Sudan
Foto: Shutterstock/Martchan

Sudan

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Medling i konflikt om dammbygge

   Egypten, Etiopien och Sudan rapporteras ha nått en principöverenskommelse i en konflikt som handlar om att etiopierna är i färd med att bygga en jättedamm i Blå Nilen, en av de största bifloderna till Nilen. Etiopien har stort behov av elkraft, men Egypten och Sudan, som båda ligger nedströms, anser att flodsystemet tappas på vatten på deras bekostnad. Vattenkraftverket ska bli det största i Afrika. Enligt överenskommelsen, som uppnåtts genom medling av USA och Världsbanken, ska dammen få fyllas med vatten stegvis, medan regnperiod råder.

  • Revolt inom säkerhetstjänsten slås ned

   Två soldater och tre civilpersoner dödas när strider utbryter mellan militären och agenter inom säkerhetstjänsten Gis (tidigare Niss). Säkerhetsagenterna gör revolt mot övergångsregeringens planer på att omstrukturera den under al-Bashir så inflytelserika säkerhetsorganisationen. Den utlösande faktorn till revolten är en plan på att pensionera en rad agenter. Strider mellan Gis och militären utkämpas på flera Gis-baser i Khartoum innan revolten kan slås ned. Enligt regeringsföreträdare ligger den före detta Nisschefen Salah Gosh bakom revolten. Niss var central i regimens tillslag mot demonstranterna i april 2019.

 • 2019

  • December

  • Ett 30-tal säkerhetsagenter döms till döden

   Tjugonio befäl inom landets säkerhetstjänst döms till döden för att ha torterat ihjäl en regimkritisk demonstrant i februari 2019. Det är första gången medlemmar av säkerhetstjänsterna döms till döden för mord på en av demonstranterna. Det brutala mordet bidrog till att tända den gnista som satte igång demonstrationsvågen mot expresident al-Bashir och hans regim. Minst 177 människor dödades under demonstrationerna enligt Amnesty International, medan en läkargrupp som är nära kopplad till demonstranterna uppger att dödssiffran överskrider 250. Många dödades den 3 juni i en massaker utanför arméhögkvarteret i Khartoum.

  • Färdplan för Darfur

   Övergångsregeringen och Sudans revolutionära front, som samlar nio väpnade grupper som slogs mot den störtade al-Bashirregimen, ingår ett avtal om en färdplan till fred i Darfur. Enligt avtalet ska de djupaste orsakerna till konflikten analyseras, flyktingar ska få hjälp med att återvända hem, ett system för maktdelning i regionen ska utarbetas och rebellstyrkorna ska integreras med regeringsarmén. Regeringen i Khartoum åläggs också att hantera frågor om mark, exempelvis hur egendom som förstörts under konflikten ska ersättas.

  • Bevattningssystem ska rustas upp

   I en förhandlingsrunda mellan övergångsregeringen och ett 10-tal rebellgrupper som slogs mot den gamla regimen kommer parterna överens om att ett viktigt bevattningssystem i mellersta Sudan ska rustas upp och börja användas igen. Gezira Scheme är ett av världens största bevattningssystem för jordbruk, men det har legat i träda länge på grund av de strider som pågått i landet och av vanskötsel från den störtade regimens sida. Det fredsavtal som är tanken med förhandlingarna lyckades parterna inte sluta.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0