Skribenter

Innehållet på utrikesmagasinet.se produceras av en oberoende redaktion med redaktören som ansvarig utgivare. Utrikesmagasinet ägs av Utrikespolitiska institutet, UI. De åsikter skribenterna eventuellt ger uttryck för är deras egna.

Publicerad: 2023-01-01


Ansvarig utgivare:
Ylva Lindahl

Redaktör:  Ola Westerberg

Skribenter 2020

Sofie Berglund programsamordnare och analytiker vid UI:s program för Global politik och säkerhet.

Ylva Bergman Journalist, chefredaktör för Omvärlden 2016–2020

Cengiz Çandar Seniorforskare inom Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet.

Görrel Espelund, journalist med inriktning på Afrika.

Elin Jakobsson forskare vid UI:s program för Global politik och säkerhet.

Bitte Hammargren Fri skribent och Mellanösternanalytiker. Associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutets Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Fanny Härgestam Journalist med inriktning på Nordafrika.

Peter Johnsson Journalist och författare med inriktning på Polen och övriga Central- och Östeuropa.

Andreas Karlsson, journalist med inriktning på Afrika.

Maria Georgieva Journalist, bevakar Ryssland.

Richard Ghiasy Seniorforskare vid Leiden Asia Centre (LAC) och verkar som expert vid The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) i Nederländerna.

Naman Karl-Thomas Habtom Masterstudent vid Cambridge university.

Thomas Hammarberg Associerad senior medarbetare vid UI:s MENA-program.

Lena Karlsson  Redaktör på Utrikespolitiska institutet.

Torsten Kjellgren Statsvetare samt utredare på frilansbasis, bevakar Indonesien.

Gordana Malešević Journalist och statvetare.

Joakim Medin Journalist och författare med inriktning på Ungern.

Thu Lee Praktikant vid Asienprogrammet.

Lisa Lindkvist Zhang Doktorand i kinesiska vid Heidelbergs universitet

Olof Kleberg Journalist, följer utvecklingen i Tjeckien och Slovakien.

Bertil Lintner  Journalist och författare, bevakar Asien.

Börje Ljunggren Associerad senior medarbetare på UI. Tidigare ambassadör i Kina, Mongoliet och Vietnam. 

Axel Nordenstam Analytiker vid UI:s Asienprogram.

Ingmar Oldberg Associerad medarbetare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.

Lars Palmgren Journalist och författare, bevakar Latinamerika.

Gunilla Reischl Chef för UI:s program för Global politik och säkerhet

Annika Ruge Masterstudent i Europastudier och ryska vid Lunds universitet

Mikael Sahlberg Masterstudent i arabistik vid Freie Universität Berlin.

Isak Svensson Professor vid institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Torsten Wetterbladh Forskare och tidigare ansluten till Latinamerikainstitutet.

Ola Westerberg Redaktör för Utriksmagasinet

Anna Zotééva  Jurist och fd praktikant vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.

 

Skribenter 2019

Jan-Åke Alvarsson  Professor i kulturantropologi vid Uppsala Universitet, med pentekostalism som fokus i sin forskning.

Henrik Angerbrandt  Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Julia Atiyeh  Frilansjournalist samt redaktör på TT i Sydney.

Mette Bakken Valexpert som har arbetat med Internationella IDEA i Addis Abeba och Pretoria och tidigare vid FN:s Utvecklingsprogram i Bryssel.

Maja Björk analytiker vid UI:s Europaprogram.

Monica Braw Fil dr i japansk historia, författare och tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Tokyo. 

Niklas Bremberg  Seniorforskare inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet.

Ekim Caglar Statsvetare och frilansskribent.

Göran Collste Professor emeritus i tillämpad etik vid Linköpings universitet. 

Staffan Dahllöf Frilansjournalist, baserad i Köpenhamn.

Emil Edenborg Forskare vid UI:s program för Global politik och säkerhet.

Görrel Espelund Journalist, författare och före detta Afrikakorrespondent.

Hanne Fjelde  Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Erik Halkjaer Frilansjournalist och ordförande i Reportrar utan gränser Sverige. Tidigare bland annat chefredaktör för tidskrifterna Latinamerika och OmVärlden.

Jan Hallenberg Forskningsledare på UI, professor i statsvetenskap.

Thomas Hammarberg Associerad senior medarbetare vid UI:s MENA-program.

