Frankrike
Foto: Shutterstock/Zoran Karapancev

Frankrike

Med över 66 miljoner invånare och en av världens största ekonomier är Frankrike en stormakt i Europa. Frankrike har ibland gått sin egen väg i utrikespolitiken, särskilt i förhållande till Storbritannien och USA men har bidragit starkt till Europas enande i samarbete med Tyskland.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • December

  • President Macron får covid-19

   President Emmanuel Macron insjuknar i covid-19 och går i karantän liksom en rad europeiska ledare vilka nyligen träffat honom, däribland Frankrikes premiärminister Jean Castex, Europeiska rådets ordförande Charles Michel samt regeringscheferna i Spanien, Portugal och Luxemburg.

  • Nya protester mot omstridd polislag

   Tusentals fransmän demonstrerar för tredje helgen i rad mot lagförslag som gör det brottsligt att publicera bilder av poliser i tjänst (se 24 november). Manifestationer hålls i Paris och i flera andra storstäder som Lyon, Montpellier och Strasbourg. Enligt organisatörerna deltar 60 000 personer över hela landet medan myndigheterna uppskattar antalet till 26 000. Under liknande demonstrationer helgen dessförinnan greps närmare 100 personer och över 60 poliser skadades. 

  • Lagförslag ska stävja radikal islamism

   Premiärminister Jean Castex redogör för en ny lag som regeringen håller på att utarbeta i syfte att motverka radikal islamism. Skolor där undervisningen bedöms underblåsa radikal islamism ska förbjudas och det kommer att bli svårare att få tillstånd att hemundervisa barn över tre år. Det blir också brottsligt för läkare att utföra kontroller för att avgöra om en flicka är oskuld eller ej. En annan förändring är att personer som gifter sig ska intervjuas var för sig före ceremonin för att säkra att äktenskapet inte ingås av tvång. Lagförslaget ska enligt planerna läggas fram för nationalförsamlingen i början av 2021.  

  • November

  • Att tala franska med avvikande uttal skyddas i lag

   Nationalförsamlingen antar en lag som förbjuder diskriminering på grund av en persons uttal. Accent läggs nu till ras, kön och handikapp på listan över företeelser som inte får leda till diskriminering. Lagförslaget har lagts fram av parlamentsledamoten Chistophe Euzet med motiveringen att vissa grupper som talar franska med en avvikande accent har svårt att göra sig hörda i samhället.    

  • Lag om polisbilder väcker protester

   Nationalförsamlingen antar ett kontroversiellt lagförslag som gör det brottsligt att publicera bilder på poliser i tjänst ”i syfte att skada deras fysiska eller psykiska integritet”. Lagförslaget gäller bilder där poliserna kan idenfieras. Det ska behandlas av senaten i början av 2021 innan det träder i kraft. De som skapat lagen anser att den behövs för att skydda poliser från hot men företrädare för medier menar att lagen hindrar dem att dokumentera övergrepp från polisens sida. Oppositionen mot lagen växer när det två dagar senare meddelas att en grupp poliser i Paris tas ur tjänst efter att ha misshandlat en svart musikproducent som inte bar munskydd på väg in i sin studio. Bilder av misshandeln som publiceras på internet utlöser demonstrationer över hela landet vilka delvis urartar i våld. Händelserna får parlamentsledamöter från president Macrons parti att förslå en omarbetning av lagen.         

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0