Sudan
Foto: Shutterstock/Martchan

Sudan

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Diplomatiska förbindelser med USA återupprättas

   Sudan och USA enas om att återupprätta fullständiga diplomatiska relationer med varandra. För första gången på 23 år ska de tillsätta ambassadörer i varandras länder. Beslutet fattas i samband med att premiärminister Hamdok som första sudanesiska ledare sedan 1985 besöker Washingon. USA avlägsnar dock inte Sudan från sin lista över länder som sponsrar terrorism, de motiverar beslutet med att detta kräver en rättslig process som tar cirka ett halvår. Den amerikanska utrikesministern Mike Pompeo ger Sudans övergångsregering beröm för att den inlett "omfattande reformer" och "brutit med den gamla regimens politik och metoder".

  • November

  • Det gamla maktpartiet NCP förbjuds

   Övergångsrådet och regeringen beslutar att expresident al-Bashirs gamla maktparti NCP ska upplösas och att staten ska beslagta partiets tillgångar. Ett förbud mot NCP har varit ett krav som demonstranterna länge framfört. Beslutet innebär också att symboler för NCP och al-Bashirs regim inte får användas i politiska sammanhang under de närmaste tio åren. NCP styrde Sudan från kuppen 1989 till al-Bashirs fall i april 2019.

  • Kvinnoförnedrande lag avskaffas

   Regeringen avskaffar lagen om allmän ordning vilket föreskriver straff för "oanständiga och omoraliska handlingar". Med stöd av den nu upphävda lagen har framför allt kvinnor trakasserats. De har piskats, bötfällts och fängslats exempelvis för att ha burit byxor eller för att ha deltagit på privata fester.

  • Nytt lån från Arabiska valutafonden

   Sudan ska få låna motsvarande 305 miljoner dollar från Arabiska valutafonden, med bas i Abu Dhabi. Fonden utlovar också handelsförmåner till ett värde av cirka 70 miljoner dollar. Stödet ska hjälpa Sudan att klara av den ekonomiska krisen, med allvarlig brist på utländsk valuta. Pengarna ska utbetalas vid tre tillfällen under 2019 och 2020. Lånet är det andra till Sudan från Arabiska valutafonden sedan al-Bashirs fall våren 2019. Samtidigt utlovar Afrikanska utvecklingsbanken närmare 33 miljoner dollar i lån som ska gå till att förbättra dricksvatten och sanitet i Norra Kurdufan och Södra Kurdufan. Sudans finansdepartement uppskattar att landet behöver omkring 3 miljarder dollar för att ta sig ur den värsta krisen.

  • Ledarna för kuppen 1989 åtalas

   Den avsatte presidenten Omar al-Bashir åtalas tillsammans med en rad toppnamn inom den gamla regimen för att ha organiserat militärkuppen 1989. Kuppen förde dem själva till makten genom att den folkvalda premiärministern Sadiq al-Mahdi och hans regering avsattes. al-Bashir sitter redan i förvar, åtalad för korruption. Detta är en ny rättsprocess som inleds mot honom. Bland de åtalade finns både civila och militärer.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0