Kalendarium

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC,  AFP, Reuters samt franska dagstidningar.

Senaste händelser

 • 2024

  • Mars

  • Rätten till abort skrivs in i grundlagen

   Parlamentet röstar ja till att rätten till abort ska skyddas i grundlagen. Frankrike blir därmed det första landet i världen som skriver in aborträtten i författningen. Tre femtedelar av ledamöterna i parlamentets bägge kamrar röstar vid ett gemensamt möte ja till förslaget, vilket krävs för en grundlagsändring. Tidigare har kamrarna godkänt förslaget var för sig. I opinionsmätningar har över 80 procent av befolkningen ställt sig bakom förslaget.

  • Februari

  • Rysslands ambassadör uppkallad efter Navalnyjs död

   Franska utrikesdepartementet kallar upp Rysslands ambassadör i landet med anledning av oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs död i en straffkoloni i Sibirien. Den Putinkritiske Navalnyjs död, som blev känd tre dagar tidigare, har väckt starka fördömanden och ett flertal europeiska länder har framfört protester. Den ryska statsledningen ges skulden för dödsfallet. Navalnyj hade överlevt en giftattack som han anklagade Kreml för och satt fängslad sedan 2021.

  • Avtal med Ukraina om säkerhet

   Frankrike och Ukraina sluter ett avtal om säkerhetssamarbete. Liknande avtal har undertecknats med Tyskland respektive Storbritannien. Överenskommelserna vilar på utfästelser som gjorts av länder som samarbetar inom G7. De sker i ett läge då Ukrainas försvarsmakt har svårt att hävda sig mot ryska invasionsstyrkor och fortsatt amerikanskt stöd är föremål för inrikespolitisk dragkamp i USA. Tanken är att bilaterala avtal ska sörja för att Ukrainas försvar får tillgång till utrustning, utbildning och stärkt cybersäkerhet.

  • Bondeprotester bedarrar efter löften från regeringen

   De bönder som under flera veckor blockerat vägar i stora delar av landet (se Januari 2024), och även huvudleder i Paris, börjar montera ner sina vägspärrar och flytta på sina traktorer. Två av de största fackföreningarna för lantbrukare har meddelat att de stoppar sina protestaktioner. Detta efter att premiärminister Gabriel Attal och hans regering kommit med löften om ekonomiskt stöd och att pausa ett åtgärdsprogram som minska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket. Bönderna har menat att det är komplicerat och att det innebär att de har svårt att möta konkurrens från importerade varor utan samma miljökrav. Därtill ska president Macron ha fått löften om att EU ska höja kraven på import av bland annat säd och kyckling från Ukraina.

  • Januari

  • Delar av ny migrationslagstiftning underkänns av domstol

   Konstitutionsrådet, den franska författningsdomstolen, avslår flera av de kontroversiella skärpningar som högeroppositionen lyckats driva igenom i den nya migrationslag som antogs av parlamentet i slutet av 2023 (se December 2023). Det mesta av regeringens lagförslag som det såg ut från början godkänns emellertid. Jordan Bardella, partiledare för högerpopulistiska Nationell samling, skriver på medieplattformen X att domen är en ”kupp av domarna, som har presidentens stöd”. Domstolen avslår 32 av 86 ändringar av lagförslaget som gjorts  förhandlingarna i parlamentet. Dit hör begränsningar av migranters tillgång till ekonomiskt stöd och socialbidrag, återförening av familjer och parlamentets rätt att införa kvoter för invandring.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0