Geografi och klimat

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Landet är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans. I Östtimor råder ett tropiskt monsunklimat.

Även öarna öster, norr och väster om Timor tillhör Indonesien. Några tiotals mil söder om Östtimor ligger Australiens nordvästra kust. Till Östtimor hör också den lilla exklaven Oekussi Ambeno på Västtimors nordkust samt öarna Ataúro och Jaco utanför Timor.

Topografin domineras av en bergskedja som löper i öst-västlig riktning och vars högsta topp är Foho Tata Mailau som reser sig 2 963 meter över havet. I bergskedjan ingår några slocknade vulkaner som gett bördiga jordar på sina håll, men jordmånen i övrigt är vanligtvis mager.

Från bergen rinner en mängd floder, som under intensiva regnperioder svämmar över när de når ner till låglandet längs kusterna. Savann dominerar naturen, och växt- och djurlivet påminner om det i Australien.

I Östtimor avlöser regn- och torrperioder varandra. Torrperioderna dominerar. Sydkusten har en regnperiod mellan december och juni med ett kort uppehåll i mars. Där faller uppemot 3 000 mm regn per år. I norr regnar det mellan december och februari och i de torraste områdena är nederbörden omkring 300 mm årligen.

I bergsområdena kan regnen bli intensiva och översvämningar förekommer. Torka utgör dock ett större problem och vart tredje eller fjärde år brukar Östtimor drabbas av svår torka.

Östtimor-karta-NV.jpg

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0