NDC

Nationellt fastställt bidrag (Nationally determined contribution, NDC) – oftast ”nationell klimatplan” på svenska – dokument som beskriver konkreta mål och åtgärder för utsläppsminskningar, ska skickas in av varje land in till klimatkonventionens sekretariat och uppdateras vart femte år. Parisavtalet är kopplat till klimatkonventionen, som formellt heter FN:s ramkonvention om klimatförändringar (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCC) och som undertecknades vid miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992.

Varukorg

Totalt 0