Frankrike

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/frankrike/

Med över 66 miljoner invånare och en av världens största ekonomier är Frankrike en stormakt i Europa. Frankrike har ibland gått sin egen väg i utrikespolitiken, särskilt i förhållande till Storbritannien och USA men har bidragit starkt till Europas enande i samarbete med Tyskland.

Frankrike – Geografi och klimat

Frankrike ligger i Västeuropa och är något större än Sverige till ytan. Norra och västra delen består av ett väldigt låglandsområde, med slätter som sluttar mot Atlanten och Nordsjön. I öster och söder finns det bergsområden; i sydöst sträcker sig Alperna in i Frankrike. Här finns Europas högsta berg utanför Kaukasus, Mont Blanc.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
544 000 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Belgien, Luxemburg, Tyskland, Schweiz, Italien, Monaco, Spanien, Andorra
Huvudstad med antal invånare
Paris 2 200 000 (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Marseille 851 000, Lyon 480 000, Toulouse 440 000, Nice 341 000, Nantes 282 000, Strasbourg 272 000, (officiella uppgifter 2009)
Högsta berg
Mont Blanc (4810 m ö h)
Viktiga floder
Rhône, Loire, Seine, Garonne
Största sjö
Lac Léman/Genèvesjön
Medelnederbörd/månad
Paris 61 mm (aug), 40 mm (mars)
Medeltemperatur/dygn
Paris 19 °C (juli), 3 °C (jan)

Källor

Frankrike – Befolkning och språk

Frankrike är en av Europas folkrikaste stater. Befolkningstillväxten var länge långsammare än i flertalet europeiska länder. Efter andra världskriget vidtogs åtgärder för att uppmuntra barnafödandet, vilket bidrog till höjda födelsetal. Frankrike är idag ett av de EU-länder där kvinnorna föder flest barn, även om födelsetalet 2015 hade sjunkit till det lägsta på fem år. Samtidigt ökar dock även pensionärernas andel av befolkningen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av fransmän, cirka 20 % med annat ursprung
Antal invånare
67 499 343 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
123 (2020)
Andel invånare i städerna
81 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
10,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2021)
Fertilitetsgrad
1,9 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
51,6 procent (2020)
Förväntad livslängd
82 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2019)
Förväntad livslängd för män
80 år (2019)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. därutöver talas minoritetsspråk som bretonska, baskiska, katalanska, occitanska, korsikanska, alsaciska och flamländska samt invandrarspråk

Källor

Frankrike – Religion

Frankrike är ett övervägande katolskt land. Andelen kyrkligt aktiva har dock minskat avsevärt. Över en tredjedel av invånarna uppger sig sakna religiös tillhörighet. Religionsfrihet garanteras i författningen, men begränsningar i friheten har debatterats på senare år. Islam är den näst största religionen.

Frankrike – Utbildning

Från 2019 blir det obligatoriskt för alla 3-åringar att gå i förskola i Frankrike.  Det är lägsta den åldern för skolplikt bland EU-länderna. Skolplikten gäller därefter till 16 års ålder. Ungefär två av tre elever slutför gymnasiet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,7 procent (2018)

Källor

Frankrike – Kultur

Fransk kultur har spelat en viktig roll för den europeiska civilisationen. Inte minst under 1600-talet och 1700-talets upplysningstid hade fransk kultur en betydande ställning, och landet har även därefter behållit ett starkt inflytande. Frankrike är bland annat det land som har tilldelats flest Nobelpris i litteratur.

Frankrike – Äldre historia

Efter århundraden av strider mellan olika furstar uppstod på 1300-talet fröet till en nationalstat. Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering. Under 1800-talet följde flera omvälvningar i kampen om politisk makt och organisation, samtidigt som Frankrike stärkte sin ställning som kolonialmakt. Första hälften av 1900-talet kom att präglas av de båda världskrigen.

Frankrike – Modern historia

Politisk instabilitet och ett sönderfallande kolonialvälde ledde till att krigshjälten Charles de Gaulle 1958 återkom som ledare. 1960-talet var ekonomiskt framgångsrikt men präglades av sociala omvälvningar och revolt. Under 1970-talet drabbades ekonomin av kris vilket bidrog till att socialisten François Mitterrand valdes till president 1981. Han satt vid makten till 1995 då gaullisten Jacques Chirac tog över. Chirac i sin tur efterträddes 2007 av Nicolas Sarkozy, kandidat för högern som samlats i det nybildade UMP.

Frankrike – Politiskt system

Frankrike har så kallat halvpresidentiellt styre, vilket är en blandning av presidentstyre och parlamentarism. Presidenten är statschef och utnämner och avskedar regeringen. Parlamentet består av den direktvalda nationalförsamlingen och den indirekt valda senaten. Nationalförsamlingen har starkast ställning av de båda kamrarna, eftersom den kan avsätta regeringen genom misstroendeomröstning och har avgörande röst i fråga om lagstiftning. Det politiska landskapet domineras av ett höger- och ett vänsterblock.

