Kanada

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/kanada/

Kanada är världens till ytan näst största land. Det sträcker sig hundratals mil mellan Atlanten, Stilla havet och Norra ishavet. Ändå hamnar det ständigt i skuggan av det stora grannlandet USA. Kanada värjer sig mot att betraktas som en sorts mindre USA. Snarare kan det jämföras med de nordiska länderna i fråga om social trygghet. Det europeiska arvet märks också i den franska kulturens starka ställning i provinsen Québec. På senare år har det skett en stor invandring till Kanada, inte minst från Asien. Samtidigt pågår uppgörelser som rör behandlingen av landets ursprungsbefolkningar.

Kanada – Geografi och klimat

Kanada är världens näst största land (bara Ryssland är större). Avståndet från dess nordligaste punkt i Norra ishavet till gränsen mot USA i söder är 400 mil. Från provinsen Newfoundland och Labrador längst i öster till British Columbia i väster är det cirka 540 mil. Större delen av Kanada har ett kalltempererat klimat med långa och kalla vintrar. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
8 965 121 km2 (2022)
Tid
Svensk −4,5 till −9 timmar
Angränsande land/länder
USA
Huvudstad med antal invånare
Ottawa drygt 1 miljon (folkräkning 2021)
Övriga större städer
Toronto 2,8 miljoner, Montreal 1.8 miljoner, Calgary 1,3 miljoner, Edmonton 1 miljon, Winnipeg 750 000 (folkräkning) (2021)
Högsta berg
Mount Logan (6 050 m ö h)
Viktiga floder
Mackenziefloden, S:t Lawrencefloden
Största sjö
Lake Superior (Övre sjön)
Medelnederbörd/år
Ottawa 871 mm, Vancouver 1458 mm
Medeltemperatur/dygn
Ottawa 21 °C (juli), -6 °C (jan) 1
1. Vancouver 18 °C (juli), 2 °C (jan)

Kanada – Befolkning och språk

Stora delar av Kanada är mycket glest befolkade. De flesta invånare lever i ett pärlband av städer längs gränsen till USA. Tre av fem bor i de två provinserna Onatrio och Québec. De flesta kanadensare har europeiskt ursprung men invandringen är stor och landet har genom åren blivit alltmer mångkulturellt. Ungefär var tjugonde invånare räknas till ursprungsfolken. 

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
landet har en mångkulturell befolkning. Den största gruppen har sina rötter i Frankrike eller Storbritannien, men många har också kommit från andra europeiska länder, Asien och Afrika. En stor del har också sina rötter i flera länder. Ursprungsbefolkningarna utgör knappt 5 procent av befolkningen
Antal invånare
38 929 902 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2020)
Andel invånare i städerna
82 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
9,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,8 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,3 procent (2022)
Förväntad livslängd
83 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
85 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
engelska och franska är officiella språk 1
1. i övrigt talas en lång rad minoritetsspråk varav mandarin, kantonesiska, punjabi, spanska

Kanada – Urbefolkningarnas rättigheter

Kanadas ursprungsfolk omfattas av tre olika grupper som sammanlagt utgör en tjugondel av landets befolkning. De har ofta sämre sociala och ekonomiska villkor än den övriga befolkningen. Flera regeringar har lovat att förbättra deras villkor, men klyftorna består.

Antalet invånare som räknar sig till urbefolkningarna ökade från 165 000 i början av 1950-talet till drygt 1,8 miljoner i folkräkningen 2021. Andelen har därmed ändrats från under 2 procent till 5 procent av hela befolkningen.

Kanada – Religion

Religionsfrihet råder. Kristendomen dominerar men alla världsreligioner har betydande närvaro medan en stor andel av befolkningen inte identifierar sig med någon religion alls. Bland de kristna är katolikerna flest.

