Källor till Sociala förhållanden

Texterna i kapitlen om Sociala förhållanden är baserade på uppgifter från databaserna Europa World Plus och Münzinger Archive/Internationales handbuch, landrapporter från Bertelsmannsinstitutet och rapporter från Världsbanken, Unicef och UNDP.

Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. Vi följer dagligen rapporteringen i stora nyhetsmedier som BBC, AFP, AP, Reuters och DPA samt i dagstidningar och tidskrifter.

(Källor till uppgifterna i faktarutan listas under länken Källor i rutan.)

Varukorg

Totalt 0