Europeisk utrikes- och säkerhetspolitik

Europeisk utrikes- och säkerhetspolitik

Delar av Europa är i krig. Andra delar funderar på om de också kan dras in i konflikten.

Den europeiska säkerhetsordningen har inte varit så bräcklig på många årtionden. Behovet av internationellt samarbete och problemlösning är akut.

NATO har fått ny kraft genom Rysslands krig mot Ukraina. Ändå har kriget också avslöjat Europas fortsatta beroende av USA för att upprätthålla sin egen säkerhet - och vissa undrar hur länge det amerikanska åtagandet kan upprätthållas. EU har å sin sida länge strävat efter en mer framträdande roll internationellt sett. Storbritanniens utträde ur unionen var på många sätt ett bakslag. Ändå kan det också ha underlättat ökad EU-självhävdelse inom områdena krishantering, konfliktprevention, motterrorism och försvarssamarbete. Frågan är om EU:s kapacitet matchar dess förklarade ambition att ta ytterligare steg på denna väg mot 'handlingskraft'.

Publikationer

Evenemang

Pågående projekt

Europaprogrammet representerar UI i ett konsortium av 15 universitet och institut som är engagerade i ett forskningsprojekt, Empowering the Geopolitical EU in the Eastern Neighborhood and the Western Balkan (GEO-POWER-EU). Projektet pågår 2024-27 och finansieras av EU:s Horisont-program.

 

Materialet på denna sida är från 2023. Tidigare material finner du i Europaprogrammets arkiv. 

Varukorg

Totalt 0