Kanada – Utbildning

Provinser och territorier ansvarar för utbildningen på grundskole- och gymnasienivå. Det har lett till regionala skillnader i läroplaner, undervisningsspråk och examina. Undervisningen i kanadensiska skolor håller vanligtvis hög kvalitet. Inom OECD ligger Kanada i topp när det gäller andelen invånare med universitets- och högskoleutbildning.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
17 (2000)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,0 procent (2020)

Kanada – Sociala förhållanden

Kanada ligger högt upp på OECD:s lista över de länder som är bäst att leva i. Men landet har trillat ned lite i FN-organet UNDP:s rankning av levnadsstandarden i världen, delvis på grund av växande inkomstklyftor. Den ekonomiska tillväxten har främst gynnat medelklassen medan svagare grupper halkat efter i levnadsstandard.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
99 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
99,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
6 086 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
30 procent (2022)

Kanada – Kultur

Kultur har alltid varit en hjärtefråga för kanadensare som ett medel att skapa en egen identitet i skuggan av USA. Regeringen och provinserna satsar årligen stora belopp för att främja kanadensisk film, musik, teater och litteratur. 

Kanada – Äldre historia

Koloniseringen av Kanada inleddes på 1500-talet. Århundradena därefter tävlade England/Storbritannien och Frankrike om att anlägga nya kolonier i Nordamerika, samtidigt som våld från kolonisternas sida, och sjukdomar som européerna förde med sig ledde till att antalet indianer minskade snabbt. På 1700-talet besegrade britterna fransmännen, men många fransktalande blev kvar i det som då kallades Nedre Kanada (Québec). 1867 beslöt det brittiska parlamentet att Övre Kanada (Ontario), Nedre Kanada (Québec), New Brunswick och Nova Scotia skulle förenas till en förbundsstat som också fick ett eget parlament. Denna utökades successivt med flera nya provinser.

Kanada – Modern historia

1931 blev Kanada en självständig stat. Tiden efter andra världskriget präglades av en snabb industrialisering, ekonomisk tillväxt och framväxten av ett välfärdssystem. Fram till 2006 växlade makten mellan Liberala partiet och Progressiva konservativa partiet. Från 1960-talet började en stark separatiströrelse att ta fart i Québec. 1994 förlorade separatisterna en folkomröstning om självständighet med knapp marginal. Från 1990-talet började högerpopulistiska partier stärka sin ställning i västra Kanada. 2003 gick två borgerliga partier samman i Konservativa partiet, vilket kom att styra landet från 2006 till 2015, då Liberalerna återfick makten.

Kanada – Politiskt system

Kanada är en förbundsstat där makten delas mellan den federala regeringen och de tio provinsregeringarna. De tre nordliga territorierna – Yukon, Northwest Territories och Nunavut – har inte samma självständiga ställning som provinserna men har egna regeringar med betydande befogenheter. Genom åren har flera försök gjorts för att skapa en författning som alla provinser står bakom, men utan större framgång. Motståndet kommer framför allt från Québec där starka krafter vill ha en självständig stat. Liberala partiet och olika konservativa partier har länge dominerat den politiska scenen.

Kanada – Demokrati och rättigheter

Kanada har ett väl fungerade demokratiskt system, där politiska och medborgerliga rättigheter respekteras. Flera orosmoln finns dock, bland annat ökad övervakning av medborgarna och risken för att lagar mot terrorism kan utnyttjas för att begränsa yttrandefriheten. Landets urbefolkningar kämpar sedan länge mot diskriminering och för större politiska rättigheter.

Kanada – Aktuell politik

Parlamentsvalet 2015 ledde till ett maktskifte, då Liberala partiet vann egen majoritet i underhuset. Den nya premiärministern Justin Trudeaus öppna ledarstil och progressiva framtoning var för många kanadensare en välkommen kontrast till det konservativa styret under Stephen Harper. Trots sjunkande popularitet lyckades Liberalerna och Trudeau även vinna valet hösten 2019, men förlorade sin majoritet i parlamentets underhus. Samma sak hände i det nyval som hölls i  september 2021.

