2016

Sortera på senaste året först | äldsta först


 • 2016

  • December

  • Odebrecht erkänner korruption

   Byggkoncernen Odebrecht tillstår inför en amerikansk domstol att man mutat sig till kontrakt. Odebrecht går med på att betala 2,6 miljarder dollar i skadestånd till myndigheter i USA, Brasilien och Schweiz. Tillsammans med skadestsånd från dotterbolaget Braskem blir summan 3,5 miljarder dollar. Enligt det amerikanska justitiedepartementet är det det mest omfattande mutmålet i världen.

  • 20-årigt utgiftstak antas

   Senaten röstar igenom en författningsändring som innebär att ett 20 år långt utgiftstak införs för den federala budgeten. Förslaget har lagts fram av president Temer i syfte att få kontroll över det växande budgetunderskottet och innebär att utgifterna inte får öka mer än inflationen. För president Temer är det en viktig framgång när överhuset antar den drastiska åtgärden. Syftet uppges vara att leda landet ur den svåra recessionen, få kontroll över budgetunderskottet och hålla tillbaka den växande statsskulden. Våldsamma protester bryter ut när förslaget antas, i Brasília och dryga tiotalet andra städer. Oppositionen hävdar att åtstramningen kommer att slå hårt mot sjukvård och utbildning, som redan har knappa resurser, och drabba fattiga oproportionerligt hårt.

  • Senatens talman får sitta kvar

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 6–3 att Renan Calheiros får vara kvar på sin post, sedan en av domarna, Marco Aurelio Mello, beordrat honom att avgå. Ordern om att avgå kom i sin tur sedan domstolen beordrat en rättegång mot Calheiros som misstänks för förskingring, då han ska ha fått ett byggföretag att betala underhåll för en dotter han fått i ett utomäktenskapligt förhållande. Marco Aurelio Mello grundade sitt beslut på att en åtalad person inte kan ingå i turordningen för att överta presidentposten. Eftersom vicepresident saknas efter Rousseffs avgång står deputeradekammarens talman först på tur om presidentposten blir vakant, följd av senatens talman. Om Calheiros hade tvingats avgå hade det inneburit ett svårt bakslag för Temer då talmannen är hans nära allierade. Misstankar finns också mot Calheiros inom ramen för Petrobrasskandalen.

  • November

  • Växande politisk kris

   President Temer är alltmer pressad av politiska skandaler, samtidigt som regeringen arbetar för att få kongressen att godkänna en rad impopulära åtstramningsåtgärder. Läget försämras när två ministrar tvingas avgå: Geddel Vieira Lima, som ansvarar för relationerna mellan regering och kongress, och kulturminister Marcelo Calero anklagas för oegentligheter i samband med en fastighetsaffär. Totalt har nu sex ministrar fått lämna sin post sedan i maj. 

  • Misstänkt hjärna i muthärva grips

   Polis i Spanien griper en man som pekas ut som finanshjärnan bakom den stora muthärvan i Brasilien som allmänt kallas Operation biltvätt. Mannen som har både brasilianskt och spanskt medborgarskap uppges vara advokat för byggkonglomeratet Odebrecht.

  • Oktober

  • Arbetarpartiet backar i kommunalval

   Efter andra omgången i kommunalvalen står klart att Arbetarpartiet förlorat två tredjedelar av de borgmästarposter som partiet vann 2012, och inte lyckades behålla makten i en enda delstatshuvudstad. I den högergir som landet gör går det särskilt bra för PSDB som vinner borgmästarposten i sju städer. President Temers parti PMBD tar hem fyra.

  • Ex-talman Cunha gripen

   Den förre talmannen i senaten Eduardo Cunha grips på grund av korruptionsanklagelserna mot honom (se December 2015 och September 2016).

  • Nya anklagelser mot Lula

   Nya korruptionsanklagelser riktas mot ex-president Lula da Silva, den här gången gällande en släkting i Angola och byggföretaget Odebrecht. Byggjätten ska ha betalat miljonbelopp i mutor till ett företag som ägs av släktingen. I utbyte ska Lula ha hjälpt Odebrecht att få ett lån från den brasilianska utvecklingsbanken BNDES.

