Finland
Foto: Shutterstock/Dainis Derics

Finland

Med runt 187 000 sjöar är Finland världens sjörikaste land i förhållande till sin storlek. Sveriges skogklädda östliga granne är också känd för sina goda skolresultat och för framgångsrik internationell fredsmäkling. Landets ekonomi har uppvisat svagheter under senare år men är i grunden stabil. Politiskt styrs Finland oftast av breda koalitioner.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Juni

  • Samlingspartiet störst i kommunvalet

   Det konservativa oppositionspartiet Samlingspartiet får flest röster i de lokala valen, omkring 21 procent. Socialdemokraterna kommer på andra plats med knappt 18 procent av rösterna – en liten minskning jämfört med tidigare val. Även Centern backar nära tre procentenheter medan Sannfinländarna ökar med 5,6 procentenheter till drygt 14 procent av rösterna. Kommunalvalen skulle ha ägt rum i mitten av april men flyttades fram på grund av ökad spridning av coronaviruset (se Mars). Valdeltagandet är ovanligt lågt, bara omkring 55 procent, vilket är betydligt lägre än för fyra år sedan då nära 59 procent av de röstberättigade finländarna deltog.

  • April

  • Demonstrationer mot covid-19-åtgärder

   Omkring 300 personer demonstrerar i Helsingfors mot de åtgärder som införts för att hejda spridningen av covid-19 i landet. Bland annat har restauranger varit stängda sedan februari och det är inte tillåtet för mer än sex människor att delta vid offentliga sammankomster. Ett 20-tal demonstranter grips av polisen.

  • Mars

  • Regeringen drar tillbaka lagförslag om restriktioner

   Riksdagens grundlagsutskott bedömer att ett lagförslag från regeringen om att ytterligare begränsa rörelsefriheten och nära kontakter för att stoppa spridningen av covid-19 är för vagt. Regeringen drar då tillbaka propositionen som framför allt skulle ha gällt människor i fem storstadsregioner däribland Helsingfors. Statsminister Sanna Marin vädjar istället till befolkningen att de frivilligt undviker situationer, möten och sammankomster eftersom smittspridningen är fortsatt omfattande. Finland hör ännu till de länder i Europa som har klarat sig väl under pandemin med omkring 850 döda och 77 000 registrerade smittade.

  • Kommunalval skjuts upp

   Justitiedepartementet meddelar att kommunalvalen som skulle ha hållits den 18 april kommer att flyttas till den 13 juni. Skälet är att spridningen av coronaviruset fortsatt ligger på en hög nivå och att det kan innebära att väljare stannar hemma istället för att gå till vallokalerna. Smittspridningen väntas ha dämpats i juni. Alla riksdagspartier står bakom beslutet förutom Sannfinländarna.

 • 2020

  • December

  • Bastubadandet blir världsarv

   FN-organet Unesco för upp den finska seden att bada bastu på listan över immateriella kulturarv, det vill säga kulturella företeelser som anses värda att bevara. I Finland med 5,5 miljoner invånare beräknas det finnas omkring 3 miljoner bastur. Unesco motiverar upphöjelsen av bastubadandet så här: ”Bastukulturen i Finland är en integrerad del av det liv som majoriteten av den finska befolkningen lever. Den innehåller så mycket mer än bara en hygienisk aspekt. I en bastu renar man både kropp och själ och får en känsla av inre lugn”.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0