El Salvador

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/el-salvador/

El Salvador vid Centralamerikas Stillahavskust är det minsta landet i regionen och det mest tätbefolkade. Landet har i stort sett återhämtat sig ekonomiskt efter ett blodigt inbördeskrig på 1980-talet men utvecklingen bromsas av en rad naturkatastrofer, stora sociala orättvisor och en utbredd brottslighet. El Salvador utmärkte sig länge som ett av världens mest våldsamma länder, men sedan tiotusentals gängmedlemmar på kort tid gripits har våldet minskat påtagligt.

El Salvador – Geografi och klimat

El Salvador är det minsta landet i Centralamerika och det enda som inte har kust mot Karibiska havet. Landet är bergigt med många aktiva vulkaner. Klimatet är övervägande tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
21 041 km2 (2022)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Guatemala, Honduras
Huvudstad med antal invånare
San Salvador 2,2 miljoner (med förstäder, uppskattning 2021)
Övriga större städer
San Miguel, Santa Ana
Högsta berg
El Pital (2 730 m ö h)
Viktiga floder
Río Lempa
Största sjö
Ilopango
Medelnederbörd/månad
San Salvador 2 mm (febr), 350 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
San Salvador 26 °C (apr), 24 °C (dec)

El Salvador – Befolkning och språk

El Salvador är det mest tättbefolkade landet på den amerikanska kontinentens fastland. De flesta salvadoraner bor i den bördiga centrala delen av landet, inte minst i eller nära huvudstaden San Salvador. Befolkningen är ung, ungefär hälften av invånarna är under 25 år, och de flesta har blandat ursprung.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet med blandat ursprung européer/ursprungsfolk
Antal invånare
6 336 392 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
313 (2020)
Andel invånare i städerna
75 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
17,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
52,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
71 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
75 år (2021)
Förväntad livslängd för män
66 år (2021)
Språk
spanska är officiellt språk

El Salvador – Religion

Katolska kyrkan har traditionellt varit dominerande i El Salvador. Men precis som på andra håll i Latinamerika har protestantiska samfund vunnit mark och omfattar nu minst en tredjedel av befolkningen. Religionsfrihet råder enligt författningen som också förbjuder diskriminering grundat på religion. 

El Salvador – Utbildning

Barn i El Salvador börjar den nioåriga grundskolan vid sju års ålder. Nästan alla barn går de lägre stadierna men många faller sedan ifrån. Kvaliteten på utbildningen är ofta låg.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
90,0 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
81,0 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,5 procent (2022)

El Salvador – Sociala förhållanden

Inkomsterna och tillgångarna är mycket ojämnt fördelade i El Salvador. Fattigdomen är utbredd särskilt på landsbygden där tre femtedelar av invånarna är fattiga. Våldet som alltmer kommit att prägla samhället har minskat rejält de senaste åren. I FN:s rankning av länder efter mänsklig utveckling (HDI) har El Salvador plats 127 vilket räknas som medelnivå, den tredje av fyra kategorier.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
98 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
82,4 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
11 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
386 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
27 procent (2022)

El Salvador – Kultur

El Salvador präglas av en mix av ursprungsfolkens kultur och sedvänjor som de europeiska kolonisatörerna fört med sig. Influenserna från Nordamerika och övriga Latinamerika är också starka.

El Salvador – Seder och bruk

Salvadoraner sätter ofta en ära i att vara gästvänliga och uttrycker gärna stolthet över sitt land. Att visa respekt för andra människor är viktigt. Det görs bland annat genom att nia, hälsa artigt och använda titlar. Yngre visar respekt för äldre, och personer med låg status visar respekt för dem med hög status.

El Salvador – Äldre historia

Innan spanjorerna på 1500-talet kom till det område som i dag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år, bland annat av mayafolket och pipilerna. I nära 300 år ingick området sedan i den spanska kolonin Guatemala. El Salvador blev slutgiltigt en självständig republik 1841.

El Salvador – Modern historia

Efter en militärkupp 1931 utbröt ett uppror under kommunistledaren Farabundo Martí. Det slogs ned brutalt och diktatur rådde till 1944. Åren fram till 1979 präglades av militärkupper och uppgjorda val. De stora samhällsklyftorna och bristen på demokrati bidrog till att gerillan FMLN bildades 1980. Under inbördeskriget som följde dödades över 75 000 människor. 1992 slöts ett fredsavtal. Högerpartiet Arena styrde landet fram till 2009 men därefter tog FMLN, som nu är ett politiskt parti, över presidentmakten.

