statsobligationer

En obligation är ett värdepapper som en stat (eller ett företag) kan utfärda och som utgör ett slags skuldebrev. Genom att sälja statsobligationer kan en stat låna pengar utan att gå till banken. En statsobligation har normalt en fastslagen löptid, varefter köparen får tillbaka sina pengar. Vanligtvis betalas också ränta under löptiden.

Varukorg

Totalt 0