Finland – Geografi och klimat

Finland ligger i norra Europa och gränsar i öster till Ryssland, i norr till Norge och i nordväst till Sverige. Även Estland tvärs över Finska viken i Östersjön i söder räknas som Finlands grannland. I väster har Finland kust mot Bottenviken och Bottenhavet.

Större delen av Finland utgörs av kuperat lågland, som främst består av moränjordar. Omkring tre fjärdedelar av landytan är täckt av skog, framför allt barrskog, och mindre än en tiondel är åkermark. De nordvästra delarna av Finland är en del av den skandinaviska fjällkedjan.

Finland kallas ibland för ”de tusen sjöarnas land”. Med sina runt 187 000 insjöar är Finland i förhållande till sin storlek världens sjörikaste land. Ungefär en tiondel av landytan ligger under vatten. Den största sjön, Saimen (Saimaa) i öster, är den fjärde största sjön i Europa.  Av Sveriges sjöar är det bara Vänern som är större än Saimen.

Finland har också mängder av öar, varav merparten finns i insjöarna. Längs kusten finns en vidsträckt skärgård, bland annat utanför staden Vasa och i de sydvästra och södra kustområdena.

Mellan Sverige och Finland ligger ögruppen Åland, som är ett landskap med visst självstyre (se Åland).

En rågång underhålls i fjällandskapet längs den nordliga gränsen mot Norge, som mäter 74 mil. Den 134 mil långa östgränsen mot Ryssland går till stor del, särskilt i norr, genom ödsliga skogsmarker. Västgränsen mot Sverige beslöts genom freden i Fredrikshamn 1809. Den är drygt 55 mil och följer Torne, Muonio och Könkämä älvar. Eftersom strömfåran i älvarna kan förflytta sig sker ibland justeringar av gränsen. När finländare talar om Treriksröset syftar de antingen på platsen där Finland, Sverige och Norge möts eller på ett röse i nordöst där gränser mellan Finland, Norge och Ryssland möts.

Finland har inlandsklimat, vilket ger kalla vintrar och varma somrar. Golfströmmen i Atlanten påverkar det finländska klimatet och gör det jämnare och mildare än det annars skulle ha varit.

Över en tredjedel av Finland ligger norr om polcirkeln och har två månaders midnattssol. Där varar vintrarna från oktober till maj och temperaturen kan underskrida 30 minusgrader. Hamnarna i Bottenviken är isbelagda i flera månader. Under somrarna i norr kan temperaturen närma sig 30 plusgrader.

I övriga Finland är det vinter mellan november och mitten av mars och temperaturskillnaderna mellan årstiderna är mindre än i norr. Mildast är klimatet i sydväst. Juli är den varmaste månaden, medan januari och februari är kallast.

Nederbörden är vanligtvis måttlig. I trakten runt huvudstaden Helsingfors faller i genomsnitt 750 mm nederbörd per år, mer än i Stockholm men inte så mycket som i Göteborg. Mest regnar det under sensommaren, medan mars är den torraste månaden. Särskilt torr är våren längs kusterna.

Läs om klimatförändringar i Naturtillgångar, energi och miljö.

Om våra källor

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0