Reportrar utan gränser

Den ideella organisationen Reportrar utan gränser (RUG, på franska Reporters sans frontières, RSF) bildades 1985 av journalister och arbetar numera brett med medie- och yttrandefrihetsfrågor i världen. RUG har sin bas i Frankrike och kontor i ett tiotal andra länder, däribland Sverige. Det årliga pressfrihetsindexet baseras på en enkät riktad till experter samt en sammanställning av faktiska attacker mot medieföreträdare. Kategorier som utvärderas är mångfald, oberoende, självcensur, lagstiftning, genomsynlighet, infrastruktur och övergrepp.

Varukorg

Totalt 0