El Salvador

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/el-salvador/

El Salvador vid Centralamerikas Stillahavskust är det minsta landet i regionen och det mest tätbefolkade. Landet har i stort sett återhämtat sig ekonomiskt efter ett blodigt inbördeskrig på 1980-talet men utvecklingen bromsas av en rad naturkatastrofer, stora sociala orättvisor och en utbredd brottslighet. El Salvador är ett av de våldsammaste länderna i världen som inte befinner sig i krig.

Geografi och klimat

El Salvador är det minsta landet i Centralamerika och det enda som inte vetter mot Karibien. Landet är bergigt med många aktiva vulkaner. Klimatet är övervägande tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
21 041 km2 (2018)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Guatemala, Honduras
Huvudstad med antal invånare
San Salvador 1 767 000 (uppskattning 2017)
Övriga större städer
San Miguel (518 000 inv), Santa Ana (375 000 inv) (uppskattning 2017)
Högsta berg
El Pital (2 730 m ö h)
Viktiga floder
Río Lempa
Största sjö
Ilopango
Medelnederbörd/månad
San Salvador 2 mm (febr), 350 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
San Salvador 26 °C (apr), 24 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

El Salvador är det mest tättbefolkade landet på den amerikanska kontinentens fastland. De flesta salvadoraner bor i den bördiga, centrala delen av landet. En dryg tredjedel av invånarna lever i eller omkring huvudstaden San Salvador. Befolkningen är ung, ungefär halva befolkningen är under 25 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av mestiser 1
Antal invånare
6 377 853 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
308 (2017)
Andel invånare i städerna
71,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
18,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
53,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
74 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2016)
Förväntad livslängd för män
69 år (2016)
Språk
spanska är officiellt språk
1. vita och ursprungsfolk

Källor

Religion

Katolska kyrkan har traditionellt varit dominerande i El Salvador. Men precis som på andra håll i Latinamerika har protestantiska samfund vunnit mark och alltfler identifierar sig dessutom som icke-troende.

Utbildning

Den nioåriga grundskolan är officiellt obligatorisk för barn mellan 7 och 15 år. Därefter följer ett högre stadium som omfattar tre år. Nio av tio barn börjar grundskolan, men knappt sex av tio fortsätter till nästa stadium.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
80,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
28 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
88,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,1 procent (2016)

Källor

Kultur

Kulturen består av en mix av ursprungsfolkens kultur och sedvänjor som de europeiska kolonisatörerna fört med sig. Men influenserna från Nordamerika och övriga Latinamerika är också starka.

Massmedier

Yttrandefriheten garanteras i författningen och det finns oberoende medier som förhåller sig kritiskt till politiska aktörer. Men journalister riskerar både trakasserier och våld, främst om de rapporterar om våldsbrottslighet eller korruption, och självcensur förekommer.

Fakta – massmedier

Antal mobilabonnemang per 100 invånare
157 (2017)
Andel av befolkningen som använder internet
29 procent (2016)

Källor

Arbetsmarknad

Över 70 procent av salvadoranerna arbetar inom den informella, svarta sektorn av ekonomin. Det innebär att de inte betalar skatt och inte omfattas av arbetsrättsliga avtal och sociala trygghetssystem. Omkring hälften av den arbetsföra befolkningen beräknas vara undersysselsatt.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,5 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
10,0 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men inkomsterna och tillgångarna är ojämnt fördelade. De djupa klyftorna mellan fattiga och rika vidgades under 2000-talets första decennium. Fattigdomen är utbredd, särskilt på landsbygden där tre femtedelar av befolkningen lever i fattigdom.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
13 per 1000 födslar (2016)
Andel hiv-smittade
0,5 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
93,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
75,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
283 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
32 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Salvadoraner sätter ofta en ära i att vara gästvänliga och uttrycker gärna stolthet över sitt land. Att visa respekt för andra människor är viktigt. Det görs bland annat genom artiga hälsningar och att använda titlar och tilltalsformen ni, usted. Yngre visar respekt för äldre, och personer med låg status visar respekt för dem med hög status.

Äldre historia

Innan spanjorerna på 1500-talet kom till det område som idag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år, bland annat av mayafolket och pipilerna. I nära 300 år ingick området sedan i den spanska kolonin Guatemala. El Salvador blev en självständig republik 1840.

Modern historia

En militärkupp 1931 ledde till ett uppror av kommunistpartiets ledare Farabundo Martí, som brutalt slogs ned. Diktatur rådde 1931–1944 och åren fram till 1979 präglades av militärkupper och uppgjorda val. De stora samhällsklyftorna och bristen på demokrati gjorde att gerillagruppen FMLN bildades 1980. Under inbördeskriget som följde dödades över 75 000 människor. 1992 slöts ett fredsavtal. Högerpartiet Arena styrde landet mellan 1989 och 2009 men därefter tog FMLN, som nu är ett politiskt parti, över presidentmakten.

Politiskt system

El Salvador är en republik med stark presidentmakt. Politiken har sedan inbördeskrigets slut 1992 dominerats av högerpartiet Arena och den forna vänstergerillan FMLN. Landet är präglat av våld som främst kriminella ungdomsgäng men även polisen ligger bakom. Korruption och straffrihet gör att förtroendet för rättsväsendet är lågt.

