågor, i synnerhet miljö och ekonomisk utveckling. Nya Zeeland har förbundit sig att på begäran försvara Samoa, som saknar egna militära styrkor.

Ekonomisk översikt

Samoas ekonomi är relativt outvecklad. De flesta invånare lever av jordbruk och fiske för husbehov. Utländsk valuta kommer främst från samoaner utomlands som skickar hem pengar till anhöriga. Även turismen är en viktig näring och inbringar numera långt mer än varuexporten.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 392 US dollar (2018)
Total BNP
861 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,7 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
10,7 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,5 procent (2018)
Inflation
2,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
50,3 procent (2018)
Utlandsskuld
443 miljoner US dollar (2017)
Valuta
tala
Varuexport
38 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
324 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 3 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
47 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fisk, kokosolja, kokosmjölk, kopra, taro
Största handelspartner
Australien, Nya Zeeland (2015)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Samoas viktigaste naturresurs är skogen. Energibehovet täcks med vattenkraft och importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
318 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
198 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,0 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
34,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Ungefär två av tre samoaner lever av jordbruk och fiske, främst för husbehov. Jordbrukets bidrag till landets ekonomi har minskat gradvis sedan mitten av 1990-talet, medan fiskets betydelse har ökat.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
10,7 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
12,4 procent (2016)

Källor

Turism

Samoaöarnas varma klimat, vita sandstränder och vackra natur lockar turister, liksom den välbevarade samoanska kulturen.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
134 000 (2016)
Turistinkomster
126 400 000 US dollar (2015)
Turistinkomsternas andel av exporten
58,6 procent (2015)

Källor