Klimatklubbar och negativa utsläpp: vägar mot fossilfria samhällen?

Klimatklubbar och utvecklingen av tekniker för att nå negativa utsläpp är två av de mest betydande idéerna för att möjliggöra ett mer effektivt svar på klimatförändringarna. Det finns dock ingen syntetiserande forskning och systematisk analys av de här idéerna. Detta projekt bidrar till att fylla forskningsluckan genom att studera hur klimatklubbar kan utformas för att skapa förutsättningar för framtida fossilfria samhällen.

Carbon Neutrality Coalition (CNC) är en koaltion av nyskapande länder och städer som siktar mot att bli koldioxidneutrala. Genom CNC undersöker projektet vilka möjligheter och begränsningar det finns för att åstadkomma negativa utsläpp genom mer djupgående samarbetsformer.

Mer specifikt ställer vi frågorna: 1) hur använder CNC-medlemmar tekniker för negativa utsläpp i sina planer för att uppnå koldioxidneutralitet, 2) hur ser de på begränsningar och möjligheter i samband med netto-noll- och netto-negativa utsläpp på nationell nivå, 3) hur de uppfattar förutsättningarna för att ett mer djupgående internationellt samarbete skulle kunna stimulera nationella åtgärder, och 4) vilka möjligheter finns för att göra CNC till en fullfjädrad klimatklubb som kan leverera netto-nollutsläpp både individuellt och som en grupp.

Projektet kommer därigenom att bidra till nya insikter om möjligheten att uppnå netto-negativa utsläpp och stimulera en offentlig debatt om klimatklubbarnas och teknikernas roller för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Projektet pågår mellan 2020-2023.

Projektdeltagare
Gunilla Reischl
, UI (projektledare)
Mathias Fridahl, Linköpings universitet
Naghmeh Nasiritousi, Stockholms universitet
Indra Overland
, NUPI

Varukorg

Totalt 0