El Salvador

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/nordamerika/el-salvador/

El Salvador vid Centralamerikas Stillahavskust är det minsta landet i regionen och det mest tätbefolkade. Landet har i stort sett återhämtat sig ekonomiskt efter ett blodigt inbördeskrig på 1980-talet men utvecklingen bromsas av en rad naturkatastrofer, stora sociala orättvisor och en utbredd brottslighet. El Salvador är ett av de våldsammaste länderna i världen som inte befinner sig i krig.

Geografi och klimat

El Salvador är det minsta landet i Centralamerika och det enda som inte vetter mot Karibien. Landet är bergigt med många aktiva vulkaner. Klimatet är övervägande tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
21 041 km2 (2020)
Tid
svensk –7 timmar
Angränsande land/länder
Guatemala, Honduras
Huvudstad med antal invånare
San Salvador 1 767 000 (uppskattning 2017)
Övriga större städer
San Miguel (518 000 inv), Santa Ana (375 000 inv) (uppskattning 2017)
Högsta berg
El Pital (2 730 m ö h)
Viktiga floder
Río Lempa
Största sjö
Ilopango
Medelnederbörd/månad
San Salvador 2 mm (febr), 350 mm (sept)
Medeltemperatur/dygn
San Salvador 26 °C (apr), 24 °C (dec)

Källor

Befolkning och språk

El Salvador är det mest tättbefolkade landet på den amerikanska kontinentens fastland. De flesta salvadoraner bor i den bördiga, centrala delen av landet. En dryg tredjedel av invånarna lever i eller omkring huvudstaden San Salvador. Befolkningen är ung, ungefär halva befolkningen är under 25 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
stor majoritet av mestiser 1
Antal invånare
6 453 553 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
310 (2018)
Andel invånare i städerna
71,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
18,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
53,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
73 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2018)
Förväntad livslängd för män
68 år (2018)
Språk
spanska är officiellt språk
1. vita och ursprungsfolk

Källor

Religion

Katolska kyrkan har traditionellt varit dominerande i El Salvador. Men precis som på andra håll i Latinamerika har protestantiska samfund vunnit mark och alltfler identifierar sig dessutom som icke-troende. Religionsfrihet råder enligt författningen som också förbjuder diskriminering grundat på religion. 

Utbildning

Barn i El Salvador börjar den nioåriga grundskolan vid sju års ålder. Nästan alla barn går de lägre stadierna men många faller sedan ifrån. Kvaliteten på utbildningen är ofta låg.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
80,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
28 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
88,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,6 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,1 procent (2016)

Källor

Kultur

El Salvador präglas av en mix av ursprungsfolkens kultur och sedvänjor som de europeiska kolonisatörerna fört med sig. Influenserna från Nordamerika och övriga Latinamerika är också starka.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten är låg i El Salvador men en majoritet av invånarna står utanför den formella arbetsmarknaden. Föreningsfrihet råder men andelen som är fackligt ansluten är låg.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
9,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men inkomsterna och tillgångarna är ojämnt fördelade. Fattigdomen är utbredd särskilt på landsbygden där tre femtedelar av invånarna är fattiga. Våldet präglar till stor del samhället.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
12 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,5 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
93,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
87,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
294 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Salvadoraner sätter ofta en ära i att vara gästvänliga och uttrycker gärna stolthet över sitt land. Att visa respekt för andra människor är viktigt. Det görs bland annat genom att nia, hälsa artigt och använda titlar. Yngre visar respekt för äldre, och personer med låg status visar respekt för dem med hög status.

Äldre historia

Innan spanjorerna på 1500-talet kom till det område som idag utgör El Salvador hade det varit befolkat i flera tusen år, bland annat av mayafolket och pipilerna. I nära 300 år ingick området sedan i den spanska kolonin Guatemala. El Salvador blev en självständig republik 1840.

