Att överbrygga stuprör - kan EU:s uppdrag för klimatneutrala städer accelerera energiomställningar?
Bild: TT/Shutterstock

Att överbrygga stuprör - kan EU:s uppdrag för klimatneutrala städer accelerera energiomställningar?

Det behövs innovativa idéer och arbetssätt för att påskynda hållbara energiomställningar i linje med Parisavtalets mål. Tidigare studier har visat på vikten av att överbrygga stuprör mellan institutioner för att påskynda denna omställning. Detta projekt undersöker hur ett innovativt styrningssätt – EU:s uppdrag för klimatneutrala städer - kan accelerera energiomställningar. För detta ändamål studerar vi två städer som blivit utvalda av EU för att delta i uppdraget: Stockholm och Amsterdam.

Den övergripande forskningsfrågan i projektet är: I vilken utsträckning och hur kan uppdragsstrategin bidra till en acceleration av energiomvandlingar i städer? Mer specifikt så kommer projektet att (1) kartlägga EU:s uppdrag för klimatneutrala städer, (2) analysera hur det fungerar i praktiken och (3) utvärdera dess effekter i Stockholm och Amsterdam. Det kommer att särskilt undersöka om hur uppdragsstrategin kan bryta upp stuprör horisontellt (till exempel inom en stadsförvaltning och offentliga/privata aktörer inrikes) och vertikalt (till exempel inom transnationella nätverk och internationella institutioner) och hur det kan påverka energiomställningar både när det gäller att minska utsläppen och ur ett socialt rättvisa-perspektiv.

Projektet bidrar till forskning, policy och praktik med en förståelse av hur nya styrsätt kan överbrygga stuprör och tillhandahålla verktyg för att påskynda energiövergångar mot netto-nollutsläpp.

Projektet pågår mellan 2023–2025

Forskare i projektet

Naghmeh Nasiritousi, Utrikespolitiska institutet (projektledare)

Alexandra Buylova, Utrikespolitiska institutet

Björn Wickenberg, Lunds Universitet

Cesar Casiano Flores, Universiteit Twente

Lisa Sanderink, Universiteit Twente

Kes Mccormick, Lunds universitet

 

Varukorg

Totalt 0