Källor till Religion

Texterna i Religionskapitlen baseras på uppgifter från olika uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder.

Databaserna Europa World Plus och Münzinger Archiv/Internationales Handbuch har också använts liksom International Religious Freedom Report som är amerikanska UD:s årliga sammanställning om religiösa förhållanden i världens länder.

Årsrapporter från organisationen Freedom House och artiklar från Pew Research Center är andra vanligen använda källor till Religionskapitlen. 

Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. Vi följer dagligen rapporteringen i stora nyhetsmedier som BBC, AFP, AP, Reuters och DPA samt i dagstidningar och tidskrifter.

Varukorg

Totalt 0