Transparency Internationals

Den ideella organisationen Transparency International (TI) arbetar förebyggande mot korruption, främst genom kunskapsspridning. TI har sitt högkvarter i Berlin men har över 100 nationella avdelningar, däribland Transparency International Sverige. Det årliga indexet mäter korruption i offentlig förvaltning som den upplevs av utfrågade experter och näringslivsföreträdare, genom ett poängsystem från 0 till 100, sammanställt utifrån ett drygt tiotal andra organisationers undersökningar. Bland sådant som utvärderas finns transparens (genomsynlighet), styrkan i statliga institutioner samt politiska, medborgerliga och ekonomiska rättigheter.

Varukorg

Totalt 0