December 2016

Sortera på senaste året först | äldsta först


 • 2016

  • December

  • Odebrecht erkänner korruption

   Byggkoncernen Odebrecht tillstår inför en amerikansk domstol att man mutat sig till kontrakt. Odebrecht går med på att betala 2,6 miljarder dollar i skadestånd till myndigheter i USA, Brasilien och Schweiz. Tillsammans med skadestsånd från dotterbolaget Braskem blir summan 3,5 miljarder dollar. Enligt det amerikanska justitiedepartementet är det det mest omfattande mutmålet i världen.

  • 20-årigt utgiftstak antas

   Senaten röstar igenom en författningsändring som innebär att ett 20 år långt utgiftstak införs för den federala budgeten. Förslaget har lagts fram av president Temer i syfte att få kontroll över det växande budgetunderskottet och innebär att utgifterna inte får öka mer än inflationen. För president Temer är det en viktig framgång när överhuset antar den drastiska åtgärden. Syftet uppges vara att leda landet ur den svåra recessionen, få kontroll över budgetunderskottet och hålla tillbaka den växande statsskulden. Våldsamma protester bryter ut när förslaget antas, i Brasília och dryga tiotalet andra städer. Oppositionen hävdar att åtstramningen kommer att slå hårt mot sjukvård och utbildning, som redan har knappa resurser, och drabba fattiga oproportionerligt hårt.

  • Senatens talman får sitta kvar

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 6–3 att Renan Calheiros får vara kvar på sin post, sedan en av domarna, Marco Aurelio Mello, beordrat honom att avgå. Ordern om att avgå kom i sin tur sedan domstolen beordrat en rättegång mot Calheiros som misstänks för förskingring, då han ska ha fått ett byggföretag att betala underhåll för en dotter han fått i ett utomäktenskapligt förhållande. Marco Aurelio Mello grundade sitt beslut på att en åtalad person inte kan ingå i turordningen för att överta presidentposten. Eftersom vicepresident saknas efter Rousseffs avgång står deputeradekammarens talman först på tur om presidentposten blir vakant, följd av senatens talman. Om Calheiros hade tvingats avgå hade det inneburit ett svårt bakslag för Temer då talmannen är hans nära allierade. Misstankar finns också mot Calheiros inom ramen för Petrobrasskandalen.

Varukorg

Totalt 0