Elsa Hedling Fil. dr i statsvetenskap, Lund Universitet och associerad medarbetare vid UI:s Europaprogram.

Karin Henriksson  Journalist och författare, baserad i Washington.

Torgny Hinnemo  Frilansjournalist med inriktning på länderna i forna Sovjetunionen.

Essraa Hussein Tidigare praktikant på UI:s program för Mellanöstern och Nordafrika.

Calle Håkansson  associerad medarbetare vid UI:s Europaprogram.

David Isaksson  Frilansjournalist i Moskva.

Anna-Maria Jonsson  Regionledare för Latinamerika och Iberiska Halvön, Evangeliska Frikyrkan.

Lena Karlsson  Redaktör på Utrikespolitiska institutet.

Jenniina Kotajoki  Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Carl Lentz Har en masterexamen i Global Governance and Diplomacy från University of Oxford. Har tidigare bott i både Peking och Taipei.

Jan Lewenhagen  Journalist och författare. Under åren 2006 till 2016 Dagens Nyheters korrespondent i Berlin.

Niclas Lindgren  Direktor Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU).

Aras Lindh Analytiker vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Bertil Lintner  Journalist och författare bosatt i Asien sedan över 35 år.

Börje Ljunggren Associerad senior medarbetare på UI. Tidigare ambassadör i Kina, Mongoliet och Vietnam. 

Magnus Lundström Associerad medarbetare vid UI:s Asienprogram.

Anders Malmstigen  Generalsekreterare Svenska missionsrådet.

Gordana Malešević  Statsvetare och journalist.

Ylva Nilsson  Journalist. Bevakar Europa och EU-frågor. Krönikör i Expressen.

Ingmar Oldberg Associerad medarbetare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.

Camilla Orjuela Professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. 

Lars Palmgren Journalist och författare, bosatt i Latinamerika sedan 35 år. Var Sveriges radios Latinamerikakorrespondent i 20 år.

Tim Rühlig  Forskare vid UI:s Asienprogram.

Christin Sandberg  Frilansjournalist och statsvetare, bosatt i Italien.

Adam Sarac Frilansskribent och översättare, bosatt i Istanbul. 

Charlotte Svensson  F d praktikant inom UI:s Asienprogram.

Henriette Tjäder  Indienvetare. Har tidigare arbetat som analytiker vid UI:s Asienprogram.

Igor Torbakov Senior Fellow at Uppsala University and at the Swedish Institute of International Affairs in Stockholm.

Anna Zotééva  Jurist och fd praktikant vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.

 

Skribenter 2018:

Joel Ahlberg Expert på konflikthantering vid Folke Bernadotteakademin, med särskild erfarenhet av Irak samt Genèvesamtalen om Syrien.

Helene Andersson  Kandidat i freds- och utvecklingsstudier vid Uppsala universitet.

Lars Erslev Andersen Associerad senior medarbetare vid Asienprogrammet och Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet (Nordic Exchange Program)  samt seniorforskare vid DIIS, Dansk Insitut for Internationale Studier.

Mette Bakken Valexpert som har arbetat med Internationella IDEA i Addis Abeba och Pretoria och tidigare vid FN:s Utvecklingsprogram i Bryssel.

Péter Balogh  Forskare på Institutet för regionala studier, Centrum för ekonomiska och regionala studier, Ungerska Vetenskapsakademin (MTA).

Benedicte Berner Undervisar i media och demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Styrelseordförande i Civil Rights Defenders.

Jesper Bjarnesen Seniorforskare på Nordiska Afrikainstitutet.

Niklas Bremberg  Seniorforskare inom Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet.

Ekim Caglar Statsvetare och frilansskribent .

Cengiz Çandar Associerad senior medarbetare på UI.

Johan Chytraeus   Afghanistankännare med tidigare uppdrag för Sida vid Sveriges ambassad i Kabul samt EU:s polismission i Afghanistan.

Nils Daag Sveriges ambassadör i Österrike, Slovakien och Slovenien 2011–2015.

Staffan Dahllöf Frilansjournalist, baserad i Köpenhamn.

Per Ekman Doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet.

Maxim Eristavi  Forskare vid Atlantic Council och medgrundare av nyhetssajten Hromadske International. 

Lars Gunnar Erlandson  Journalist och författare. Bland annat Sveriges Radios Asienkorrespondent 2002-2004.