Frankrike – Demokrati och rättigheter

Frankrike är en väl fungerande demokrati och en rättsstat. Det finns en lång tradition av pressfrihet. Efter att landet sedan 2015 har drabbats av svåra terrordåd har lagstiftningen mot terrorism skärpts. Det har ökat myndigheternas möjligheter till övervakning och kontroll av medborgarna, något som tagits upp som ett problem av människorättsorganisationer. 

Frankrike – Aktuell politik

Emmanuel Macron omvaldes som Frankrikes president i april 2022. Men resultatet i parlamentsvalet ett par månader senare visade att stödet för hans regering bland fransmännen var betydligt svagare än för fem år sedan. Regeringen tappade sin majoritet i nationalförsamlingen medan yttersta högern såväl som partierna på vänsterkanten gick framåt.

Fakta – politik

Officiellt namn
République Française/ Republiken Frankrike
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Emmanuel Macron (2017–)
Regeringschef
premiärminister Elisabeth Borne (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Republiken på väg (LREM) 308, Republikanerna 112, Demokratiska rörelsen (MoDem) 42, Socialistpartiet (PS) 30, Unionen demokrater och oberoende (UDI) 18, Okuvade Frankrike 17, Franska kommunistpartiet (PCF) 10, Nationella fronten (FN) 8, övriga 32 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialistpartiet (PS) 280, Union för en folklig rörelse (UMP) 194, oberoende vänsterkandidater (DVG) 22, Europaekologi-De gröna (EELV) 17, oberoende högerkandidater (DVD) 15, Ny center (NC) 12, Radikala vänsterpartiet (PRG) 12, Vänsterfronten (FG) 10, Radikala partiet (PR) 6, övriga 9 (2012)
Valdeltagande
77/75 procent i 1:a/2:a omgången av presidentvalet 2017,
49/43 procent i 1:a/2:a omgången av parlamentsvalet 2017
Kommande val
presidentval 2027 och parlamentsval 2022

Källor

Frankrike – Nationalism i regioner

Politiska oroligheter har förekommit på Korsika sedan 1975 (se även Politiskt system), bland annat i form av sprängattentat. Baskiska nationalister har inte varit lika aktiva i Frankrike som i Spanien.

Frankrike – Utrikespolitik och försvar

Frankrike är en kärnvapenmakt och en av de ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Landet har en tydlig ambition att vara en militär och ekonomisk stormakt. Under efterkrigstiden kom Frankrike att eftersträva en oberoende hållning mellan öst- och västblocken. Landet har ofta markerat självständighet i förhållande till supermakten USA och eftersträvar europeiskt ledarskap tillsammans med Tyskland.

Fakta – försvar

Armén
114 700 man (2020)
Flygvapnet
41 150 man (2017)
Flottan
35 550 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,1 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,3 procent (2020)

Källor

Frankrike – Ekonomisk översikt

Frankrikes ekonomi hör till de största i världen. Landet har en stor industribas, ett omfattande jordbruk och en livlig tjänstesektor. Infrastrukturen är utmärkt och arbetskraften högutbildad. Men ändå har Frankrike sedan början av 2010-talet dragits med ekonomiska problem som hög arbetslöshet och svag tillväxt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
39 030 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
6,3 procent (2021)
Total BNP
2 630 318 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
16,4 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
71,2 procent (2020)
Inflation
4,1 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
115,1 procent (2020)
Valuta
euro 1
1. 1 euro=100 cent

Källor

Frankrike – Naturtillgångar, energi och miljö

Frankrike har tillgångar av många mineraler, men mängderna är begränsade. Kolbrytningen har avvecklats och tillgångarna på olja och naturgas är små. För sin energiförsörjning är Frankrike i hög grad beroende av kärnkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 693 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
6944 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
300 520 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,5 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
15,5 procent (2019)

Källor

Frankrike – Jordbruk och fiske

En tredjedel av Frankrikes yta utnyttjas till jordbruk men jordbruks­marken minskar gradvis. Samtidigt växer produktionen genom högre effektivitet, särskilt på storjordbruken. Frankrike är en av EU:s främsta spannmålsproducenter och hör till världens största producenter av vete.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
52,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
31,5 procent (2020)

Källor

Frankrike – Industri

Frankrike har en mångsidig och väl utbyggd industri, och industrivaror svarar för huvuddelen av landets exportinkomster. Många storindustrier har utvecklats ur mindre familjeföretag. Industrisektorn sysselsätter knappt en femtedel av landets yrkesverksamma.

Frankrike – Sociala förhållanden

Det välfärdssystem som infördes vid andra världskrigets slut och som sedan vidareutvecklats ger god grundtrygghet för fransmännen. Men ökande kostnader har på senare år skapat stora påfrestningar på socialförsäkringssystemen. Utgifterna för inte minst pensioner och sjukvård har stigit kraftigt. Den höga arbetslösheten har också medfört att färre bidrar till inbetalningarna.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
4 per 1000 födslar (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
100,0 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
4 690 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
40 procent (2020)

Källor