Gunilla Reischl

Gunilla Reischl

Programchef och seniorforskare

Gunilla Reischl är Seniorforskare och Programchef vid UI:s program för Global politik och säkerhet. I sin forskning fokuserar hon på globala styrningsfrågor och internationella institutioner, främst inom miljö- och energiområdena.

I sin forskning har Gunilla Reischl även studerat miljöförändringar och säkerhet, handelspolitik och miljöfrågor samt klimatförhandlingarna. I ett pågående forskningsprojekt studerar hon internationella organisationers roll i global energipolitik.

Gunilla Reischl disputerade 2009 vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Hennes avhandling behandlar Europeiska unionens roll i globalt miljösamarbete och internationella miljöförhandlingar. 

Hon har även en magisterexamen i internationella relationer vid School of Global Studies, Göteborgs universitet. Gunilla Reischl har varit gästforskare vid Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet och associerad forskare vid Vrije Universitet i Amsterdam. Hon har vid ett antal tillfällen arbetat som rådgivare åt den svenska delegationen vid FN:s miljöförhandlingar. Hon undervisar vid Stockholms Universitet, Södertörns Högskola och Uppsala Universitet. 

Expertområden

Global styrning, multilaterala förhandlingar, global miljöpolitik, internationell klimat- och energipolitik, miljösäkerhet

Publikationer

Publikationslista

Varukorg

Totalt 0