Görrel Espelund Journalist, författare och före detta Afrikakorrespondent.

Simon Fiedler har en fil kand i statsvetenskap, specialiserad på Mellanöstern.

Stig Fredrikson Journalist och författare.

Marika Griehsel  Frilansjournalist och dokumentärfilmare, tidigare SVT:s Afrikakorrespondent. 

Ulla Gudmundson Skribent, diplomat och Sveriges ambassadör i Vatikanen 2008–2013.

Jan Hallenberg Forskningsledare på UI, professor emeritus i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. 

Thomas Hammarberg  Associerad senior medarbetare vid UI. Tidigare bland annat Europarådets Kommissionär för mänskliga rättigheter.

Bitte Hammargren Ledare för UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Karin Henriksson Journalist och författare, baserad i Washington sedan många år.

Jakob Hernborg Axelson Praktikant på UI:s Asienprogram.

Lahib Higel   Arbetar för medlingsorganisationen Dialogue Advisory Group (DAG).

Torgny Hinnemo  Frilansjournalist med inriktning på länderna i forna Sovjet.

Calle Håkansson  Analytiker vid UI:s Europaprogram.

Fanny Härgestam Journalist och författare med fokus på Nordafrika och Frankrike. 

Sandra Johansson Journalist, Svenska Dagbladets korrespondent i New York.

Peter Johnsson  Journalist och författare. Är bosatt i Warszawa sedan 1984.

Ashi Al-Kahwati  Statsvetare och praktikant vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Luca Karafiath Intern at the Russia and Eurasia Programme at the Swedish Institute of International Affairs (UI).

Lena Karlsson  Redaktör på Utrikespolitiska institutet.

Mats Karlsson Direktör vid Utrikespolitiska institutet.

Carl Lentz Har en masterexamen i Global Governance and Diplomacy från University of Oxford. Har tidigare bott i både Peking och Taipei.

Jan Lewenhagen  Journalist och författare. Under åren 2006 till 2016 Dagens Nyheters korrespondent i Berlin.

Aras Lind  Analytiker och programsamordnare vid Utrikespolitiska institutet.

Bertil Lintner  Journalist och författare bosatt i Asien sedan över 35 år.

Aron Lund Syrienexpert Författare till böckerna Drömmen om Damaskus och Syrien brinner, knuten till New York-baserade policyinstitutet The Century Foundation. 

Viktoria Machmudov   Frilansjournalist, bosatt i Paris.

Gordana Malešević  Statsvetare och journalist.

Natalia Mamonova  Forskare vid Ryssland- och Euroasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet.

Kamran Matin  Associerad forskare vid UI.

Ricki Neuman Journalist och författare.

Ingmar Oldberg Associerad forskare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram. 

Camilla Orjuela  Docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet.

Lars Palmgren Journalist och författare, bosatt i Latinamerika sedan 35 år. Var Sveriges radios Latinamerikakorrespondent i 20 år. 

Christer L Pettersson Internationell medierådgivare, författare, tidigare Afrikakorrespondent för DI och DN.

Gudrun Persson Docent vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet. 

Michael Sahlin Tidigare ambassadör i bland annat Turkiet och generaldirektör i Folke Bernadotteakademin. Verksam vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet (SUITS) och SIPRI.

Christin Sandberg  Frilansjournalist och statsvetare, bosatt i Italien.

Sarah Schulman Associerad medarbetare vid UI:s Asienprogram och doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. 

Omar Sheikhmous Oberoende analytiker, tidigare forskare vid Stockholms universitet, tidigare chef för VOA:s kurdiska sändningar samt medgrundare till PUK, Kurdistans Patriotiska Union. 

Igor Torbakov Senior Fellow at Uppsala University and at the Swedish Institute of International Affairs in Stockholm.

Ana Valdés  Svensk-uruguayansk författare och översättare, bosatt i Montevideo.

Ewa Werner Dahlin Associerad forskare vid Latinamerikainstitutet, före detta ambassadör och chef på Sida.

Torsten Wetterblad Associerad forskare på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet.

Anders Wijkman  Ordförande i internationella tankesmedjan Romklubben.

 

Skribenter 2017:

Joel Ahlberg Expert på konflikthantering vid Folke Bernadotteakademin, med särskild erfarenhet av Irak samt Genèvesamtalen om Syrien. 

