Sudan
Foto: Shutterstock/Martchan

Sudan

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • April

  • Ultimatum från AU

   AU uppmanar militärrådet att överlämna makten till ett civilt styre inom 15 dagar. Annars utestängs Sudan från samarbetet inom den regionala organisationen.

  • "Oppositionen ska utse civil regering"

   Militärrådet meddelar att oppositionen och demonstranternas företrädare ska få utse en ny "oberoende" regeringschef och en ny civil regering. Militärrådet säger också att flera medlemmar av den avsatta regeringen har gripits. Därutöver ska landet få en ny arméchef, en ny rikspolischef och en ny chef för säkerhetstjänsten (Niss). Kommittéer ska bildas för korruptionsbekämpning och NCP ska utredas. Alla medierestriktioner och all censur ska avskaffas. Poliser och säkerhetsfolk som satts i förvar för att de valt demonstranternas sida ska friges.

  • Militärrådet tvingas byta ledare

   Det fortsatta trycket från demonstranterna, oppositionen och omvärlden tvingar Awad Ibn Auf, som är nära allierad med al-Bashir och starkt förknippad med den avsatte ledaren, att avgå som ledare för militärrådet redan efter ett dygn. Han ersätts av en annan general, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, som har hållit en lägre profil under al-Bashir. Burhan lovar respekt för de mänskliga rättigheterna, ett slut på det nattliga utegångsförbudet, ett frigivande av politiska fångar, upplösta provinsregeringar, åtal mot alla som dödat demonstranter samt en hård kamp mot korruptionen. För demonstranternas ledare inom det viktiga SPA (Sudan Professionals Association) är detta inte tillräckligt. SPA kräver en omedelbar övergång till civilt styre samt att alla al-Bashirregimens miliser ska upplösas. Även chefen för säkerhetstjänsten Niss, general Salah Gosh, avgår. Det är Niss som drivit och ansvarat för regimens angrepp mot demonstranterna. Militärrådet säger vid en presskonferens att al-Bashir inte ska överlämnas till ICC, utan prövas i Sudan. Det gamla maktpartiet NCP kallar kuppen författningsvidrig och kräver att gripna NCP-medlemmar ska friges. Under sittmanifestationen har minst 35 människor dödats i sammandrabbningar med säkerhetstjänsten. Enligt polisen har 16 människor har skjutits ihjäl i Khartoum av säkerhetstjänstens krypskyttar under de två senaste dygnen, och 20 har skadats.

  • Demonstranterna trotsar armén

   När demonstranterna stannar kvar ute på städernas gator inför armén ett nattligt utegångsförbud. Detta trotsas av demonstranterna som anser att det är den gamla regimen som sitter kvar, även om al-Bashir har avsatts. De kräver ett civilt styre. Från omvärlden kommer många reaktioner. USA uppmanar militärjuntan att korta den tvååriga övergångsperioden och sätta in civila politiker i övergångsstyret. EU uppmanar till en snabb övergång till civilt styre. FN manar till en demokratisk övergång. Amnesty International säger att al-Bashir måste lämnas över till ICC. AU säger att en militärkupp inte är rätt sätt att bemöta landets alla utmaningar. Egypten uttrycker sitt stöd till ”det sudanesiska folket och dess armé”. Den beryktade underrättelse- och säkerhetstjänsten (Niss) lovar att frige alla politiska fångar i Sudan. Demonstranter stormar och plundrar Niss lokaler i städerna Kasala och Port Sudan i öster när inga fångar släpps fria.

  • al-Bashir avsätts i militärkupp

   Sudans försvarsminister Awad Ibn Ouf tillkännager i ett TV-sänt tal att militären har övertagit makten i landet. President al-Bashir har störtats och sitter i förvar "på ett säkert ställe". Premiärminister Ayala och hans regering har avsatts. Ett militärråd, lett av försvarsministern och förste vicepresidenten Awad Ibn Auf, inrättas för att leda landet i två år. Därefter ska allmänna val hållas, meddelar försvarsministern. Han tillägger att ett tre månaders undantagstillstånd införs, att författningen upphävs, och att gränsövergångarna och landets luftrum stängs tillfälligt. Demonstranterna uppmanas av sina ledare att stanna kvar på gatorna för att se till att en civil regering tillsätts.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0