  • September

  • Massakerdomar rivs upp

   En domarpanel orsakar stor uppståndelse genom att riva upp fängelsedomar för sammanlagt 74 militärpoliser som fällts för mord på 111 interner i Carandiru-fängelset 1992. Poliserna har i fem olika rättegångar sedan 2013 dömts till långa fängelsestraff – i en del fall 624 år – för mord. Det som allmänt betraktas som en massaker har blivit föremål för böcker, filmer och sånger. Nu säger dock en panel bestående av tre domare att det inte var en massaker.

  • Ännu en ex-minister gripen

   Den förre finansministern Antônio Palocci blir ytterligare en i den långa raden av ledande politiker och Petrobrashöjdare som grips. Enligt åklagarna gav Palocci byggjätten Odebrecht illegala fördelar när han var minister 2003–2007. Palocci var också Rousseffs stabschef i ett knappt halvår innan han tvingades avgå (se Juni 2011).

  • Petrobrasåtal mot Lula

   Ex-president Lula anklagas för att korruption och penningtvätt inom ramen för mutskandalen i oljebolaget Petrobras. Han har enligt åklagarna mottagit motsvarande 1,1 miljoner dollar i mutor som ”tvättats” via köp och renovering av en lägenhet. Lulas hustru Marisa Leticia och sex andra åtalas också i härvan som ska ha kostat oljebolaget 2 miljarder dollar. Lula avfärdar anklagelserna som en ”fars”. (Se även 29 juli 2016.)

  • Ex-talman Cunha sparkad

   Kongressen röstar för att frånta den förre talmannen Eduardo Cunha (se Juli 2016) hans plats och han förlorar därmed sin åtalsimmunitet. Cunha förbjuds också att inneha politiska uppdrag de närmaste åtta åren. Därmed har den politiker som satte igång riksrättsprocessen mot Dilma Rousseff själv avsatts, och han säger att han utsatts för en politisk hämnd. Han hotar att avslöja allt han vet om sina politikerkollegor.

  • Justitieministern byts ut

   Justitieminister Fábio Medina Osório avsätts och uppger själv att han sparkats på grund av att han velat fortsätta att utreda Petrobrashärvan. Han säger att regeringen är ”mycket orolig” över korruptionsutredningen och vill tysta ned den. Ny justitieminister blir Grace Maria Fernandes Mendonça och regeringen får därmed sin första kvinna.

  • Protester mot avsättningen av Rousseff

   Tiotusentals människor deltar i protestmarscher dagarna efter Dilma Rousseffs avsättning, mot president Temer och den nya regeringen. I São Paulo utbryter tumult och polisen använder tårgas, chockgranater och vattenkanoner. Bolivia, Ecuador och Venezuela kallar hem sina ambassadörer från Brasília i protest mot avsättningen. Andra latinamerikanska länder, som Argentina, Chile och Paraguay, säger sig respektera senatens beslut.

    

  • Augusti

  • Rousseff avsatt, Temer president

   Efter sex dagars förhandlingar röstar senaten som väntat för att avsätta president Rousseff, med röstsiffrorna 61–20, med hänvisning till att hon manipulerat budgetsiffror. Den tillförordnade presidenten Michel Temer svär strax därpå ämbetseden. Rousseff nekar till att ha gjort sig skyldig till brott och kallar förfarandet för en parlamentskupp och en ”politisk dödsdom”. Men tvärt emot vad som var väntat fråntar senaten henne inte rätten att ha offentliga poster i framtiden (se även Oktober 2015 och April och Maj 2016). 

  • OS dubbelt framgångsrikt

   När Olympiska spelen är över konstateras att de på det hela taget kunnat genomföras utan problem, trots diverse farhågor om säkerhet och organisation, och att Brasilien gjort sitt bästa OS hittills: delad tolfte plats i medaljlistan. Några veckor före invigningen var hälften av brasilianerna motståndare till spelen, en betydligt större andel än tidigare. Orsaken antogs vara den djupa ekonomiska svackan och den allvarliga politiska krisen i landet.