Fakta – politik

Officiellt namn
Canada/Kanada
Statsskick
monarki, förbundsstat
Statschef
kung Charles III (2022–) 1
Regeringschef
premiärminister Justin Trudeau (2015–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Liberala partiet 159, Konservativa partiet 117, Québec-blocket (BQ) 33, Nya demokratiska partiet (NDP) 25, Gröna partiet 2 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Liberala partiet 157, Konservativa partiet 121, Québec-blocket (BQ) 32, Nya demokratiska partiet (NDP) 24, Gröna partiet 3 samt en oberoende kandidat (2019)
Valdeltagande
58 procent i parlamentsvalet 2021
Kommande val
parlamentsval senast år 2025
1. representeras i Kanada av en generalguvernör, posten innehas sedan juli 2021 av Mary Simon

Kanada – Utrikespolitik och försvar

Kanada har traditionellt fört en aktiv utrikespolitik med ett starkt engagemang i frågor som rör nedrustning, handel och miljö. Vid maktskiftet 2015 talade den nya liberala regeringen mycket om klimatpolitik, flyktinghjälp och fredsinsatser. Men när nya visioner för utrikespolitiken stakades ut 2017 gick större delen av pengarna till försvaret och en mindre del till en utlovad satsning på en feministisk biståndspolitik.

Fakta – försvar

Armén
22 500 man (2022)
Flygvapnet
12 100 man (2022)
Flottan
12 600 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,32 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,7 procent (2021)

Kanada – Ekonomisk översikt

Kanada är ett rikt land med enorma naturtillgångar, välutbildad arbetskraft och högteknologiska industrier. En omstrukturering av ekonomin har skett sedan 1960-talet. Tillverkningsindustrin är fortfarande viktig för landets ekonomi, men tjänstesektorn är numera större. Gruvdrift samt olje- och gasutvinning ger stora exportinkomster. Jordbruket spelar fortfarande en central roll för ekonomin, särskilt i prärieprovinserna.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
54 966 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2022)
Total BNP
2 139 840 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2019)
Industrins andel av BNP
24,1 procent (2019)
Servicesektorns andel av BNP
67,7 procent (2019)
Inflation
6,9 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
106,6 procent (2022)
Valuta
kanadensisk dollar
Varuexport
597 480 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
581 669 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-8,0 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
55 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
bilar och bildelar, maskiner, olja och naturgas, konsumtionsvaror, metaller, fisk och jordbruksprodukter, (2020)
Största handelspartner
USA, Kina, Japan, Mexiko, Storbritannien, Tyskland

Kanada – Naturtillgångar, energi och miljö

Kanada är en världens främsta producenter av olja och fossilgas. Utvinningen av de stora tillgångarna av oljesand i Alberta leder till stora skador på miljön och gör det svårt för Kanada att klara sina klimatmål. Landet är också rikt på mineraler och är en ledande producent av uran, pottaska, nickel, zink och asbest. 

Det finns även stora fyndigheter av koppar, kadmium, aluminium, salt, guld, diamanter och kobolt. Gruvsektorn är framför allt viktig i Alberta, men också i British Columbia, Saskatchewan, Ontario och Québec, Northwest Territories och Nunavut.

Kanada har världens största oljereserver efter Saudiarabien och Venezuela. Landet var 2018 världens fjärde största producent av råolja och den fjärde största oljeexportören (hela 96 procent exporteras till USA). Stora oljefält finns i västra Kanada, främst i Alberta och i haven utanför Atlantkusten. Större delen av all olja som produceras kommer från de stora fyndigheterna av oljesand i norra Alberta. Men utvinningsprocessen är smutsig och så kostsam att den bara är lönsam när oljepriserna är riktigt höga. Dessutom krävs stora mängder vatten och energi för att kunna ta tillvara oljesanden. En rad allvarliga miljöproblem kring utvinningen har rapporterats, bland annat har arsenik och kvicksilver läckt ut i floderna. För att minska miljöpåverkan har regelverket skärpts på senare år, men övervakningen av om reglerna följs anses ha stora brister. Enligt regeringens siffror har utsläppen av växthusgaser i samband med utvinningen av oljesand minskat med 28 procent per fat olja. 

I Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Nova Scotia och Northwest Territories finns även fossilgas (naturgas). Kanada var 2018 världens fjärde största gasproducent och världens sjätte största exportör. Från Alberta går världens längsta rörledning för fossilgas, drygt tusen mil lång, till konsumenterna i Toronto och Montreal. Knappt hälften av den gas som utvinns exporteras  till USA, men planer finns på att även börja exportera gas till asiatiska länder. Fyndigheter av fossilgas i skiffer finns också i Alberta, British Columbia och Québec.

