2012

Sortera på senaste året först | äldsta först


 • 2012

  • December

  • Lula under utredning

   Riksåklagaren har inlett en utredning om finansiella oegentligheter mot Lula, efter anklagelser från en av de dömda i mensalão-skandalen om att ex-presidenten kände till och tjänade pengar på härvan. Det rör sig om Marcos Valério, som själv dömts till 40 års fängelse och 1,3 miljoner USA-dollar i böter för sin inblandning i skandalen.

  • Mensalão-rättegång avslutas

   Totalt har 25 personer fällts för delaktighet i korruptionsskandalen (se Augusti 2012). José Dirceu, som var Lulas stabschef 2003–2005, har dömts till nära elva års fängelse och böter på motsvarande över 2 miljoner kronor. Dirceu förnekar att någon mensalão-funktion någonsin funnits och anklagar oppositionen och konservativa medier för att driva en kampanj mot vänsterregeringen. Den förre partiordföranden José Genoíno har dömts till nära sju års fängelse och kraftiga böter. I den avslutande förhandlingen beslutar domstolen att tre kongressledamöter inblandade i skandalen ska fråntas sina platser i kongressen. De hör till tre olika partier.

  • November

  • Ex-stabschef dömd i mensalão-skandalen

   Högsta domstolen dömer José Dirceu, som var Lulas stabschef 2003–2005, till nära elva års fängelse och böter på motsvarande drygt 2,2 miljoner kronor för hans roll i mensalão-skandalen (se Augusti 2012). Dirceu förnekar att någon mensalão-funktion någonsin funnits och anklagar oppositionen och konservativa medier för att driva en kampanj mot vänsterregeringen. Den förre partiordföranden José Genoíno har dömts till nära sju års fängelse och kraftiga böter.

  • Oktober

  • Lokalval hålls

   I två valomgångar under månaden utses borgmästare och ledamöter av kommunfullmäktige i över 5 000 städer. I Rio de Janeiro väljs den sittande borgmästaren Eduardo Paes (PMDB) om med betryggande marginal redan i den första valomgången, och Arbetarpartiet förlorar stort även i de stora städerna Salvador och Fortaleza i nordöst. I São Paulo återtar dock Arbetarpartiet den viktiga borgmästarposten. Segraren Fernando Haddad har fått starkt stöd av partikamraterna Lula da Silva och Dilma Rousseff. Kommunalvalet är det första som hålls sedan en ny lag införts som innebär att 30 procent av kandidaterna ska vara kvinnor.

  • Augusti

  • Mensalão-rättegång inleds

   Den korruptionsrättegång som medierna kallar "århundradets rättsprocess", inleds i Brasília. 37 personer står åtalade för inblandning i den så kallad mensalão-skandalen 2005 (mensalão betyder ungefär "den stora månadspengen"). Begreppet uppkom efter det att ett antal parlamentsledamöter anklagats för att ta emot månatliga bidrag för att stödja regeringen. Bland de åtalade finns flera före detta ministrar, regeringstjänstemän, affärsmän och bankanställda. Enligt åklagaren hade medlemmar av regeringspartiet varje månad betalat allierade ledamöter i parlamentet 10 000 US dollar var för att de skulle rösta för regeringens förslag. Pengarna ska ha tagits från statliga företags annonsbudgetar. Skandalen skakade den dåvarande presidenten Lula da Silvas regering och fällde flera ministrar men presidenten själv gick fri.

  • Juni

  • Miljökonferens i Rio de Janeiro

   FN:s globala miljökonferens Rio+20 samlar delegater från hela världen.

  • Maj

  • Sanningskommission inleder arbete

   Enligt en lag som antogs 2011 har en sjumannakommission tillsatts för att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under åren 1946 till 1988. Redan 2009 fattades beslut om en kommission för att utreda övergrepp under militärdiktaturen 1964–1985, men flera militärer var mycket kritiska och hotade att avgå, och beslutet revs upp. Nu har uppdraget formulerats om och gäller dessutom en längre period. Rousseff hör själv till de tusentals brasilianer som torterades under militärdiktaturen 1964– 1985.

  • Presidentveto mot skogslag

   President Rousseff lägger sitt veto mot delar av en ny kontroversiell lag som har tröskats genom kongressen sedan ett år. Lagen ger markägare rätt att avverka en större andel regnskog än tidigare och innebär amnesti för personer som har avverkat skog illegalt. Kritiker anser att lagen innebär en katastrof för miljön. Nu stoppar Rousseff med sitt veto bland annat amnestin för illegal avverkning.

  • Februari

  • Minister avgår

   Mário Negromonte, minister med ansvar för städer, anklagas för korruption och lämnar sin post.

Varukorg

Totalt 0