Jordbruk och fiske

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat. Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin, men sedan mitten av 1900-talet har dess andel av bruttonationalprodukten (BNP) halverats. 2012 stod jordbruket för 15 procent av BNP och sysselsatte omkring en femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0