Lägre världsmarknadspriser på olja och gas har lett till att inkomsterna minskat trots att större volymer än tidigare exporteras.

Kol utvinns i British Columbia, Alberta and Saskatchewan.

Omstridda olje- och gasledningar

Kinesiska bolag, som PetroChina, liksom flera andra stora internationella bolag, inte minst amerikanska, har gjort omfattande investeringar i oljeindustrin i Alberta. Protester från miljögrupper, men också dröjsmål i byggandet av nya rörledningar har lett till att färre velat investera i oljesandsprojekt i Alberta.

Även i USA finns ett motstånd mot fortsatt import av olja som utvunnits från oljesand på grund av de skador det orsakar på miljön. Den dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama krävde att Kanada skulle göra mer för att motverka klimatförändringarna för att USA skulle godkänna en 190 mil lång ledning, Keystone XL, för transport av olja från Alberta till USA. Den amerikanska senaten gav 2015 klartecken för bygget, men Obama lade in sitt veto. Detta hävdes 2017 av hans efterträdare Donald Trump, ett beslut som öppet stöddes av Kanadas premiärminister Justin Trudeau. Men fortsatt motstånd mot Keystone XL på den amerikanska sidan av gränsen ledde till att byggstarten försenades. Samtidigt har USA inte längre samma behov av billig råolja från Kanada som tidigare. Det är snarast Kanada som behöver nya fraktmöjligheter för att få ut sin olja på världsmarknaden. När Joe Biden i januari 2021 tillträdde som USA:s president skedde en ny vändning då han beslöt att stoppa projektet som i juni samma år lades ned helt.

Bristen på kapacitet i oljeledningarna ledde till att en ökande andel olja fraktades med järnväg, både i Kanada och på den amerikanska sidan av gränsen. Att detta innebar stora risker visades 2013 då ett godståg lastat med olja spårade ur i Québec, en olycka som krävde 47 liv. På senare år har minskad export lett till att allt mindre olja fraktas med tåg.

Planer finns också på att bygga en rörledning från Alberta till Stillahavskusten för att därifrån kunna nå den asiatiska marknaden. Den konservativa regeringen gav 2014 klartecken för att projektet, som går under namnet Northern Gateway, skulle sättas igång, men projektet stoppades efter maktskiftet 2015. Hösten 2016 godkände dock den liberala regeringen två andra oljeledningar: Trans Mountain Expansion, från Edmonton i Alberta till en hamn i närheten av Vancouver i British Columbia (se även Kalendarium), samt Line 3, från Alberta till Wisconsin i USA. Ett annat kontroversiellt projekt går under namnet Energy East och är en rörledning som skulle transportera olja från Alberta till Atlantkusten. Det avbröts dock hösten 2017, delvis av ekonomiska skäl.

Våren 2017 var det också osäkert om Trans Mountain Expansion-projektet skulle kunna fortsätta på grund av motstånd från provinsregeringen i British Columbia, delar av ursprungsbefolkningarna i området och miljögrupper (se Kalendarium). Våren 2018 beslöt regeringen i Ottawa att den skulle köpa oljeledningen av det amerikanska oljebolaget Kinder Morgan. Efter ett utslag i den federala appellationsdomstolen stoppades bygget på obestämd tid, i väntan på att regeringen gjorde mer för att rådgöra med de ursprungsbefolkningar som drabbas, och Nationella energimyndigheten (NEB) skulle undersöka hur ökad tankbåtstrafik skulle påverka djurlivet och havsmiljön kring Vancouver. NEB gav sitt klartecken för projektet i början av 2019, men lämnade också en lång lista på krav som regeringen måste uppfylla, samt flera rekommendationer. 

