Naghmeh Nasiritousi

Naghmeh Nasiritousi

Forskare

Naghmeh Nasiritousi är forskare vid UI:s program för global politik och säkerhet. Hennes forskningsintressen innefattar klimat- och energipolitik, globala styrningsfrågor och internationella institutioner.

Naghmeh Nasiritousi är docent i statsvetenskap och disputerade 2016 vid Linköpings universitet med en avhandling som behandlar ickestatliga aktörers roller i global klimatpolitik. Hon har även studerat vid University of St. Andrews och University of London, SOAS. Förutom att forska vid UI är hon också lektor vid Linköpings universitet. Naghmeh Nasiritousi har ett generellt intresse för att förstå hur aktörer och strukturer påverkar klimat- och energipolitik och har bland annat följt de internationella klimatförhandlingarna i sin forskning.  

Naghmeh Nasiritousi leder forskningsprojektet ‘Att överbrygga stuprör - kan EU:s uppdrag för klimatneutrala städer accelerera energiomställningar?’. Projektet undersöker hur ett innovativt styrningssätt – EU:s uppdrag för klimatneutrala städer - kan accelerera energiomställningar. För detta ändamål studerar vi två städer som blivit utvalda av EU för att delta i uppdraget: Stockholm och Amsterdam. 

Expertområden
Global styrning, multilaterala förhandlingar, global miljöpolitik, internationell klimat- och energipolitik.

Publikationer
Publikationslista

Varukorg

Totalt 0