Östtimor – Utbildning

Utbildningsnivån i Östtimor är av historiska skäl låg. Bara två av tre vuxna invånare kan läsa och skriva. Landets regeringar har sedan självständigheten 2002 satsat mycket resurser på att försöka minska bristen på utbildad arbetskraft.

Under den portugisiska kolonialtiden var skolsystemet starkt eftersatt och så sent som 1950 kunde bara 5 procent av befolkningen läsa och skriva. Endast en liten grupp östtimorianer fick utbildning för att kunna arbeta inom den koloniala förvaltningen.

Under den indonesiska ockupationen 1975–1999 breddades och förbättrades undervisningen. Vid sidan av grundskolorna upprättades även hantverksskolor och tekniska skolor. 1986 fick Östtimor ett eget universitet. I slutet av 1990-talet kunde 40 procent av befolkningen läsa och skriva och nästan tre av fyra barn gick i grundskolan.

Skolsystemet bröt samman under inbördeskonflikten 1999 (se Modern historia) då över 80 procent av skolbyggnaderna förstördes. Dessutom flydde många lärare och annan skolpersonal som ofta var inflyttade indoneser. Under återuppbyggnaden 2000–2002 prioriterades skolväsendet högt och 2002 var det återställt till samma standard som rådde före 1999.

Men än i dag är utbildningsnivån låg: nästan var tredje vuxen östtimorian kan varken läsa eller skriva. Särskilt utbredd är analfabetismen bland kvinnor på landsbygden.

2007 införde regeringen obligatorisk och avgiftsfri utbildning i nio år. Skolsystemet består av en sexårig grundskola följd av två påbyggnadsstadier om tre år vardera. Numera börjar nästan alla barn i första klass, medan tre av fyra fortsätter till det andra påbyggnadsstadiet (motsvarande gymnasiet). Bara några få procent av östtimorianerna har högskole- eller universitetsutbildning. Drygt en fjärdedel av barnen går i förskola.

I de tre första årskurserna sker undervisningen på tetum, som de allra flesta barn behärskar. Därefter undervisas eleverna i hög grad på portugisiska, som endast drygt en femtedel av invånarna talar.

Den grundläggande utbildningen sker i statlig regi, men på motsvarande gymnasienivå (det högre påbyggnadsstadiet) finns en del privata skolor, som bland annat drivs av den katolska kyrkan.

Om våra källor

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0