Frankrike

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/frankrike/

Med över 66 miljoner invånare och en av världens största ekonomier är Frankrike en stormakt i Europa. Frankrike har ibland gått sin egen väg i utrikespolitiken, särskilt i förhållande till Storbritannien och USA men har bidragit starkt till Europas enande i samarbete med Tyskland.

Frankrike – Geografi och klimat

Frankrike ligger i Västeuropa och är något större än Sverige till ytan. Norra och västra delen består av ett väldigt låglandsområde, med slätter som sluttar mot Atlanten och Nordsjön. I öster och söder finns det bergsområden; i sydöst sträcker sig Alperna in i Frankrike. Här finns Europas högsta berg utanför Kaukasien, Mont Blanc.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
544 000 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Belgien, Luxemburg, Tyskland, Schweiz, Italien, Monaco, Spanien, Andorra
Huvudstad med antal invånare
Paris 2 100 000 (uppskattning 2023)
Övriga större städer
Marseille 795 000, Lyon 472 000, Toulouse 433 000, Nice 339 000, Nantes 277 000, Strasbourg 275 000, (officiell beräkning 2023)
Högsta berg
Mont Blanc (4810 m ö h)
Viktiga floder
Rhône, Loire, Seine, Garonne
Största sjö
Lac Léman/Genèvesjön
Medelnederbörd/månad
Paris 61 mm (aug), 40 mm (mars)
Medeltemperatur/dygn
Paris 19 °C (juli), 3 °C (jan)

Frankrike – Befolkning och språk

Frankrike är en av Europas folkrikaste stater och ligger även i topp när det gäller barnafödande. Under de senaste årtiondena har invandringen till landet blivit en allt mer omdebatterad fråga, till följd av ekonomiska problem, arbetslöshet och flera terrordåd.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av fransmän, cirka 20 % med annat ursprung
Antal invånare
67 935 660 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
123 (2020)
Andel invånare i städerna
82 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
10,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
9,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
51,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
82 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2021)
Förväntad livslängd för män
79 år (2021)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. därutöver talas minoritetsspråk som bretonska, baskiska, katalanska, occitanska, korsikanska, alsaciska och flamländska samt invandrarspråk

Frankrike – Religion

Frankrike är ett övervägande katolskt land. Andelen kyrkligt aktiva har dock minskat avsevärt. Över en tredjedel av invånarna uppger sig sakna religiös tillhörighet. Religionsfrihet garanteras i författningen, men begränsningar i friheten har debatterats på senare år. Islam är den näst största religionen.

Frankrike – Utbildning

Från 2019 blir det obligatoriskt för alla 3-åringar att gå i förskola i Frankrike.  Det är lägsta den åldern för skolplikt bland EU-länderna. Skolplikten gäller därefter till 16 års ålder. Utbildningen ska inte kosta något för eleverna, men skolorna kan debitera en mindre summa i anmälningsavgift. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,7 procent (2019)

Frankrike – Sociala förhållanden

Det välfärdssystem som infördes vid andra världskrigets slut och som sedan vidareutvecklats ger god grundtrygghet för fransmännen. Men ökande kostnader har på senare år skapat stora påfrestningar på socialförsäkringssystemen. Utgifterna för inte minst pensioner och sjukvård har stigit kraftigt. Den höga arbetslösheten har också medfört att färre bidrar till inbetalningarna.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
98,6 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
12,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
4 769 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
37 procent (2022)

Frankrike – Kultur

Fransk kultur har spelat en viktig roll för den europeiska civilisationen. Inte minst under 1600-talet och 1700-talets upplysningstid hade fransk kultur en betydande ställning, och landet har även därefter behållit ett starkt inflytande. Frankrike är bland annat det land som har tilldelats flest Nobelpris i litteratur.

Frankrike – Äldre historia

Efter århundraden av strider mellan olika furstar uppstod på 1300-talet fröet till en nationalstat. Franska kungar lade efter hand nya områden under sig och en centralstyrd stat utvecklades. I början av 1700-talet var landet det mest inflytelserika i Europa. Revolutionen i slutet av århundradet följdes av Napoleons auktoritära styre och fortsatt centralisering. Under 1800-talet följde flera omvälvningar i kampen om politisk makt och organisation, samtidigt som Frankrike stärkte sin ställning som kolonialmakt. Första hälften av 1900-talet kom att präglas av de båda världskrigen.

Frankrike – Modern historia

Politisk instabilitet och ett sönderfallande kolonialvälde ledde till att krigshjälten Charles de Gaulle 1958 återkom som ledare. 1960-talet var ekonomiskt framgångsrikt men präglades av sociala omvälvningar och revolt. Under 1970-talet drabbades ekonomin av kris vilket bidrog till att socialisten François Mitterrand valdes till president 1981. Han satt vid makten till 1995 då gaullisten Jacques Chirac tog över. Chirac i sin tur efterträddes 2007 av Nicolas Sarkozy, kandidat för högern som samlats i det nybildade UMP.

