Säkerhet i klimatkrisens spår

Klimatförändringar innebär stora risker för vår säkerhet. Människor kan tvingas lämna sin hem och ökad konkurrens om naturresurser kan förvärra konflikter. Men forskning visar att många olika faktorer påverkar hur svåra följderna blir. Inte minst hur väl rustade samhällen är.

Det är en slutsats som lyfts fram av författarna till denna skrift. Samtidigt visar forskningen hur viktigt det är att vidta förebyggande åtgärder, både för att anpassa samhällen till ett ändrat klimat och för att minska koldioxidutsläppen. 
Nr 7-8 2020, Författare: Niklas Bremberg, Veronica Brodén Gyberg, Karolina Eklöw, Malin Mobjörk, Rickard Söder.

Tips till lärare Instuderingsfrågor i PDF. Bli skolmedlem för tillgång till ännu mer material!

Varukorg

Totalt 0