Europeisk demokrati

Europeisk demokrati

Demokratins institutioner är grundläggande för Europas självbild. Men de är under press.

Demokrati utgör kärnan i det som kommit att betraktas som europeiska värderingar. Med några viktiga undantag kan europeiska länder göra rimliga anspråk på att styras enligt demokratins principer, främst den representativa sorten.

Trots detta har demokratisk styrning försämrats på vissa håll. Extern inblandning i demokratiska procedurer utgör ett etablerat hot. Politiska krafter som kanalisera folklig missnöje har stärkts; vissa har ifrågasatta demokratiska meriter. Europeiska unionen spelar en komplex roll i dessa utvecklingar. Dess villkor för anslutning utgör en kraftfull pro-demokratisk drivkraft. Ändå är den konditionaliteten svagare när det gäller befintliga medlemmar. Dessutom utmanar själva modellen för EU-styrning den nationella demokratin på sätt som ännu inte helt har balanserats på överstatlig nivå.

Publikationer

Evenemang

  • Nicholas Aylott i Kulturhusets "Idébaren".

Materialet på denna sida är från 2023. Tidigare material finner du i Europaprogrammets arkiv. 

Varukorg

Totalt 0