Frankrike – Politiskt system

Frankrike har så kallat halvpresidentiellt styre, vilket är en blandning av presidentstyre och parlamentarism. Presidenten är den som utnämner regeringen. Nationalförsamlingen har starkast ställning av det lagstiftande parlamentets båda kamrar. Det politiska landskapet domineras av ett höger- och ett vänsterblock.

Frankrike – Demokrati och rättigheter

Frankrike är en väl fungerande demokrati och en rättsstat. Det finns en lång tradition av pressfrihet. Efter att landet sedan 2015 har drabbats av svåra terrordåd har lagstiftningen mot terrorism skärpts. Det har ökat myndigheternas möjligheter till övervakning och kontroll av medborgarna, något som tagits upp som ett problem av människorättsorganisationer. 

Frankrike – Aktuell politik

Frankrikes president besitter stor makt och är den som utser regeringen, som dock måste ha parlamentets förtroende. President Emmanuel Macrons första mandatperiod från 2017 präglades av folkliga protester och under den andra har demonstrationer mot impopulära reformer fortsatt. Samtidigt tappade regeringen en del av sitt stöd i parlamentsvalet 2022.  

Fakta – politik

Officiellt namn
République Française/ Republiken Frankrike
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Emmanuel Macron (2017–)
Regeringschef
premiärminister Gabriel Attal (2024–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Tillsammans (mittenallians) 245, Nupes (vänsterallians) 131, Nationell samling 89, Republikanerna 61, övriga vänster 22, övriga höger 10, övriga mitten 4, Unionen demokrater och oberoende (UDI) 3, regionalister och övriga 12 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Republiken på väg (LREM) 308, Republikanerna 112, Demokratiska rörelsen (MoDem) 42, Socialistpartiet (PS) 30, Unionen demokrater och oberoende (UDI) 18, Okuvade Frankrike 17, Franska kommunistpartiet (PCF) 10, Nationella fronten (från 2018 Nationell samling)) 8, övriga 32 (2017)
Valdeltagande
ca 74 procent i presidentvalet 2022, ca 48 procent i parlamentsvalet 2022
Kommande val
presidentval och parlamentsval 2027

Frankrike – Utrikespolitik och försvar

Frankrike är en kärnvapenmakt och en av de ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Landet har en tydlig ambition att vara en militär och ekonomisk stormakt. Under efterkrigstiden kom Frankrike att eftersträva en oberoende hållning mellan öst- och västblocken. Landet har ofta markerat självständighet i förhållande till supermakten USA och eftersträvat en europeiskt ledarroll.

Fakta – försvar

Armén
114 800 man (2022)
Flygvapnet
40 200 man (2022)
Flottan
34 850 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,95 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,2 procent (2021)

Frankrike – Ekonomisk översikt

Frankrikes ekonomi hör till de största i världen. Landet har en stor industribas, ett omfattande jordbruk och en livlig tjänstesektor. Infrastrukturen är utmärkt och arbetskraften högutbildad. Men ändå har Frankrike sedan början av 2010-talet dragits med ekonomiska problem som hög arbetslöshet och svag tillväxt.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
40 964 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2022)
Total BNP
2 782 905 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2022)
Industrins andel av BNP
17,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
70,3 procent (2022)
Inflation
5,8 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
111,1 procent (2022)
Valuta
euro 1
Varuexport
617 817 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
817 994 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
9,9 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
52 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
elektronik, flygplan, turbojetmotorer, läkemedel, parfym och kosmetika
Största handelspartner
Tyskland,USA, Belgien, Italien, Spanien,
1. 1 euro=100 cent

Frankrike – Naturtillgångar, energi och miljö

Det finns många olika mineral  i landet, men mängderna är begränsade. Kolbrytningen har avvecklats och tillgångarna på olja och naturgas är små. För sin energiförsörjning är Frankrike i hög grad beroende av kärnkraft. Det har bidragit till att utsläppen av växthusgaser är lägre än  i många andra stora industrinationer.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
3 693 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
6 944 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av växthusgaser totalt
376,01 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,58 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
267 155 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
58 451 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Frankrike – Jordbruk och fiske

En tredjedel av Frankrikes yta utnyttjas till jordbruk men jordbruks­marken minskar gradvis. Samtidigt växer produktionen genom högre effektivitet, särskilt på storjordbruken. Frankrike är en av EU:s främsta spannmålsproducenter och hör till världens största producenter av vete.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
52,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
31,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,4 procent (2022)

Frankrike – Industri

Frankrike har en mångsidig och väl utbyggd industri, och industrivaror svarar för huvuddelen av landets exportinkomster. Många storindustrier har utvecklats ur mindre familjeföretag. Industrisektorn sysselsätter knappt en femtedel av landets yrkesverksamma.