Torsdagen den 22 augusti kommer UI att uppdatera sina IT-tjänster

Under uppdateringen kommer vi tyvärr inte kunna svara på mail. Vid brådskande ärenden hänvisar vi till kundtjänst på telefonummer 08-511 768 05, kl. 10.00-11.30 samt 13.00-15.00.

Sudan
Foto: Shutterstock/Martchan

Sudan

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Augusti

  • Övergångsstyret tillträder

   Det nya övergångsrådet tillträder och ersätter därmed det militärråd som styrt Sudan sedan expresident al-Bashir störtades i april 2019. Övergångsrådet består av sex civila företrädare och fem generaler. Det kommer att ledas av general Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan under de 21 första månaderna av övergångsperioden. Chefen för paramilisen RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, ingår också i övergångsrådet. Av de sex civila rådsmedlemmarna är två kvinnor, varav en tillhör landets kristna minoritet. Senare samma dag utses Abdalla Hamdok till premiärminister för en övergångsregering.

  • Korruptionsrättegången mot al-Bashir inleds

   Korruptionsrättegången mot den avsatte presidenten Omar al-Bashir inleds. Den åtalade sitter i en metallbur iklädd traditionella vita kläder. Säkerhetspådraget är stort. På rättegångens första dag anklagas al-Bashir för att personligen ha tagit emot 90 miljoner dollar kontant från medlemmar av kungafamiljen i Saudiarabien. Det är oklart vad pengarna har använts till.

  • Slutgiltigt avtal om övergång till civilt styre

   Det slutgiltiga avtalet om en 39 månader lång övergång till civilt styre undertecknas i Khartoum av militärrådet och proteströrelsens paraplyorganisation Alliansen för frihet och förändring. Tusentals människor från olika håll i landet samlas på gatorna i huvudstaden och jublar. Avtalet föreskriver att ett råd bestående av sex civilpersoner och fem militärbefäl ska styra landet under en övergångsperiod på tre år. Rådet ska i sin tur utse en premiärminister och en civil övergångsregering. Premiärministern ska nomineras av oppositionen, medan försvars- och inrikesministrarna ska utses av militären. Rådet ska under de första 21 månaderna ledas av en militär, därefter i 18 månader av en civilperson. Paramilisen RSF sortera under militären och underrättelsetjänsten ska kontrolleras av det styrande rådet och den nya regeringen tillsammans.

  • FN-diplomat föreslås bli premiärminister

   Proteströrelsens företrädare inom Alliansen för frihet och förändring nominerar ekonomen Abdalla Hamdok till posten som premiärminister för den planerade övergångsregeringen. Hamdok har tidigare innehaft höga poster inom FN-systemet.

  • Förre spionchefen anklagas för tortyr av USA

   USA anklagar underrättelsetjänstens (tidigare Niss, nu omdöpt till Gis) förre chef Salah Ghosh för tortyr och utfärdar inreseförbud för honom, hans hustru och deras dotter. Ghosh avgick som chef för Niss i april 2019, två dagar efter att dåvarande president Omar al-Bashir störtats av militären.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0