100459
Jordens medeltemperatur mellan 1850-2018. Blå ränder representerar svalare temperatur än medel (1971-2000) och röda varmare. Grafik: Prof. Ed Hawkins (University of Reading), https://showyourstripes.info/

Klimat och internationell politik

På den här sidan finns material som rör klimat, energi och säkerhet.

År 2020 skulle bli ett avgörande år för klimatet på flera sätt. Regelverket för att kunna uppfylla Parisavtalet och hindra jordens medeltemperatur från att öka mer än två grader skulle komma på plats, utsläppskurvan var tvungen att vända och nya nationella åtaganden skulle presenteras.

För att minska coronavirusets spridning flyttades dock flera internationella klimat- och miljökonferenser till 2021. Bland annat det stora COP26 hålls istället i november 2021.

Analyser av det uppskjutna klimatåret och andra aktuella klimatfrågor finns samlade på denna sida.

PODCASTSERIE OM KLIMATET

Elin Jakobsson och Erik Kjellström om IPCC-rapporten "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability":

Naghmeh Nasiritousi och Gunilla Reischl om COP26:

Gunilla Reischl och Emil Edenborg om kunskapsproduktion i klimatfrågan och debatten om traditionella familjevärden:

Elin Jakobsson och Margareta Wahlström om klimatmigranter, hur världssamfundet hanterar frågan och varför de som flyr undan naturkatastrofer inte kan kallas flyktingar:

Isabella Parling och Hanna Waerland-Fager om unga, klimat och säkerhet:

Niklas Bremberg och Malin Mobjörk om klimatrelaterade säkerhetsrisker:

Gunilla Reischl och Elin Jakobsson om coronakrisens effekter på klimatåret 2020:

Elin Jakobsson om kopplingen mellan klimatförändringar och migration:

Niklas Bremberg i Mistra Geopolitics om hur EU arbetar med klimat- och säkerhetsfrågor:

 

THIS PAGE IN ENGLISH

ARTIKLAR

PUBLIKATIONER

Varukorg

Totalt 0