Kanada
Foto: Shutterstock/ProDesign studio

Kanada

Kanada är världens till ytan näst största land. Det sträcker sig hundratals mil mellan Atlanten, Stilla havet och Norra ishavet. Ändå hamnar det ständigt i skuggan av det stora grannlandet USA. Kanada värjer sig mot att betraktas som en sorts mindre USA. Snarare kan det jämföras med de nordiska länderna i fråga om social trygghet. Det europeiska arvet märks också i den franska kulturens starka ställning i provinsen Québec, där majoriteten av invånarna talar franska. Merparten av invånarna har dock engelska som modersmål. På senare år har det skett en stor invandring till Kanada, inte minst från Asien.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2018

  • Oktober

  • Vapenexport till Saudiarabien huvudbry för Trudeau

   Den kanadensiska regeringen fördömer mordet på den saudiska journalisten Jamal Khashoggi i Turkiet. Samtidigt väcks frågan om Kanadas export av pansarvagnar till Saudiarabien. Oppositionen trycker på för att Kanada ska följa Tyskland exempel och åtminstone tillfälligt frysa all vapenexport till Gulfstaten. Premiärminister Trudeau säger dock att det kan bli svårt med tanke på hur kontraktet med saudierna, som utformades av den konservativa Harper-regeringen, är utformat. Exakt hur uppgörelsen ser ut är inte offentlig, eftersom villkoren har sekretessbelagts på saudisk begäran. Affären har redan tidigare kritiserats av människorättsorganisationer, särskilt med tanke på att saudierna kan tänkas använda fordonen i den pågående konflikten i Jemen. Kontraktet som är värt 15 miljarder kanadensiska dollar är den största vapenaffären i Kanadas historia. Kanada har tidigare tillfälligt stoppat vapenexport till Saudiarabien, då man undersökt anklagelser om att kanadensiska pansarfordon satts in mot civila saudier.

  • HD:"parlamentet har rätt att stifta lagar utan att rådfråga urfolken"

   Högsta domstolen (HD) slår fast att parlamentet inte i förhand behöver rådgöra med ursprungsbefolkningarna innan de lägger fram lagförslag som påverkar deras rättigheter. Sju av domarna står bakom beslutet medan två röstar emot. Frågan hade väckts av mikisew cree-folket som invände mot två lagpaket som lades fram av den tidigare konservativa regeringen 2012 och som de menar bryter mot deras författningsenliga rättigheter. Domstolen går på Ottawas linje, och menar att en sådan process skulle kunna underminera parlamentets ställning. En knapp majoritet av domarna betonar dock att regeringen (kronan) fortfarande har skyldighet att konsultera ursprungsbefolkningarna i dessa fall. Rätten enas också om att federala domstolen, som inledningsvis ställde sig på mikisews sida, inte har befogenheter att fatta beslut om hur parlamentet fungerar eller ta ställning till ett lagförslag innan det har antagits.

  • Koalitionen för Québecs framtid (CAQ) vinner Québecs provinsval

   Koalitionen för Québecs framtid (CAQ) vinner provinsvalet i Québec med  drygt 37 procent av rösterna och  74 av de 125 mandaten. På andra plats kommer Liberalerna, som styrt provinsen fram till valet, med nästan 25 procent av rösterna, följt av det separatistiska Québecpartiet (PQ) och vänsterpartiet Solidaritet Québec (QS). Valdeltagandet ligger på drygt 66 procent. CAQ, som leds av François Legault, är ett  högerinriktat borgerligt parti som bildades 2011, som vill sänka skatterna och som förespråkar att Québec ska fortsätta att vara en del av Kanada. Partiet har sitt starkaste stöd bland provinsens fransktalande majoritet. Det blir  första gången på nästan ett halvt sekel som Québec inte kommer att styras av Liberalerna eller PQ. CAQ:s valseger ses också som ett tecken på hur stödet för ett självständigt Québec har falnat på senare år. Liberalerna har under valkampanjen mött kritik för nedskärningar inom vården och skolan. Legault har å sin sida kritiserats för sina planer på att utvisa invandrare som inte klarar ett språk- och värderingstest efter tre år i provinsen, och har medgivit att han inte har befogenhet att göra detta. Han har dock lovat att minska invandringen till Québec med en femtedel, trots att det samtidigt råder brist på utbildad arbetskraft. CAQ-ledaren är en politisk veteran, som tidigare befunnit sig i självständighetslägret. I tidskriften MacLean's beskrivs han som det alternativ som fanns kvar för de väljare som var trötta på att styras av Liberalerna eller PQ. Nästan 42 procent av ledamöterna i det nya provinsparlamentet är kvinnor, vilket är mer än i alla andra  kanadeniska provinsförsamlingar (i Ontario är andelen 39,5 procent).

  • September

  • Kanada ansluter sig till frihandelsavtalet USMCA

   Kanada ansluter sig till det nya frihandelsavtal som USA och Mexiko tidigare förhandlat fram och som kommer att ersätta det tidigare Nafta-avtalet mellan de tre länderna.  Exakt vad det så kallade USA-Mexiko-Kanada-avtalet (United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) innebär för Kanada är dock inte känt, men enligt tidningsuppgifter ska USA få ökat tillträde till den kanadensiska marknaden för mejeriprodukter. Den mekanism som finns inom Nafta för att lösa handelstvister ska finnas kvar, något som har varit viktigt för Kanada. Kanadensarna ska också ha lyckats säkra ett visst skydd för sin bilindustri från eventuella nya amerikanska tullar. USA har dock inte aviserat några förändringar när det gäller de tullar landet har infört för kanadensiskt stål och aluminium.

  • Aung San Suu förlorar kanadensiskt medborgarskap

   Underhuset röstar enhälligt för att frånta den myanmariska ledaren Aung San Suu Kyi det kanadensiska medborgarskap hon belönades med 2007 för sitt arbete för demokrati. Detta sker efter att parlamentsledamöterna tidigare under månaden röstat för att benämna förföljelserna av rohingyerna i Myanmar som folkmord.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0