Etiopien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/etiopien/

Etiopien är ett av de äldsta kristna rikena i Afrika och ett av få områden på kontinenten som aldrig koloniserades. Sedan 2018 styrs landet av premiärminister Abiy Ahmed och Välfärdspartiet. Abiys politiska agenda har lett till ett fredsavtal med ärkefienden Eritrea men också till inre splittring och våldsamma inbördes konflikter. Etiopien är ett utpräglat jordbruksland med kaffe som främsta exportvara.

Etiopien – Geografi och klimat

Etiopien ligger på den utskjutande del av nordöstra Afrika som kallas Afrikas horn. Till ytan är landet två och en halv gånger så stort som Sverige. Etiopien domineras av ett höglandsområde och saknar kust sedan Eritrea blev självständigt 1993. Landet ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 133 380 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Sudan, Sydsudan, Kenya, Somalia, Djibouti, Eritrea
Huvudstad med antal invånare
Addis Abeba 4 592 000 med förorter (FN-uppskattning 2019)
Övriga större städer
Mekele 505 000, Dire Dawa 391 000, Nazret 362 000, Gondar 347 000 (FN-uppskattning 2019)
Högsta berg
Ras Dashan (4620 m ö h)
Viktiga floder
Abbai (Blå Nilen)
Största sjö
Tanasjön
Medelnederbörd/månad
Addis Abeba 300 mm (aug), 5 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Addis Abeba 18 °C (maj), 15 °C (nov)

Källor

Etiopien – Befolkning och språk

Näst Nigeria är Etiopien Afrikas folkrikaste land, 2016 passerade invånarantalet 100-miljonerstrecket. Befolkningstillväxten är hög. Av ett stort antal folkgrupper beräknas oromoerna vara flest, även om de är splittrade i undergrupper. Amharerna, och de närbesläktade tigreanerna, har historiskt varit statsbärande folk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
oromoer 34,5 procent, amharer 26,9 procent, somalier 6,2 procent, tigreaner 6,1 procent, sidama 4,1 procent, guragie 2,5 procent, welaita 2,3 procent, hadiya 1,7 procent, afar 1,7 procent, gamo 1,5 procent, övriga 12,5 procent (folkräkning 2007) 1
Antal invånare
114 963 583 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
102 (2020)
Andel invånare i städerna
21,7 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
31,9 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
6,4 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2020)
Fertilitetsgrad
4,1 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,0 procent (2020)
Förväntad livslängd
67 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2019)
Förväntad livslängd för män
65 år (2019)
Språk
amhariska (amarinja) är officiellt språk, även engelska är vanligt i officiella sammanhang, därutöver talas oromo, tigrinska (tigrinja), somaliska, afariska med flera andra språk
1. inga senare folkräkningar har genomförts

Källor

Etiopien – Religion

Etiopien är ett av världens äldsta kristna länder. Redan på 300-talet blev kristendomen officiell religion i det dåvarande Aksumriket. Numera saknar Etiopien statsreligion, och andelen muslimer beräknas vara större (ca 45 procent) än andelen invånare som tillhör den etiopisk-ortodoxa kyrkan (runt 40 procent). Samtidigt har andelen protestanter ökat.

Etiopien – Utbildning

Utbildningsnivån är låg i Etiopien. Bara hälften av de vuxna kan läsa och skriva. Då har det ändå skett en snabb förbättring under senare år. Skolväsendet har byggts ut rejält under 2000- och 2010-talet och de flesta barn går numera åtminstone några år i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,6 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
55 (2011)
Läs- och skrivkunnighet
51,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
24,0 procent (2018)

Källor

Etiopien – Kultur

Den etiopisk-ortodoxa kyrkans lära och föreställningsvärld har i hög grad satt sin prägel på de kristna etiopiernas kultur. Det gäller klassisk litteratur, bildkonst, arkitektur och musik.

Etiopien – Sociala förhållanden

De flesta etiopier lever på landsbygden under knappa villkor. Landet drabbas ofta av hungersnöd och den snabba befolkningsökningen frestar på redan ansträngda resurser. Trots stora satsningar på hälsovård och utbildning sedan 1990-talet hamnar Etiopien bland länderna långt ner i FN:s index över mänsklig utveckling.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
37 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,9 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,4 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
49,6 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
8,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
24 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
39 procent (2020)

Källor

Etiopien – Seder och bruk

Mycket av det som uppfattas som typiskt etiopiskt har sitt ursprung bland amharerna. I egenskap av statens företrädare har de historiskt spritt sig och satt kulturella avtryck i stora delar av landet. Inte minst på låglandet finns folkgrupper med andra traditioner och levnadssätt.

Etiopien – Äldre historia

Några av de äldsta kända spåren av mänskliga varelser har påträffats på Afrikas horn. I början av vår tideräkning växte Aksum fram som en regional stormakt, med centrum i nuvarande Etiopiens norra delar. På 300-talet blev det ett kristet rike. En självständig statsbildning med en kärna av amharer och tigreaner har sedan dess existerat i området, om än med varierande utbredning och med ett kort avbrott för italiensk ockupation 1936–1941.