  • Senaten röstar för riksrätt

   Senaten röstar med siffrorna 59–21 för att ställa den avstängda presidenten inför riksrätt, i en process som inleds senare i månaden. Omröstningen följer på en maratondebatt som pågår hela natten.

  • Juli

  • Ex-president Lula åtalas

   Åtal väcks mot ex-president Lula da Silva som anklagas för att ha försökt hindra korruptionsutredningen mot Petrobras. Sex andra personer åtalas också, däribland den förre PT-senatorn Delcidio do Amaral som nu blivit ett viktigt vittne för åklagarsidan (se November 2015).

  • Talman Cunha avgår

   Eduardo Cunha lämnar posten som underhusets talman som han varit avstängd från i två månader. Han hävdar att han fått betala ett högt politiskt pris för att ha varit den som inledde riksrättsprocessen mot Rousseff. Högsta domstolen har ett par veckor tidigare godkänt nya åtalspunkter mot Cunha.

  • Juni

  • Finanskris i Rio de Janeiro

   Delstaten Rio de Janeiro utlyser finansiellt katastroftillstånd och uppger att den ”allvarliga ekonomiska krisen” kan leda till svårigheter att leva upp till åtaganden i OS. Staden Rio de Janeiro står för merparten av OS-kostnaderna, men delstaten ansvarar för bland annat transporter och polisövervakning. President Temer utlovar hjälp. Delstatens problem beror enligt guvernören på minskade skatteintäkter, inte minst från oljesektorn.

  • Utpekanden skakar även nya regeringen

   När turismminister Henrique Alves avgår blir han den tredje ministern i den nya regeringen som lämnar sin post. Alves har pekats ut i Petrobrasskandalen, av en tidigare chef i oljebolaget som också anklagat president Temer för att ha begärt illegala kampanjbidrag i ett borgmästarval 2012. Ex-chefen, Sergio Machado, vittnar i utbyte mot åtalsfrihet och har riktat anklagelser mot totalt 20 politiker. Redan i slutet av juni avgick två av de nya ministrarna: Fabiano Silveira, minister med ansvar för korruptionsbekämpning, och planeringsminister Romero Jucá. I båda fallen hade ljudinspelningar offentliggjorts där det framstod som om de försökt stoppa utredningen av korruptionsskandalen inom Petrobras, bland annat genom att få Rousseff avsatt.

  • Riksåklagaren vill åtala PMDB-höjdare

   Riksåklagare Rodrigo Janot söker klartecken för att väcka åtal mot fyra ledande politiker i regeringspartiet PMDB, misstänkta för att förhindra utredningen av Petrobrasskandalen. De fyra är ex-president José Sarney, senatens talman Renan Calheiros, den avstängde talmannen i underhuset Eduardo Cunha samt PMDB-ledaren Romero Jucá. Alla utom Sarney är kongressledamöter, vilket innebär att ett eventuellt åtal måste godkännas av Högsta domstolen.

  • Maj

  • Fängelsedomar mot PT-höjdare

   Ex-president Lula da Silvas tidigare stabschef José Dirceu döms till drygt 23 års fängelse för korruption, penningtvätt och sammansvärjning (se Augusti 2015). Straffet är det längsta som hittills utdömts i Petrobrashärvan. Bland ytterligare elva personer som också döms finns Arbetarpartiets (PT) kassör João Vaccari Neto som redan tidigare dömts till drygt 15 års fängelse för inblandning i härvan (se September 2015).

  • Temer tillförordnad president

   Vicepresident Michel Temer blir tillförordnad president och utser en näringslivsorienterad regering med den förre centralbankschefen Henrique Meirelles som finansminister. Samtliga 23 ministrar är vita män, vilket genast väcker kritik eftersom regeringen därmed endast speglar halva befolkningen i fråga om etnicitet och kön. Den 75-årige Temer framstår för många som föga lyhörd för samtida allmän opinion. Sju av dem är dessutom under utredning i Petrobrasskandalen.

