Etiopien – Politiskt system

Etiopien är en federal republik som består av tolv etniskt definierade delstater samt de två storstadsområdena Addis Abeba och Dire Dawa. På pappret har delstaterna långtgående självbestämmande men i realiteten har centralregeringen stort inflytande.

Den federala författningen från 1995 omvandlade Etiopien till "en mångkulturell federation byggd på etnisk-nationell representation". Enligt författningen har delstaterna rätt att bryta sig loss ur federationen, men centralregeringen har rätt att ingripa i delstaternas affärer i frågor som rör säkerheten.

Utbrytarrörelser förekommer eller har förekommit i den sydliga delstaten SNNPR (Southern nations nationalities and peoples region), Oromia, Somali (där Ogaden vill bryta sig ur) samt i Tigray i norr. Efter folkomröstningar bildades mellan 2020 och 2023 fyra nya delstater av det som var SNNPR: Sidama, SWEPR (South west ethiopian peoples region), Södra Etiopien och Centrala Etiopien.

Republiken har en president med i huvudsak representativa uppgifter. Presidenten väljs av parlamentet för en mandatperiod på sex år. Omval tillåts en gång.

Premiärministern har den huvudsakliga makten och leder arbetet i regeringen. Viktiga beslut om till exempel säkerhetspolitik tas i praktiken av det styrande Välståndspartiet (se nedan). Säkerhetstjänsten och de väpnade styrkorna kontrolleras av höga funktionärer inom partiet.

Parlamentet består av två kamrar. Folkrepresentanternas råd har upp till 550 ledamöter som utses i allmänna majoritetsval vart femte år. De väljer premiärministern och stiftar lagar. Federationsrådets 153 medlemmar utses av delstaterna, också för fem år, enligt särskilda etnicitetsprinciper. Federationsrådets uppgift är att fördela federala medel till delstaterna och medla i tvister mellan dem. Rösträttsåldern är 18 år.

I varje delstat finns ett delstatsråd som leds av en ordförande och ett verkställande organ. Delstaterna är indelade i zoner, som i sin tur är indelade i distrikt och grannskap.

Läs om rättsväsendet i Demokrati och rättigheter.

Politiska partier och organisationer

Etiopiens partiväsen ombildades radikalt i samband med de politiska förändringarna från 2019 (se Aktuell politik). Viktiga partiallianser upplöstes medan andra partier slogs samman. Tidigare oppositionspartier blev allierade med det nya maktpartiet och förbjudna politiska organisationer tilläts åter verka.

Etiopiens klart dominerande regeringsparti heter Välståndspartiet (Prosperity party, PP) och leds av premiärminister Abiy Ahmed Ali. Det bildades i november 2019 när Tigreanska folkets befrielsefront (Tigrean people’s liberation front, TPLF) lämnade den styrande fyrpartialliansen Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front (Ethiopian people's revolutionary democratic front, EPRDF) som upplöstes.

Välståndspartiet består av de tre resterande EPRDF-partierna: Oromoernas demokratiska parti (Oromo democratic party, ODP), Amharernas demokratiska parti (Amhara democratic party, ADP) och Sydetiopiska folkets demokratiska front (Southern ethiopian people's democratic front, SEPDM) som företräder det "sydetiopiska folket". (Angående Etiopiens folkgrupper, se Befolkning och språk). Därutöver har ytterligare en handfull partier anslutit sig till Välståndspartiet.

Den upplösta alliansen EPRDF var landets dominerande politiska kraft från militärregimens fall 1991 fram till hösten 2019. Den bildades av en rad motståndsgrupper på 1980-talet. De fyra allianspartierna representerade varsin folkgrupp. Den minsta men mest inflytelserika var tigreanska TPLF, som var ledande när den etniskt baserade politiken och Etiopiens federalisering drevs igenom i författningen 1995.