Etiopien – Modern historia

Missnöje över korruption och bristande utveckling bidrog till att Etiopiens kejsare Haile Selassie störtades av militären 1974. Han hade då styrt landet enväldigt sedan 1930. Ett militärråd tog över makten och utropade en socialistisk stat. Efter hand hårdnade det politiska klimatet. Förtryck och hungerkatastrofer gjorde att motståndsgrupper tog till vapen. En samling rebellrörelser, EPRDF, besegrade regimen 1991 och utropade en demokratisk federal republik. Sedan dess har EPRDF suttit vid makten.

Etiopien – Politiskt system

Etiopien är en federal republik som består av elva etniskt definierade delstater samt de två storstadsområdena Addis Abeba och Dire Dawa. På pappret har delstaterna långtgående självbestämmande men i realiteten har centralregeringen stort inflytande.

Etiopien – Demokrati och rättigheter

När premiärminister Abiy Ahmed Ali tillträdde 2018 inleddes en period av politiskt töväder och ett stort antal politiska fångar frigavs. Men förhoppningarna om en fungerande demokrati i Etiopien grusades ett par år senare när etniska konflikter runt om i landet gjorde att reformpolitiken avstannade. Hösten 2020 utbröt ett inbördeskrig i Tigray, där anklagelserna om grova brott mot civilbefolkningen blivit många.

Etiopien – Aktuell politik

I tre decennier dominerades etiopisk politik av den forna EPRDF-alliansen, som ofta kontrollerade landet med hård hand. När oromoern Abiy Ahmed Ali tillträdde som premiärminister våren 2018 inleddes ett politiskt töväder och fredsprocessen med Eritrea återupptogs. Sedan dess har inre splittring och våldsutbrott i flera delar av landet satt käppar i hjulet för reformpolitiken.

Fakta – politik

Officiellt namn
Ityop'iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik/ Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien
Statsskick
republik, förbundsstat
Statschef
president Sahle-Work Zewde (2018–)
Regeringschef
premiärminister Abiy Ahmed Ali (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Etiopiska välståndspartiet (EPP) 410, Amharas nationella rörelse 5, Etiopiska medborgare för social rättvisa 4, Gedeofolkets demokratiska parti 2, oberoende 2 (2021) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front (EPRDF) 500, EPRDF-allierade partier 46 (2015)
Valdeltagande
93 procent i parlamentsvalet 2010, 93 procent i parlamentsvalet 2015
Kommande val
parlamentsval 2026
1. Preliminära resultat. Valet har ännu inte kunnat genomföras i hela landet.

Källor

Etiopien – Utrikespolitik och försvar

Etiopien är en regional stormakt och spelar en aktiv roll på den internationella scenen. Fram till regeringsskiftet våren 2018 var förhållandet till länderna i närområdet i flera fall ansträngt. I fråga om Eritrea var det direkt fientligt tills en fredsprocess återupptogs samma vår. För USA är Etiopien en viktig allierad i ett hörn av världen som är hårt drabbat av politiska och humanitära kriser.

Fakta – försvar

Armén
135 000 man (2017)
Flygvapnet
3 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,5 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,2 procent (2020)

Källor

Etiopien – Ekonomisk översikt

Jordbruket är Etiopiens ekonomiska bas och står för närmare en tredjedel av BNP. Förutom förädling av jordbruksprodukter saknas andra näringar av större betydelse. Trots stark ekonomisk tillväxt sedan 2004 är Etiopien fortfarande ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
936 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
2,0 procent (2021)
Total BNP
107 645 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
35,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,1 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
36,8 procent (2020)
Inflation
25,2 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
55,4 procent (2020)
Utlandsskuld
30 364 miljoner US dollar (2020)
Valuta
birr
Varuexport
3 253 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
11 762 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-2,7 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
15 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
kaffe, oljeväxter, levande djur, lädervaror, guld, pärlor, ädelstenar (2017)
Största handelspartner
Kina, USA, Somalia, Indien, Saudiarabien, Tyskland, Nederländerna (2017)
Bistånd per person
39 US dollar (2017)

Källor

Etiopien – Naturtillgångar, energi och miljö

Vattenkraft är en av Etiopiens viktigaste naturtillgångar och en snabb utbyggnad av dammar och kraftverk pågår. Bygget av Stora etiopiska renässansdammen i Blå Nilen har skapat oro i Sudan och Egypten, som fruktar att den enorma dammen ska påverka vattenmängden i floden nedströms. Av de mineraltillgångar som finns i Etiopien är det bara guld som bryts i större mängd.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
499 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
70 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
16 280 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
89,9 procent (2018)

Källor

Etiopien – Jordbruk och industri

Jordbruket är Etiopiens viktigaste näring. Kaffe och matgrödor odlas på höglandet, i huvudsak i små familjejordbruk. I låglandsområdena finns folkgrupper som till största delen är boskapsskötare. Med jämna mellanrum uteblir regnen och landet drabbas av missväxt. Etiopiens industrisektor är liten.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
35,5 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
33,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
15,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
23,1 procent (2020)

Källor