2016 gav regeringen också grönt ljus för att en ny rörledning för fossilgas, Pacific North West, skulle få byggas i norra British Colombia. Den skulle dras från Fort Saint John i Alberta genom regnskogsområden till hamnen i Port Edward i British Columbia. Flera miljöorganisationer och företrädare för ursprungsbefolkningarna i området kritiserade beslutet som de sade gjorde det svårt för regeringen att uppfylla sina löften på klimatområdet (se nedan). Det fanns även en oro för hur projektet skulle påverka fisket och andra lokala näringar. Men det fanns också personer från ursprungsbefolkningarna som välkomnade beslutet som de hoppades skulle leda till ekonomisk utveckling och nya arbetstillfällen i regionen. Enligt Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA) skulle projektet öka Kanadas utsläpp av växthusgaser med 0,75 procent.

2022 godkändes ännu ett kontroversiellt projekt i Bay du Nord i havet utanför Newfoundland, där det tros det finnas omkring 300 miljoner fat olja, som ska tas upp under 30 år. Frågan har skapat oenighet i Liberala partiet, och beslutet fick kritik för att göra det svårare för Kanada att nå sina klimatmål. Samtidigt väntades projektet ge välbehövliga arbetstillfällen i en region där arbetslösheten är hög.

Stora skogstillgångar

Kanada har stora tillgångar av skog och är också världens största exportör av timmer. Merparten av timret säljs till Kina, Japan och USA.

Energi

Energiförbrukningen i Kanada är hög. Vattenkraften stod 2018 för cirka 59 procent av elproduktionen. El från vattenkraft exporteras också till USA. Fem kärnkraftverk svarade 2019 för nästan 14 procent av elen. Av sammanlagt 19 reaktorer finns 18 i Ontario och en i New Brunswick. Det finns även kraftverk som drivs med gas och kol samt vind och andra förnyelsebara energikällor.

De flesta av kraftbolagen ägs och kontrolleras av provinserna.

Klimat och miljö

2002 anslöt sig Kanada till Kyotoavtalet, som syftade till att industriländerna skulle minska sina utsläpp av växthusgaser. Enligt detta åtog sig landet att fram till 2012 minska utsläppen med 6 procent jämfört med 1990 års nivå. 2007 hade utsläppen istället ökat med över 26 procent, mycket på grund av oljeboomen i Alberta. 2011 beslöt den dåvarande konservativa regeringen att Kanada skulle lämna avtalet med hänvisning till att kostnaderna blev för stora.

2016 skrev den liberala regeringen under det klimatavtal som 193 länder hade enats om i Paris.  De länder som godkände avtalet förband sig att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Den kanadensiska regeringen lovade att fram till 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med 2005 års nivå. Nivån hade satts av den tidigare konservativa regeringen. Trudeau betonade då att löftena skulle ses som ett "golv" och inte ett "tak" för Kanadas ambitioner. Det största ansvaret för att nå klimatmålet lades på provinserna som ålades att införa en särskild skatt på utsläpp av växthusgaser. Sådana skatter har införts på provinsnivå i bland annat British Columbia, Québec  och Alberta. I april 2019 började dock den federala skatten tas ut i fyra konservativt styrda provinser (se Kalendarium). Efter parlamentsvalet det året utlovade Trudeau att Kanada ska bli klimatneutralt år 2050, det vill säga inte släppa ut några växthusgaser alls. Han har senare höjt Kanadas klimatmål. Nu ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 till 45 procent jämfört med 2005 års nivå. Men för att kunna nå målet som sattes i Paris skulle det krävas att utsläppen skulle minska med 54 procent

Forskare har varnat för att klimatförändringarna betyder att stora skogsbränder blir allt vanligare. I samband med en storbrand i Alberta våren 2016 tvingades myndigheterna evakuera 80 000 människor från oljestaden Fort McMurray. Med början redan i maj drabbades Kanada under sommarhalvåret 2023 av de mest omfattande mark- och skogsbränder som dittills registrerats. För första gången påverkades människor nästan överallt i landet, antingen direkt eller på grund av hälsovådlig brandrök som också ställde till problem i stora delar av USA och till och med nådde Europa. I slutet av september hade sammanlagt 18 miljoner hektar mark brunnit, vilket är väl över dubbelt så mycket som det tidigare rekordet och motsvarar 44 procent av Sveriges yta. Aldrig tidigare har så många bränder rasat (6 500) och så många människor evakuerats från sina hem (över 200 000).

