Naghmeh Nasiritousi

Naghmeh Nasiritousi

Forskare

Naghmeh Nasiritousi är forskare vid UI:s program för global politik och säkerhet. Hennes forskningsintressen innefattar klimat- och energipolitik, globala styrningsfrågor och internationella institutioner.

Naghmeh Nasiritousi är docent i statsvetenskap och disputerade 2016 vid Linköpings universitet med en avhandling som behandlar ickestatliga aktörers roller i global klimatpolitik. Hon har även studerat vid University of St. Andrews och University of London, SOAS. Förutom att forska vid UI är hon också verksam vid Uppsala universitet inom forskningsområdet klimatledarskap. Naghmeh Nasiritousi har ett generellt intresse för att förstå hur aktörer och strukturer påverkar klimat- och energipolitik och har bland annat följt de internationella klimatförhandlingarna i sin forskning. Hon har undervisat studenter i dessa frågor inom programmet International master's programme in Environmental Social Science vid Stockholms universitet.

Naghmeh Nasiritousi forskar bland annat inom projektet Klimatklubbar och negativa utsläpp: vägar mot fossilfria samhällen? Forskningsprojektet syftar till att förstå möjligheten att uppnå netto-negativa utsläpp och stimulera en offentlig debatt om internationella klimatsamarbeten och teknikernas roller för att uppfylla målen i Parisavtalet.

Expertområden
Global styrning, multilaterala förhandlingar, global miljöpolitik, internationell klimat- och energipolitik.

Publikationer
Publikationslista

Varukorg

Totalt 0