Lars Erslev Andersen Seniorforskare vid Dansk Institut for Internationale Studier i International Sikkerhedspolitik, och gästforskare vid Utrikespolitiska Institutet i Stockholm.

Henrik Angerbrandt Seniorforskare, Nordiska Afrikainstitutet 

Lucia Ardovini Forskare på UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Henrik Chetan Aspengren Associerad forskare vid UI:s Asienprogram.

Sebastian van Baalen Doktorand, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Mette Bakken Politisk analytiker i frågor som rör val, demokrati, genus, Afrika. Har arbetat på  .

Benedicte Berner-Eyde Lektor vid l'Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po) i Paris och ordförande i Civil Rights Defenders

Jeanette Björkqvist Journalist och författare, bosatt i Helsingfors. 

Hans Blix Sveriges utrikesminister 1978-1979, generaldirektör för FN:s atomenergiorgan IAEA 1981-1997 samt chef för FN:s vapeninspektörer i Irak 2000-2003.

Sofie Blombäck Statsvetare vid Mittuniversitetet.

Björn Brenner Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan med ämnesfokus israelisk och palestinsk politik.

Ekim Caglar  Statsvetare och frilansskribent .

Johan Chytraeus Afghanistanexpert med tidigare uppdrag för EU:s polismission samt Sveriges ambassad i Kabul.

August Danielson Forskningsassistent vid UI:s Europaprogram.

Olof Ehrenkrona Generalkonsul i Mariehamn, tidigare rådgivare åt Carl Bildt.

Kai Eide Ambassadör. Tidigare bland annat FN:s särskilde representant i UN Afghanistan och Norges ambassadör vid Nato. Hans sista diplomatiska postering var som Norges ambassadör i Sverige. Pensionerad i februari 2017.

Lars Gunnar Erlandson Tidigare utrikesreporter och utrikeskorrespondent på Sveriges Radio med erfarenheter från bland annat Mellanöstern, Latinamerika, Asien och USA.

Görrel Espelund Journalist och författare med inriktning på Afrika. Hemsida: African Stories.

Linnea Fehrm Frilansjournalist som bevakar Latinamerika, med fokus på Colombia och Venezuela.

Simon Fiedler Praktikant vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Stig Fredrikson Journalist och författare. Tidigare bland annat korrespondent i Moskva och utrikeskommentator i SVT:s Aktuellt. Författare till flera böcker om Ryssland. 

Ingmarie Froman Journalist med Frankrike som specialitet. Har främst arbetat för Sveriges radio och SVT. 

Björn Fägersten Seniorforskare och programchef vid UI:s Europaprogram.

Jessica Giandomenico Statsvetare från Uppsala universitet. Politisk analytiker och Balkanexpert. 

Kjell Goldmann Professor emeritus i statskunskap.

Neve Gordon Innehar Leverhulme-gästprofessuren vid SOAS University of London.

Marika Griehsel Frilansjournalist, tidigare SVT:s Afrikakorrespondent. 

Bo Göransson Tidigare Sidachef och ambassadör i Kenya.

Jan Hallenberg Senior professor i statskunskap vid Försvarshögskolan, och  senior forskningsrådgivare vid Utrikespolitiska institutet.

Ulv Hanssen Forskningsassisten och associerad medarbetare vid UI. 

Olof Heilo Historiker vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund och biträdande chef för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Maria Hellborg Praktikant vid UI. Utbildad jurist med fördjupning inom internationell rätt, med särskilt fokus på säkerhetsfrågor i forna Sovjet. 

Mats Hellström Tidigare utrikeshandelsminister, EU-minister, jordbruksminister och ambassadör i Tyskland.

Karin Henriksson Journalist och författare, baserad i Washington sedan många år.

Kara Hermez  Studerande vid Försvarshögskolan, debattör, styrelseledamot i Assyriska riksförbundet.

Fanny Härgestam Författare och journalist, baserad i Paris, med fokus på Frankrike och Nordafrika.

Thair Ismail Konfliktexpert på Palmecentret

Björn Jerdén Chef för UI:s Asienprogram.

Lena Jonson Associerad forskare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram

Per Jönsson Associerad medarbetare, Utrikespolitiska institutet.

Mats Karlsson Direktör vid Utrikespolitiska institutet.

