Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Forskare

Elin Jakobsson är Fil.Dr i Internationella Relationer med examen från Stockholms universitet. Hennes forskning berör internationella normer, klimatdriven migration och katastrofriskreducering.

Elins forskning undersöker hur normer bildas och accepteras på internationell nivå. Bland annat försöker hon förklara vilka mekanismer som möjliggör respektive hindrar nya normers utveckling och spridning samt hur dessa mekanismer samspelar med varandra. Empiriskt så berör Elins forskning särskilt normer som rör samhälls- och klimatsäkerhet så som klimatdriven migration, katastrofriskreducering, cybersäkert och transport av farligt gods.

Elin har även ett generellt intresse för migrationsfrågor och har tagit fram en kurs om global migration för studenter inom internationella relationer och ekonomisk historia. Därutöver har hon undervisat i internationellt samarbete, kvalitativ metod och handlett studentuppsatser inom internationella relationer.

Expertområden
Klimatdriven migration, klimatflyktingar, internationella normer, global styrning, katastrofriskreducering.

Publikationer
International Acceptance of Climate Security Norms (2019) EBA Dissertation Brief 2019:01, May 2019, Expert Group for Aid Studies, Sweden.

Norm Acceptance in the International Community: A study of disaster risk reduction and climate-induced migration. (2018) Stockholm Studies in International Relations 2018-1. Stockholm University. 

 “Norm formalization in international policy cooperation - a framework for analysis” in Behrmann, Simon and Kent, Avidan (eds) (2018) Climate Refugees: Overcoming the Legal Impasse? Routledge.

Global Policy Making on Climate Refugees – What is the Problem? (2010) Förvaltningshögskolans rapporter 116, Gothenburg University.

Varukorg

Totalt 0