El Salvador – Demokrati och rättigheter

El Salvador har ett demokratiskt styrelseskick där val genomförs under övervägande fria och rättvisa förhållanden. Yttrandefriheten är garanterad i författningen och oberoende medier förhåller sig kritiskt till politiska aktörer. Men utbredd våldsbrottslighet, korruption och svaga institutioner bidrar till att de demokratiska bristerna är stora. Under den nuvarande presidenten Nayib Bukele har landet fallit i demokratimätningar och allt fler slår larm om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

El Salvador – Inrikespolitik och författning

El Salvador är en republik med stark presidentmakt. Politiken dominerades efter inbördeskriget 1980–1992 av ett högerparti och den forna vänstergerillan. Men i valet 2019 segrade Nayib Bukele, som framställer sig själv som ett alternativ till det traditionella etablissemanget, och han omvaldes med överväldigande majoritet 2024. Bukele har väljarnas stöd för sin framgångsrika kamp mot gängbrottsligheten, trots att kritiker menar att demokratin till en del satts ur spel.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de El Salvador/ Republiken El Salvador
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
tillf president Claudia Rodríguez de Guevara (2023–) 1
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nya idéer (NI) 54, Arena 2, Nationella samrådspartiet (PCN) 2, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, Vamos 1 (2024) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nya idéer (NI) 56, Arena 14, Gana 5, FMLN 4, Nationella samrådspartiet (PCN) 2, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, övriga 2 (2021)
Valdeltagande
52 procent i president- och parlamentsvalet 2024
Kommande val
parlamentsval 2027, presidentval 2029
1. tillförordnad president sedan december 2023, då den valde presidenten Nayib Bukele tog tjänstledigt för att kunna driva valkampanj inför valet i februari 2024
2. antalet mandat har minskats från 84 till 60 sedan föregående val

El Salvador – Utrikespolitik och försvar

El Salvadors utrikespolitik är starkt präglad av närheten till USA. Under inbördeskriget 1980–1992 stödde USA regeringen med både civilt och militärt bistånd.  President Nayib Bukele har dock kritiserats av Washington för auktoritära tendenser, och själv har han markerat avstånd till USA och i stället sökt närmare samarbete med bland annat Kina.

Fakta – försvar

Armén
20 500 man (2022)
Flygvapnet
2 000 man (2022)
Flottan
2 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,37 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,5 procent (2021)

El Salvador – Ekonomisk översikt

Tillgångarna och inkomsterna är ojämnt fördelade i El Salvador. Den ekonomiska makten innehas av en liten jordägande elit som ursprungligen tjänat sina pengar på socker och kaffe, men som numera i allt högre grad investerar inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
5 127 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,8 procent (2022)
Total BNP
32 489 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
4,7 procent (2022)
Industrins andel av BNP
25,2 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
59,6 procent (2022)
Inflation
7,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
77,2 procent (2022)
Utlandsskuld
20 171 miljoner US dollar (2021)
Valuta
US dollar
Varuexport
7 115 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
17 108 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,5 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
75 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kläder, textilier, elektronik, plastlock, kaffe, socker, livsmedel
Största handelspartner
USA, Guatemala, Kina, Honduras, Mexiko
Mottaget bistånd per invånare
34 US dollar (2021)

El Salvador – Naturtillgångar, energi och miljö

El Salvador har inga stora mineraltillgångar, men kalksten, gips och salt produceras. Landet blev 2017 det första i världen att förbjuda all metallutvinning, av miljö- och hälsoskäl. Beslutet fattades efter en lång och bitter strid mot gruvindustrin.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
666 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
966 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
98 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
94 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
11,06 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,71 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
6 376 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
3 269 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

El Salvador – Jordbruk och industri

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda i El Salvador, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat. Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin men dess andel av BNP är numera liten. Kaffe och sockerrör är de viktigaste exportgrödorna. Industrisektorn domineras av exportinriktad textilindustri.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
4,7 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
71,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
28,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
25,2 procent (2022)