Kalle Kniivilä Journalist på Sydsvenskan och tidigare Moskvakorrespondent för den finska tidningen Kansan Uutiset. Författare till flera böcker om Ryssland.

Martin Kragh  Chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid UI.

Lena Karlsson Redaktör vid Utrikespolitiska institutet. Följer särskilt utvecklingen i Storbritannien, Irland, Kanada och västafrikanska länder. 

Göran Larsson Professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Carl Lentz Studerar till en masterexamen vid University of Oxford.  Läser och talar kinesiska, och har tidigare bott i både Peking och Taipei.

Mark LeVine Professor i historia vid UC Irvine och gästprofessor vid Lunds Centrum för Mellanösternstudier.

Aras Lindh Analytiker och programsamordnare vid Utrikespolitiska institutet.

Bertil Lintner Journalist och författare bosatt i Asien sedan över 35 år tillbaka. www.asiapacificms.com

Börje Ljunggren Associerad senior medarbetare på UI. Tidigare ambassadör i Kina, Mongoliet och Vietnam. 

Aron Lund Författare till böckerna Drömmen om Damaskus och Syrien brinner, knuten till New York-baserade policyinstitutet The Century Foundation.

Marika McAlevey Kandidat i fred- och konfliktforskning vid Uppsala universitet .

Elvira Melin Praktikant vid UI:s Ryssland- och Eurasienprogram våren 2017.

Anders Mellbourn Statsvetare och journalist. Direktör för UI 1997–2004. 

Beverley Milton-Edwards Professor in Politics at Queen's University, Belfast, and a Visiting Fellow at Brookings Doha Center. 

Mathias Mossberg Forskare knuten till Centrum för Mellanösternstudier i Lund. Tidigare ambassadör.

Afrah Nasser  Flerfaldigt prisbelönt journalist och bloggare från Jemen. Baserad i Sverige sedan 2011. 

Ricki Neuman  Journalist och författare.

Ylva Nilsson EU-journalist sedan många år, numera som frilans. Även verksam som föreläsare och moderator. Twitter: @EUYlvaNilsson

Johan Norell Praktikant vid UI:s Asienprogram.

Kajsa Norman Journalist och författare med inriktning på demokratiutveckling och konflikt.      

René Nyberg Finländsk veterandiplomat, före detta ambassadör i Berlin och Moskva.

Titti Nylander Journalist och mångårig utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio.

Ingmar Oldberg Associerad forskare vid UI:s Ryssland- och Eurasienprogram.

Lars Palmgren Journalist och författare, bosatt i Latinamerika sedan 35 år. Var Sveriges radios Latinamerikakorrespondent i 20 år.  

Rouzbeh Parsi  Lektor vid  avdelningen för mänskliga rättigheter, Historiska institutionen på Lunds universitet. Associerad forskare vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram.

Trita Parsi Fil dr, författare, ledare för den iransk-amerikanska organisationen Niac. Uppvuxen i Uppsala. Twitter: @tparsi

Christer L Pettersson Internationell medierådgivare, författare, tidigare Afrikakorrespondent för DI och DN.

Mouin Rabbani Fristående forskare och analytiker, baserad i Amman i Jordanien. Seniorforskare vid Institute for Palestine Studies.

Mark Rhinard Professor i internationella relationer vid Stockholms universitet ohc seniorforskare på UI 

Påhl Ruin Frilansjournalist. Har tidigare rapporterat från New York, Wien och Vilnius, samt varit Dagens Nyheters korrespondent i Tokyo. 

Christin Sandberg Frilansjournalist och statsvetare, bosatt i Italien. Tidigare verksam i Guatelamala.

Johan Schaar Tidigare biståndschef vid Sveriges generalkonsulat i Jerusalem. Numera ordförande i ALNAP, ett internationellt nätverk för att främja lärande och förbättringar i det humanitära systemet.

Bente Scheller Chef för Heinrich Böll-stiftelsens kontor i Beirut

Pierre Schori  Debattör och författare. Tidigare bland annat biståndsminister och biträdande utrikesminister, chef för FN:s fredsoperation i Elfenbenskusten 2005-2007. Ordförande i Olof Palmes minnesfond.

Lotta Schüllerqvist Frilansjournalist med inriktning på Israel och Palestina. Kontakt: lotta@schullerqvist.se

Pau Puig Scotoni  Fil.dr i historia vid Lunds universitet. Bosatt i Katalonien.

