Finland
Foto: Shutterstock/Dainis Derics

Finland

Med runt 187 000 sjöar är Finland världens sjörikaste land i förhållande till sin storlek. Sveriges skogklädda östliga granne är också känd för sina goda skolresultat och för framgångsrik internationell fredsmäkling. Landets ekonomi har uppvisat svagheter under senare år men är i grunden stabil. Politiskt styrs Finland oftast av breda koalitioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • December

  • Bastubadandet blir världsarv

   FN-organet Unesco för upp den finska seden att bada bastu på listan över immateriella kulturarv, det vill säga kulturella företeelser som anses värda att bevara. I Finland med 5,5 miljoner invånare beräknas det finnas omkring 3 miljoner bastur. Unseco motiverar upphöjelsen av bastubadandet så här: ”Bastukulturen i Finland är en integrerad del av det liv som majoriteten av den finska befolkningen lever. Den innehåller så mycket mer än bara en hygienisk aspekt. I en bastu renar man både kropp och själ och får en känsla av inre lugn”.

  • Utrikesministern överlever misstroendeomröstning

   Sannfinländarna initierar en misstroendeomröstning riktad mot utrikesminister Pekka Haavisto. Det sker sedan grundlagsutskottet kommit fram till att Haavisto agerat i strid med förvaltningslagen men att det inte varit tillräckligt allvarligt för att åtala honom. Saken gällde en strid mellan Haavisto och den konsulära chefen rörande repatriering av finska barn från flyktinglägret al-Hol i Syrien. Den konsulära chefen som motsatte sig en repatriering flyttades till en annan tjänst av Haavisto. Sannfinländarna lyckas dock inte med sina planer. Bara 68 av parlamentets 200 ledamöter röstar för att avsätta Haavisto.  

  • November

  • Restriktioner i Helsingfors mot pandemin

   Antalet smittade i covid-19 ökar och Helsingfors borgmästare meddelar att läroanstalter för högre utbildning samt bibliotek och simhallar kommer att stängas för att stoppa smittan samtidigt som offentliga evenemang förbjuds. Medan smittspridningen har tagit fart i huvudstaden har Finland på nationell nivå lägst andel smittade i EU.

  • Oktober

  • Ekonomiska problem i pandemins spår

   När regeringen summerar det andra kvartalet av den ekonomiska utvecklingen står det klart att pandemin har resulterat i fallande inkomster, ökade utgifter och ett stigande underskott i statens finanser. Under andra kvartalet har inkomsterna från skatt på förvärvsarbete sjunkit liksom intäkterna från skatt på produktion, import och fastigheter. Samtidigt har det kostat när regeringen finansierat olika stödåtgärder till dem som drabbats av den ekonomiska tillbakagången.

  • Augusti

  • Restriktioner för besökare från de flesta EU-länder

   Finland inför nya gränsregler för att förhindra ny spridning av corona. Besökare från nästan alla EU-länder behöver nu sitta i karantän i två veckor och ha giltiga skäl för att få inträde i landet.  Sedan juni har regeringen bestämt att endast länder med färre än åtta fall av corona per 100 000 invånare får grönt ljus. Däremot kommer reglerna vid gränsen till Sverige och Norge lättas upp för att underlätta daglig gränshandel mellan länderna.  Även i Finland har antalet fall av corona börjat öka något i augusti.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0