Fakta – Politik

Officiellt namn
República de El Salvador/ Republiken El Salvador
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Nayib Bukele (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arena 37, FMLN 23, Gana 11, Nationella samrådspartiet (PCN) 8, Kristdemokratiska partiet (PDC) 3, övriga 2 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arena 32, FMLN 31, Gana 11, Nationella samrådspartiet (PCN) 4, Arena-PCN 3, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, PCN-PDC 1, PCN-DS 1 (2015)
Valdeltagande
52 % i presidentvalet 2019, 48 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2021, presidentval 2024

Källor

Demokrati och rättigheter

El Salvador har ett demokratiskt styrelseskick där val genomförs under övervägande fria och rättvisa förhållanden. Yttrandefriheten är garanterad i författningen och det finns oberoende medier som förhåller sig kritiskt till politiska aktörer. Men utbredd våldsbrottslighet, korruption och svaga institutioner bidrar till att de demokratiska bristerna är stora.

Aktuell politik

I presidentvalet 2019 segrade den 37-årige förre borgmästaren Nayib Bukele. Han tillträdde den 1 juni och är den första presidenten efter inbördeskriget 1980–1992 som inte tillhör något av de två dominerande partierna. Bukeles eget parti har dock få platser i parlamentet och han väntas söka samarbete över partigränserna främst med högerpartiet Arena.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de El Salvador/ Republiken El Salvador
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Nayib Bukele (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arena 37, FMLN 23, Gana 11, Nationella samrådspartiet (PCN) 8, Kristdemokratiska partiet (PDC) 3, övriga 2 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arena 32, FMLN 31, Gana 11, Nationella samrådspartiet (PCN) 4, Arena-PCN 3, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, PCN-PDC 1, PCN-DS 1 (2015)
Valdeltagande
52 % i presidentvalet 2019, 48 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2021, presidentval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

El Salvadors utrikespolitik är starkt präglad av den nära relationen till USA. Den sträcker sig tillbaka till tiden för inbördeskriget 1980–1992, då USA stödde den salvadoranska regeringen med både civilt och militärt bistånd. Idag omfattar samarbetet såväl handel som en gemensam kamp mot den höga brottsligheten i regionen. Under 2000-talet har El Salvador förstärkt kontakterna med sina centralamerikanska grannländer.

Fakta – försvar

Armén
13 850 man (2015)
Flygvapnet
750 man (2015)
Flottan
700 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
0,9 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,1 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

El Salvadors ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk men domineras sedan 1990-talet av servicesektorn. Även industrin har blivit en allt viktigare inkomstkälla, främst sammansättningsfabrikerna i de skattefria exportzonerna. Det finns också en stor informell sektor. Landet har återhämtat sig ekonomiskt efter inbördeskriget på 1980-talet men utvecklingen har bromsats av naturkatastrofer, växlande priser på kaffe och andra råvaror samt utbredd brottslighet.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 224 US dollar (2016)
Total BNP
26 797 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
2,3 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
11,0 procent (2016)
Industrins andel av BNP
26,5 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
62,5 procent (2016)
Inflation
0,3 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
58,7 procent (2015)
Utlandsskuld
16698 900 611 US dollar (2017)
Valuta
US dollar
Bistånd per person
24 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar och energi

El Salvador har inga stora mineraltillgångar. De viktigaste mineralerna som produceras är kalksten, gips och salt. Den lilla utvinning av silver och guld som fanns före inbördeskriget stannade av under 1980-talet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
666 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
966 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
6 285 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,0 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
24,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat. Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin, men sedan mitten av 1900-talet har dess andel av bruttonationalprodukten (BNP) halverats. 2012 stod jordbruket för 15 procent av BNP och sysselsatte omkring en femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
11,0 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
77,3 procent (2015)

Källor

Industri

Industrialiseringen som påbörjades under 1960-talet avstannade under krigsåren 1980–1992. Sedan dess har industrisektorn återhämtat sig. Den stod 2012 för en dryg fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte en dryg femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen.

Utrikeshandel

De viktigaste exportvarorna är kläder och textilier från utlandsägda sammansättningsfabriker, som står för cirka 40 procent av exportinkomsterna. De traditionella exportprodukterna kaffe och socker står numera för mindre än en tiondel av exportinkomsterna, en radikal minskning sedan 1970-talet då de utgjorde 90 av exporten.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
5335 370 000 US dollar (2016)
Varuimport
9854 600 000 US dollar (2016)
Bytesbalans
-239,3 miljoner US dollar (1999)
Varuhandelns andel av BNP
62 procent (2015)
Viktigaste exportvaror
kläder, textilier, kaffe, socker, livsmedel, tobak
Största handelspartners
USA, Guatemala, Honduras, Mexiko

Källor

Kommunikationer

Den regionala utvecklingsplanen Plan Puebla Panama har inneburit att den tidigare så slitna panamerikanska motorvägen nu löper i flera filer rakt genom El Salvador i väst-östlig riktning. 2012 blev en ny 21 mil lång motorväg klar som knyter samman norra El Salvador med resten av landet.

Turism

Landet kan främst erbjuda långa breda stränder mot Stilla havet, som lockar surfare från hela världen, och storslagen natur med vulkaner och bergssjöar. Här finns också flera lämningar från perioden före den spanska koloniseringen, men i jämförelse med Honduras och Guatemala är de blygsamma.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
1 434 000 (2016)
Turistinkomster
1161 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
17,4 procent (2016)

Källor