Minnespolitik – striden om det förflutna

Vad är det som avgör hur samhället minns ett krig, ett terrorattentat eller andra traumatiska händelser? Dragkampen om vad som koms ihåg handlar om minnespolitik, det vill säga olika aktörers försök att tolka historien för sina egna syften och forma kollektiva minnen.

Minnespolitik kan se ut på många olika sätt. Från gamla tiders statyer av kungar och andra makthavare till dagens ofta mer abstrakta monument till minne av förintelser eller folkmordet i Srebrenica. Det kan också vara ett verktyg för marginaliserade grupper som genom att välta historiska statyer gör uppror mot dagens orättvisor. Eller utformas på ett sätt som ger människor möjlighet att bearbeta trauman från en väpnad konflikt.

Nr 5 2021, Författare Johanna Mannergren Selimovic

Lyssna på ett samtal i Utblick, Utrikespolitiska institutets podcast, med:
Johanna Mannergren Selimovic, docent i freds- och utvecklingsforskning och associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet.
Robert Stasinski, kurator, konstnär och chefredaktör för tidningen Konstnären.

Tips till lärare Instuderingsfrågor i PDF. Bli skolmedlem för tillgång till ännu mer material!

Varukorg

Totalt 0