Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Associerad Forskare

Elin Jakobsson är associerad forskare vid programmet för global politik och säkerhet (GPS) och Fil.Dr i Internationella Relationer med examen från Stockholms universitet. Hennes forskning berör internationella normer, klimatdriven migration och katastrofriskreducering.

Elins forskning undersöker hur normer bildas och accepteras på internationell nivå. Bland annat försöker hon förklara vilka mekanismer som möjliggör respektive hindrar nya normers utveckling och spridning samt hur dessa mekanismer samspelar med varandra. Empiriskt så berör Elins forskning särskilt normer som rör samhälls- och klimatsäkerhet så som klimatdriven migration, katastrofriskreducering, cybersäkert och transport av farligt gods.

Elin har även ett generellt intresse för migrationsfrågor och har tagit fram en kurs om global migration för studenter inom internationella relationer och ekonomisk historia. Därutöver har hon undervisat i internationellt samarbete, kvalitativ metod och handlett studentuppsatser inom internationella relationer.

Expertområden
Klimatdriven migration, klimatflyktingar, internationella normer, global styrning, katastrofriskreducering.

Publikationer
Jakobsson, Elin (2022). “Lessons from the past/Momentum going forward: norm dynamics and the process of protection for climate-induced migration and displacement” in S. Behrman & A. Kent ‘Climate Refugees’: Global, Local and Critical Approaches. Cambridge University Press.

Jakobsson, E. (2021). "How Climate‐Induced Migration Entered the UN Policy Agenda in 2007–2010: A Multiple Streams Assessment". Politics and Governance, 9(4), 16–26.

Jakobsson, Elin (2021) “Political Attention in a Creeping Crisis: The Case of Climate
Change and Migration”. In A. Boin, M. Ekengren, & M. Rhinard (Eds.), Understanding the Creeping Crisis (pp. 131–147). Springer International Publishing.

Jakobsson, Elin, & Research Institute of Sweden. (2019). Climate Change and Migration. Policy approaches for a sustainable future. European Liberal Forum, Fores.

International Acceptance of Climate Security Norms (2019) EBA Dissertation Brief 2019:01, May 2019, Expert Group for Aid Studies, Sweden.

Norm Acceptance in the International Community: A study of disaster risk reduction and climate-induced migration. (2018) Stockholm Studies in International Relations 2018-1. Stockholm University. 

 “Norm formalization in international policy cooperation - a framework for analysis” in Behrmann, Simon and Kent, Avidan (eds) (2018) Climate Refugees: Overcoming the Legal Impasse? Routledge.

Global Policy Making on Climate Refugees – What is the Problem? (2010) Förvaltningshögskolans rapporter 116, Gothenburg University.

Varukorg

Totalt 0