Sverige
Foto: Flickr/Jim G.

Sverige

Sverige är ett av Europas större länder till ytan och består till största delen av skogar, berg och sjöar. Skog, vattenkraft och järnmalm lade grund till ett välstånd som växt med högteknologisk och biokemisk industri. Under andra halvan av 1900-talet byggdes ett avancerat välfärdssystem upp. När det gäller tillgång till utbildning, livslängd och levnadsstandard hör Sverige idag till de tio högst rankade länderna i världen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • September

  • Besöksförbudet på äldreboenden hävs

   Socialminister Lena Hallengren meddelar att besöksförbudet på äldreboenden upphör från och med den 1 oktober. Förbudet infördes den 1 april för att hejda spridningen av coronaviruset och har sedan förlängts i två omgångar. Nu är bedömningen att förbudet kan upphöra då smittspridningen i samhället har minskat och åtgärder har vidtagits inom äldreomsorgen. Fortfarande gäller dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla ska tänka på social distansering, handhygien och att hålla sig hemma vid minsta sjukdomstecken. Smittspridningen i Sverige är för närvarande lägre än i flertalet andra länder i Europa. Antalet avlidna i covid-19 uppgår till 5 860 personer.

  • Augusti

  • Kraftigt BNP-fall

   Ekonomin krympte med 8,6 procent under årets andra kvartal jämfört med kvartalet innan, trots att Sveriges ekonomi inte formellt stängde ned. Jämfört med andra kvartalet 2019 krympte ekonomin 8,2 procent, enligt Statistiska centralbyrån. Antalet arbetslösa uppgick i juli till 500 000, eller 8,9 procent av arbetskraften. Det innebär en ökning med cirka 2 procentenheter jämfört med samma månad året innan.

  • Juli

  • Tidigare Kinaambassadör frikänd

   Stockholms tingsrätt friar den tidigare ambassadören i Peking Anna Lindstedt från anklagelser om ”egenmäktighet vid förhandlingar med främmande makt”. Åtalet väcktes efter ett uppmärksammat möte med dottern till den i Kina fängslade bokförläggaren Gui Minhai och kinesiska affärsmän  (se Februari 2019). Enligt tingsrätten agerade Lindstedt inte utanför ramen för ambassadörsrollen.

  • Juni

  • Coronakommission tillsätts

   Regeringen tillsätter en kommission som ska utvärdera de åtgärder som vidtagits för att motverka spridningen av coronaviruset, av såväl regeringen som regionerna och kommunerna. Det tidigare justitierådet Mats Melin får uppdraget att leda kommissionen, som ska lämna en första delrapport i slutet av 2020. Slutrapporten väntas i februari 2022, i god tid före valet i september samma år.  Kommissionen ska inte minst undersöka vad som hade kunnat göras för att förhindra att smittan spred sig på äldreboenden. Nästan 90 procent av de avlidna är i åldersgruppen 70 år och uppåt. Hittills har drygt 5 300 personer bekräftats avlidna i covid-19 och drygt 68 000 fall av coronasmitta rapporterats.

  • Palmeutredningen läggs ned

   Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme 1986 läggs ned, tillkännager förundersökningsledaren Krister Petersson. Motiveringen är att man kommit fram till att mordet sannolikt begicks av en man som avled år 2000, Stig Engström. Många är kritiska till beskedet då Peterson genom uttalanden i förväg fått många att tro att mer konkreta bevis skulle presenteras. Andra ifrågasätter också att en avliden person, som inte kan försvara sig, utpekas för ett grovt brott. Stig Engström, kallad Skandiamannen, var närvarande på mordplatsen och figurerade på ett tidigt stadium som vittne i utredningen samt i mediesammanhang.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0