Sudan
Foto: Shutterstock/Martchan

Sudan

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • November

  • FN vädjar om hjälp till flyktingarna i östra Sudan

   Sudan behöver 150 miljoner dollar de närmaste sex månaderna för att kunna förse de nyanlända flyktingarna från norra Etiopien med rent vatten, vård och tak över huvudet, enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Sudans egna resurser är små, två av tre invånare lever i fattigdom.

  • Flyktingvåg från Etiopien

   Sudan drabbas av en ny flyktingvåg när tiotusentals människor flyr undan strider i Tigray i norra Etiopien till östra Sudan där ett stort flyktingläger byggs upp. Flyktingströmmen började kort efter det att en militäroffensiv inletts i Tigray den 4 november. Sudan, som kämpar med en krisande ekonomi, coronapandemin och en skör process mot fred och demokrati, vädjar om stöd från omvärlden för att klara av situationen.

  • Oppositionsledaren al-Mahdi avlider i covid-19

   Sadiq al-Mahdi, ledare för det moderat islamistiska Ummapartiet, avlider i covid-19 vid 84 års ålder. Al-Mahdi var premiärminister i den folkvalda regering som avsattes i Omar al-Bashirs militärkupp 1989. Al-Mahdi var därmed landet senast folkvalde ledare och den kanske viktigaste oppositionsledaren under al-Bashirs nästan 30-åriga maktinnehav. Han deltog aktivt i de massprotester som 2019 tvingade al-Bashir från makten. Sudan har vid tidpunkten närmare 17 000 bekräftade fall av coronainfekterade personer och drygt 1 200 dödsfall med covid-19.

  • FN och AU vill avveckla missionen i Darfur

   AU och FN rekommenderar FN:s säkerhetsråd att avsluta den gemensamma fredsbevarande missionen i Darfur, Unamid, med start den 31 december 2020. Orsaken är den positiva utveckling som regimskiftet i Sudan haft på situationen i Darfur, där säkerheten för civilbefolkningen uppges ha ökat. Det beräknas ta ungefär ett halvår att ta hem Unamid som består av omkring 8 000 soldater. Som mest var missionen dubbelt så stor.

  • Massamnesti för rebeller

   Sudans övergångsledning ger med omedelbar verkan amnesti (straffrihet) till ungefär 50 000 rebeller som stred mot den gamla Bashirregimen i konflikthärdar som Darfur, Blå Nilen och Södra Kordofan. Undantag görs för dem som misstänks för krigsförbrytelser eller folkmord, eller är efterlysta av Internationella brottmålsdomstolen (ICC). I landet finns runt 15 000 rebeller som tillhör grupper som ännu inte skrivit under fredsavtalet (se Oktober 2020).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0