Dubbelt så snabbt som i resten av världen

I en regeringsrapport, Canada's Changing Climate Report (CCCR), i april 2019 slogs det fast att klimatförändringarna i Kanada sker dubbelt så fort som genomsnittet för världen. Sedan 1948 hade genomsnittstemperaturen stigit med 1,7 grader i hela landet, men ännu mer i de nordliga delarna av landet, i prärieprovinserna och norra British Columbia. I norra Kanada hade temperaturen i genomsnitt stigit med 2,3 grader. För världen i stort var motsvarande siffra 0,8 grader, enligt amerikanska NOAA. Enligt rapporten beror temperaturhöjningarna på flera saker, men utsläpp av växthusgaser är en av de främsta faktorerna.

Klimatförändringar har fått isarna i Arktis att börja smälta. 2012 var bara 12 procent av de arktiska vattnen i Kanada täckta av is, mot normalt 30–35 procent. Från 2007 har Nordvästpassagen mellan Atlanten och Stilla havet varit isfri i flera månader om året. 2013 var den dock blockerad av is större delen av sommarhalvåret. En del forskare spår att passagen kommer att vara helt isfri sommartid någon gång på 2050-talet om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu.

Både frakt- och kryssningsfartyg rör sig i de arktiska vattnen. Detta väcker oro för vilka följder en olycka i området skulle få. Det handlar både om svårigheter att genomföra räddningsinsatser, men också hur ett stort oljeutsläpp skulle påverka den känsliga miljön. Än så länge är dock trafiken begränsad, svårigheterna att ta sig fram är fortfarande för stora. I juli 2017 tog det 24 dagar för en finsk isbrytare att ta sig de 1 000 milen från Vancouver till Nuuk på Grönland.

Under en värmebölja i juni 2021 steg temperaturen till över 49 grader i en stad i British Columbia, det är den högsta temperatur som har uppmätts i landet. Dessutom var det 2,3 grader varmare i Kanada än under ett normalt år. 1998 och 2010 var dock ännu varmare. Det är dock inte varmare somrar som ligger bakom de stora temperaturökningarna. Sedan 1936 hade sommarhalvåret blivit 1,9 grader varmare, medan vintertemperaturerna hade stigit med 3,7 grader fram till 2021.

I mars 2022 presenterade regeringen en ny stor satsning på klimatåtgärder. Åtta  miljader kanadensiska dollar skulle satsas på att minska utsläppen inom olje- och gasindustrin med 40 procent och att var femte fordon som säljs 2026 ska vara utsläppsfria, och 100 procent fram till år 2035. För att nå detta skulle Kanada satsa stort på vind- och solkraft, fler elbilar, att hjälpa den tunga industrin att bli bättre på att lagra koldioxidutsläpp, förhindra jordförstörelse samt åtgärder för att skydda våtmarker och skogar. Ännu mer pengar till klimatåtgärder utlovades på hösten samma år.

Om våra källor

LÄSTIPS: läs mer om Kanada i UI:s publikation Utrikesmagasinet:
Corona ger Kanadas Trudeau respit från knepigt dilemma (2020-05-13)

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
7 600 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
15 542 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
677,71 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
17,82 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
516 874 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
13,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
100 143 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Kanada – Jordbruk och fiske

Ungefär sju procent av Kanadas yta är uppodlad. Jordbruksmarken är i hög grad koncentrerad till prärien i Saskatchewan, Alberta och Manitoba. Där odlas främst vete, korn och oljeväxter, varav en stor del går på export. På västkusten i British Columbia odlas korn, sojabönor och andra grönsaker samt frukt. I de folkrika provinserna Ontario och Québec odlas främst raps, grönsaker (mest majs), frukt och bär. Fisket är viktigt, men överfiskning har skapat problem för fiskenäringen. Landet har också en omfattande skogsindustri.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,7 procent (2019)
Andel av landytan som används för jordbruk
6,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
38,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
24,1 procent (2019)

Kanada – Industri

Kanadas industri har byggts upp kring landets rika råvarutillgångar, billig energi och närheten till viktiga marknader. Industrin är främst koncentrerad till södra Ontario och till Québec. Bil- och stålindustrin har sitt säte i storstäderna kring Lake Ontario. I Quebec är flygindustrin stark.