Etiopien
En familj i Omodalen i södra Etiopien förbereder middagen. Foto: Nick Fox/Shutterstock.

Etiopien

Etiopien är ett av de äldsta kristna rikena i Afrika och ett av få områden på kontinenten som aldrig koloniserades. Efter inbördeskrig på 1990-talet har partialliansen EPRDF helt dominerat politiken, men sedan våren 2018 har en viss demokratisering skett och en fredsprocess har inletts med ärkefienden Eritrea. Reformerna leds av premiärminister Abiy Ahmed, som 2019 fick Nobels fredspris för sina insatser. Etiopien är ett utpräglat jordbruksland med kaffe som främsta exportvara.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • September

  • TPLF vinner alla mandat i Tigray

   Regionalval hålls i Tigray trots att premiärminister Abiy betecknat det som olagligt. Abiy-regeringen har senarelagt de allmänna valen på grund av coronapandemin och förlängt det sittande parlamentets mandat tills vidare. Det styrande partiet TPLF vinner samtliga 152 valbara mandat av sammanlagt 190. Resterande 38 mandat fördelas efter diskussioner mellan de fem partier som deltog i regionalvalet. Valdeltagandet uppskattas vara 97 eller 98 procent, enligt den regionala valmyndigheten. Valet i Tigray ökar de redan djupa motsättningarna mellan centralregeringen i Addis Abeba och de styrande i regionen Tigray. Den tigreanska folkgruppen dominerade etiopisk politik i tre årtionden men har efter Abiys tillträde förlorat inflytande i samband med de politiska reformerna.

  • USA fryser visst bistånd

   USA fryser en del av biståndet till Etiopien på grund av att förhandlingarna med Egypten och Sudan om en lösning på konflikten kring Stora renässansdammen går för långsamt. Etiopien började fylla kraftverksdammen i juli utan att först ha kommit överens med grannländerna. Hur mycket bistånd som dras in är oklart liksom vilka projekt som drabbas. Klart är dock att biståndet till kampen mot hiv/aids och coronapandemin inte berörs liksom biståndet mot torka och annat humanitärt bistånd.

  • Augusti

  • Försvarsministern avskedas efter kritik av Abiy

   Premiärminister Abiy avskedar försvarsminister Lemma Megersa, en oromoer och nära allierad som dock på senare tid öppet har uttryckt kritik mot Abiys politiska reformagenda. Megersa har framför allt kritiserat Abiys beslut att göra om den styrande partialliansen EPRDF till ett enda parti, Välståndspartiet, vilket ledde till att alliansen sprack. Ny försvarsminister blir Kenea Yadeta, tidigare säkerhetstjänsteman i Oromia. Ministerbytet sker i samband med en större regeringsombildning. Splittringen bland oromofolket över Abiys agenda tycks öka, med en grupp som anser att premiärministern inte lägger tillräckligt med energi på att göra något åt den politiska och ekonomiska marginalisering som oromofolket upplever. Oromo är landets största folkgrupp, men den politiska makten har traditionellt legat hos amharer och tigreaner (se Befolkning och språk)

  • Juli

  • "Årets mål med dammen uppnått"

   Premiärminister Abiy meddelar att Stora renässansdammen nu fyllts med tillräckligt med vatten för att kraftverkets två första turbiner ska kunna testas. Därmed har Etiopien uppnått årets mål i processen mot att börja alstra elektricitet i det enorma vattenkraftverket. Kraftverksdammen har skapat en konflikt med Sudan och Egypten om Nilens vattenresurser. De båda länderna nedströms kräver att ett avtal om fördelningen av flodvattnet ingås mellan de tre länderna innan dammen börjar fyllas med vatten. Något sådant avtal finns ännu inte på plats. Stora renässansdammen har varit en källa till konflikt mellan Etiopien, Sudan och Egypten sedan 2011 då Etiopien började bygga kraftverket.

  • Vattnet stiger i omstridd damm

   Vattennivån stiger i reservoaren bakom Stora renässansdammen, visar nytagna satellitbilder. Etiopiens regering bekräftar uppgiften och tillägger att vattnet kommer från monsunregn och sker naturligt. Uppgiften kommer en dag efter ännu ett resultatlöst möte mellan Etiopien, Sudan och Egypten om en lösning på konflikten kring dammbygget vid Blå Nilen. Regeringen i Addis Abeba säger att dammen är nödvändig för landets elförsörjning medan Sudan och Egypten, som ligger nedströms, säger att fördämningen kraftigt minskar vattentillgången för dem. Konflikten kring dammen har pågått sedan Etiopien tog första spadtaget 2011. När vattenkraftverket är i full gång kommer det att vara Afrikas största och förse omkring 65 miljoner etiopier med ström. Enligt Etiopien kommer det att ta fem till sju år innan kraftverket har nått sin fulla produktionskapacitet. AU försöker medla i konflikten sedan USA tidigare under året misslyckats med det.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0