Finland
Foto: Shutterstock/Dainis Derics

Finland

Med runt 187 000 sjöar är Finland världens sjörikaste land i förhållande till sin storlek. Sveriges skogklädda östliga granne är också känd för sina goda skolresultat och för framgångsrik internationell fredsmäkling. Landets ekonomi har uppvisat svagheter under senare år men är i grunden stabil. Politiskt styrs Finland oftast av breda koalitioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Oktober

  • Ekonomiska problem i pandemins spår

   När regeringen summerar det andra kvartalet av den ekonomiska utvecklingen står det klart att pandemin har resulterat i fallande inkomster, ökade utgifter och ett stigande underskott i statens finanser. Under andra kvartalet har inkomsterna från skatt på förvärvsarbete sjunkit liksom intäkterna från skatt på produktion, import och fastigheter. Samtidigt har det kostat när regeringen finansierat olika stödåtgärder till dem som drabbats av den ekonomiska tillbakagången.

  • Augusti

  • Restriktioner för besökare från de flesta EU-länder

   Finland inför nya gränsregler för att förhindra ny spridning av corona. Besökare från nästan alla EU-länder behöver nu sitta i karantän i två veckor och ha giltiga skäl för att få inträde i landet.  Sedan juni har regeringen bestämt att endast länder med färre än åtta fall av corona per 100 000 invånare får grönt ljus. Däremot kommer reglerna vid gränsen till Sverige och Norge lättas upp för att underlätta daglig gränshandel mellan länderna.  Även i Finland har antalet fall av corona börjat öka något i augusti.

  • Juni

  • Finansministern avgår

   Finansminister Katri Kulmuni, som också är partiledare för Centerpartiet, meddelar att hon avgår efter att det uppdagats att hon har använt offentliga medel för att finansiera sin utbildning i att hålla tal. Talarträningen som kostade 56 000 euro använde hon även för att öva på tal som skulle hållas inför Centerpartiets partikonferens.

  • Maj

  • Test med medborgarlön utvärderas

   Under 2017­­–2018 (se även Januari 2017) gjordes ett försök med medborgarlön i Finland. Tvåtusen arbetslösa finländare valdes ut slumpmässigt och fick varje månad en skattefri basinkomst på 560 euro oberoende av övriga inkomster eller av om de sökte arbete aktivt. Syftet var att se om basinkomsten gjorde att fler av de arbetslösa lyckades hitta arbete eller deltidssysselsättning. När slutresultatet nu presenteras efter en utvärdering av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) står det klart att basinkomsten inte ledde några större skillnader i sysselsättning. Deltagarna anställdes i genomsnitt sex dagar extra jämfört med jämförelsegruppen under det första försöksåret. Men även om experimentet inte gav de jobbstimulanser som man hade hoppats på upplevde många av testdeltagarna en ökad känsla av trygghet och välbefinnande.

  • April

  • Avstängningen av Helsingforsregionen hävs

   Statsminister Marin meddelar att Helsingfors och Nyland, som stängdes i slutet av mars som ett led i att stoppa spridningen av coronaviruset, kommer att öppnas igen. Skälet är att smittspridningen nu finns i hela landet och att blockaden av huvudstadsregionen därmed inte längre har stöd i lagstiftningen. Fortfarande uppmanas befolkningen att undvika resor inom landet medan tidigare restriktioner för folksamlingar och skolor fortfarande är i kraft.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0