Modern historia

Efter en militärkupp 1931 utbröt ett uppror under kommunistledaren Farabundo Martí. Det slogs ned brutalt slogs ned och diktatur rådde till 1944. Åren fram till 1979 präglades av militärkupper och uppgjorda val. De stora samhällsklyftorna och bristen på demokrati bidrog till att gerillan FMLN bildades 1980. Under inbördeskriget som följde dödades över 75 000 människor. 1992 slöts ett fredsavtal. Högerpartiet Arena styrde landet fram till 2009 men därefter tog FMLN, som nu är ett politiskt parti, över presidentmakten.

Politiskt system

El Salvador är en republik med stark presidentmakt. Författningen föreskriver ett statsskick efter mönster från USA med en verkställande, en lagstiftande och en dömande institution. Politiken dominerades efter inbördeskrigets slut 1992 av ett högerparti och den forna vänstergerillan, men nya partier har nu gjort entré på den politiska scenen.

Demokrati och rättigheter

El Salvador har ett demokratiskt styrelseskick där val genomförs under övervägande fria och rättvisa förhållanden. Yttrandefriheten är garanterad i författningen och oberoende medier förhåller sig kritiskt till politiska aktörer. Men utbredd våldsbrottslighet, korruption och svaga institutioner bidrar till att de demokratiska bristerna är stora. Under den nuvarande regeringen har landet fallit i demokratimätningar.

Aktuell politik

I presidentvalet 2019 segrade Nayib Bukele, en då 37-årig tidigare borgmästare i San Salvador som gick till val utan något av de två dominerande partierna i ryggen. Med sin hårdföra politik väcker Bukele oro för auktoritära tendenser, men han har vunnit stort väljarstöd med sin kamp mot gängbrottsligheten. Parlamentsvalet 2021 blev en jordskredsseger för Bukeles parti.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de El Salvador/ Republiken El Salvador
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Nayib Bukele (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nya idéer (NI) 56, Arena 14, Gana 5, FMLN 4, Nationella samrådspartiet (PCN) 2, Kristdemokratiska partiet (PDC) 1, övriga 2 (2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arena 37, FMLN 23, Gana 11, Nationella samrådspartiet (PCN) 8, Kristdemokratiska partiet (PDC) 3, övriga 2 (2018)
Valdeltagande
52 procent i presidentvalet 2019, 48 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
presidentval 2024, parlamentsval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

El Salvadors utrikespolitik är starkt präglad av den nära relationen till USA. Under inbördeskriget 1980–1992 stödde USA regeringen med både civilt och militärt bistånd. Idag omfattar samarbetet såväl handel som en gemensam kamp mot den höga brottsligheten i regionen. Under 2000-talet har El Salvador förstärkt kontakterna med sina centralamerikanska grannländer.

Fakta – försvar

Armén
20 500 man (2017)
Flygvapnet
2 000 man (2017)
Flottan
2 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,9 procent (2019)

Källor

Ekonomisk översikt

El Salvador räknas som ett medelinkomstland men tillgångarna och inkomsterna är ojämnt fördelade. Den ekonomiska makten innehas av en liten jordägande elit som ursprungligen tjänat sina pengar på socker och kaffe, men som numera i allt högre grad investerar inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 058 US dollar (2018)
Total BNP
26 057 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,4 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
4,9 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
16,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
60,3 procent (2018)
Inflation
0,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
67,1 procent (2018)
Utlandsskuld
16 699 miljoner US dollar (2017)
Valuta
US dollar
Varuexport
4 735 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
10 671 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 242 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
68 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kläder, textilier, kaffe, socker, livsmedel, tobak
Största handelspartner
USA, Guatemala, Honduras, Mexiko

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

El Salvador har inga stora mineraltillgångar, men kalksten, gips och salt produceras. Landet blev 2017 det första i världen att förbjuda all metallutvinning, av miljö- och hälsoskäl. Beslutet fattades efter en lång och bitter strid mot gruvindustrin.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
666 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
966 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 169 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
24,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat. Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin men dess andel av BNP är numera liten. Kaffe och sockerrör är de viktigaste exportgrödorna.

 

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
4,9 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
76,4 procent (2016)

Källor

Industri

Industrialiseringen som påbörjades under 1960-talet avstannade under krigsåren 1980–1992. Sedan dess har industrisektorn återhämtat sig. Den domineras idag av den exportinriktade textilindustrin.