Efter 2019 ökade spänningarna mellan Välståndspartiet och TPLF markant och i januari 2021 avregistrerades TPLF av valmyndigheten. Motsättningarna hade vid det laget lett till inbördeskrig i delstaten Tigray (se Konflikter: Etiopien-Eritrea-Tigray). I maj samma år terroriststämplades TPLF av det federala parlamentet. Genom fredsavtalet mellan Etiopien och TPLF-styret i Tigray 2022 kunde TPLF åter registrera sig som politiskt parti och terroriststämpeln togs bort av det federala parlamentet.

Välfärdspartiet får stöd i det federala parlamentet av en rad regionala partier som företräder olika delstaters särintressen. I Abiys regering ingår förutom Välståndspartiet även Etiopiska medborgare för social rättsvisa (Ezema), Amharas nationella rörelse (Nama) och Oromos befrielsefront (OLF).

Etiopiska medborgare för social rättvisa (Ethiopian citizens for social justice, Ezema) bildades 2019 genom en sammanslagning av sju oppositionspartier till EPRDF, däribland Enighet för demokrati och rättvisa (Unity for democracy and justice, UDJ). UDJ är en viktig arvtagare till Koalitionen för enhet och demokrati (CUD) som gjorde bra ifrån sig i valet 2005 men därefter föll sönder.

I Ezema ingår också det före detta oppositionspartiet Blå partiet (Semayawi party), grundat 2012, samt Ginbot 7 (betyder "15 maj"; datumet i den etiopiska kalendern då det kritiserade valet 2005 hölls). Ginbot 7 bildades 2008 med målsättningen att arbeta för "ett politiskt system där regeringsmakten uppnås genom en fredlig och demokratisk process baserad på medborgarnas fria vilja". 2011 stämplades Ginbot 7 som en terroristorganisation och verkade därefter från utlandet. 2015 döptes gruppen om till Patriotiska Ginbot 7 för enighet och demokrati (Patriotic Ginbot 7 movement for unity and democracy) i samband med att den slogs sig samman med exilgruppen Etiopiska folkets patriotiska front (EPPF), vars mål var att störta EPRDF-regeringen. I mitten av 2018 upphävdes terroriststämpeln och fängslade Ginbot 7-ledare benådades av premiärminister Abiy.

Oromos befrielsefront (Oromo liberation front, OLF) slogs tidigare för frigörelse för oromofolket, från vad som kallas "abessinskt kolonialt styre" (det vill säga dominans av amharer och tigreaner). I augusti 2018 ingick OLF ett fredsavtal med Abiy-regeringen och lovade att föra en "fredlig kamp" för oromofolket. OLF var länge förbjuden och stämplad som terrorgrupp, men i juli 2018 hävde regeringen terroriststämpeln.

Amharas nationella rörelse (National movement of Amhara, Nama) företräder amharernas intressen och har platser i det federala parlamentet samt ingår i Abiys federala regering.

Oromos federala kongress (Oromo federal congress, OFC) företräder också oromoernas intressen. 2013 gick Oromos federalistiska demokratiska rörelse (Oromo federalist democratic movement, OFDM) upp i OFC.

Den militanta Oromos befrielsearmé (Oromo liberation army, OLA) är en utbrytargrupp ur OLF. OLA stämplades i maj 2021 som en terroristorganisation av det federala parlamentet. Delstaten Oromia ligger centralt i landet och omger Addis Abeba.

Ogadens nationella befrielsefront (Ogaden national liberation front, ONLF) bildades 1984 för att strida för självständighet för somalifolket i Ogaden som är en del av Somalidelstaten i sydöst. ONFL betraktades som en terrorgrupp fram till juli 2018 då gruppen plockades bort från Etiopiens lista över terroristgrupper. I oktober samma år slöts ett formellt fredsavtal mellan regeringen och ONLF, som lovade övergå till fredliga metoder.

Bland afarerna i nordöstra Etiopien finns också grupper som kräver självständighet.

Gedeofolkets demokratiska parti (Gedeo people’s democratic party) säger sig representera den sydliga folkgruppen gedeo. Partiet har ett par platser i det federala parlamentet sedan valet 2021.

Om våra källor

127956

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer här

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0