  • Rousseff avstängd efter maratondebatt

   Efter en 20 timmar lång debatt, som inleddes sedan Högsta domstolen avvisat ett sista försök att få processen stoppad, hålls en omröstning i senaten om att stänga av president Dilma Rousseff från hennes ämbete. Beslutet att inleda en riksrättsprocess mot presidenten fattas med 55 röster för och 22 mot. Processen kan pågå i upp till 180 dagar och avslutas med en omröstning där två tredjedelar av senatorerna måste rösta för att avsätta henne för att så ska bli fallet.

  • Underhusets talman avstängd

   Högsta domstolen stänger av underhusets talman Eduardo Cunha på en begäran av riksåklagaren. Cunha anklagas för att försöka förhindra utredningen mot honom och för att hota parlamentsledamöter. I mars beslutade HD att åtala Cunha, för korruption och penningtvätt .

  • April

  • Underhuset röstar för riksrätt

   Deputeradekammaren röstar för att inleda en riksrättsprocess mot president Dilma Rousseff. När omröstningen hålls röstar 367 av ledamöterna ja, medan 137 röstar nej och 7 avstår. Därmed röstar fler än två tredjedelar av de närvarande ledamöterna för att ärendet sänds vidare till senaten. I en kommentar till resultatet av omröstningen i deputeradekammaren säger presidenten att hon är "rasande" över försöken att avsätta henne och att hon inte gjort något fel.

  • Ännu ett parti lämnar regeringen

   Progressiva partiet lämnar också regeringskoalitionen och säger att flertalet av partiets 47 ledamöter tänker rösta för att ställa president Rousseff inför riksrätt.

  • Mars

  • PMDB lämnar regeringen

   Arbetarpartiets (PT) största koalitionspartner PMDB beslutar att ”genast” dra sig ur regeringen, vilket antas sätta fart på processen som syftar till att avsätta president Rousseff. Presidenten ställer in en planerad resa till Washington för att hantera regeringskrisen. PMDB beslutar att de sex ministrar som partiet har kvar i regeringen måste avgå. Själv har Rousseff i ett tal sagt att demokratin i Brasilien är under attack och att försöken att avsätta henne utgör ett kuppförsök.

  • Ex-president Lula stabschef - tillfälligt

   President Rousseff utser sin företrädare Lula da Silva till stabschef och ger honom därmed en central roll i regeringen. Det uppfattas som ett försök att skydda honom mot åtal, då anklagelser om pengatvätt riktats mot honom. Tidigare i månaden har Lula tagits in för förhör och hans hem har genomsökts, som ett led i den omfattande Petrobrasutredningen. Men en domare hindrar omgående Lula från att tillträda som stabschef.

  • Massdemonstration mot Rousseff

   Hundratusentals människor tågar runt om i landet med krav på att president Dilma Rousseff avgår. Bara i São Paulo uppges 1,4 miljoner människor delta.

  • Byggmagnat fängslas för mutbrott

   Marcelo Odebrecht, tidigare VD för Latinamerikas största byggkonglomerat Odebrecht, döms till 19 års fängelse för korruption och penningtvätt inom ramen för den växande Petrobrasskandalen. Han greps i juni 2015. Marcelo Odebrecht går senare med på att vittna och får sitt straff sänkt; i december 2017 flyttas han till sin lyxbostad i São Paulo för att avtjäna de då återstående sju åren i husarrest.

  • Januari

  • Militären sätts in mot zikavirus

   Regeringen meddelar att 220 000 soldater ska hjälpa till med att bekämpa spridningen av viruset zika på grund av ett pågående sjukdomsutbrott som orsakar allt större oro. Soldaterna ska knacka dörr och dela ut information. Hälsominister Marcelo Castro säger att viruset är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan som landet har upplevt. Nyligen har en rapport visat att närmare 4 000 barn sedan oktober 2015 har fötts med mikrocefali, som antas ha orsakats av viruset. Mikrocefali är en utvecklingsskada som innebär att barnen föds med onormalt små huvuden, och som kan leda till döden. Utbrottet i Brasilien är det största kända hittills i världen och viruset har nu spridit sig till flera andra länder i Latinamerika. Hittills har över 500 000 fall av zikasmitta upptäckts i Brasilien.

Varukorg

Totalt 0