Simon Sorgenfrei Lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola 

Max Stockman Handläggare för religiösa minoriteter, Myndigheten för statens stöd till trossamfund, SST

Isak Svensson Professor i fred- och konfliktforskning vid Uppsala universitet

Bengt Säve-Söderbergh Tidigare statssekreterare på UD, expert på södra Afrika

Jonas Söderström Praktikant vid UI:s Asienprogram, med inriktning på Kina.

Igor Torbakov Historiker och seniorforskare

Fredrik Uggla Professor i Latinamerikastudier vid Stockholms universitet

Gunnar Vrang Frilansjournalist. Tidigare talesperson och kommunikationsansvarig för OSSE:s mediefrihetsrepresentant i Wien.  Twitter: @GunnarV 

Torsten Wetterblad Associerad forskare på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet

Anna Wieslander Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council och generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen.

Ann Wilkens Tidigare ambassadör i Pakistan och Afghanistan (2003-2007) samt fföre detta ordförande för Svenska Afghanistan-Kommittén (2007-2009)

Tidigare års skribenter:

Mohammad Al Abdallah Chef för Syria Justice and Accountability Center

Lisbeth Aggestam Docent vid statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Europaforskning (CERGU), Göteborgs universitet.

Anders Ahnlid Ambassadör i Helsingfors, tidigare chef för Sveriges EU-representation i Bryssel

Basma Alloush Kommunikatör vid Syria Justice and Accountability Center

Dan-Erik Andersson Forskare vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund

Yavuz Baydar  Journalist från Turkiet, medgrundare av P24, en plattform för oberoende journalistik. Mottagare av European Press Prize 2014. 

Agneta Bohman Pensionerad före detta ambassadör, tidigare sändebud i Jordanien och Senegal. Har också varit stationerad i Paris, Damaskus, Wien samt i Gaza för FN-organet Unrwa.

Stefan Borg Forskare inom UI:s Mellanösternprogram.

Kajsa Borgnäs Doktorand i statsvetenskap vid Universität Potsdam, Tyskland

Monica Braw Fil dr i japansk historia, författare och tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Tokyo. 

Cecilia Bäcklander Frilansjournalist med inriktning på östra Afrika.

Nils Daag Pensionerad ambassadör, med särskild inriktning på utrikes-och säkerhetspolitik. 

Staffan Dahllöf Frilansjournalist i Köpenhamn. Bevakar Danmark för svenska medier och EU för både danska och svenska uppdragsgivare. Twitter: @StaffaniDK

Johan Engvall Forskare vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.

Leif Eriksson EU-migrationsexpert.

Mikael Eriksson Dr & forskningsledare vid FOI

Hedda Grew Frilansskribent och tidvis volontärarbetare i Grekland. Grundare av lokal hjälporganisation, ”Helping hands of Rhodes” i augusti 2016 och har sedan dess arbetat med flyktingar i Grekland och Sverige. Twitter: @MsGrew

Ulla Gudmundson Skribent och diplomat, tidigare bland annat analyschef på UD.

Hakan Günes Lektor i statskunskap vid Istanbuls universitet

Karl Gustafsson Docent & seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet med inriktning på internationella relationer i Östasien, särskilt mellan Japan och Kina. 

Joel Halldorf Docent, lektor vid Teologiska högskolan i Stockholm

Erik Halkjaer Frilansjournalist som har bevakat Latinamerika sedan 1999. Tidigare chefredaktör för tidskrifterna Latinamerika och Omvärlden. 

Urban Hamid Frilansjournalist med Mellanöstern som specialitet. 

Torgny Hinnemo Frilansjournalist med inriktning på länderna i forna Sovjet

Jonas Hinnfors Professor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 

Adrian Hyde-Price Professor vid statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Europaforskning (CERGU), Göteborgs universitet.

Erik Isaksson Tidigare praktikant på UI. Har en masters i Asiens språk och kultur (med särskild inriktning på japanska)

Diana Janse Utrikespolitisk rådgivare till Anna Kinberg Batra och moderarena, slavist, före detta ambassadör i Georgien samt chargé d'affairs i Syrien. 

Anders Jägerskog Docent i freds- och utvecklingsfrågor vid Göteborgs universitet. Tidigare ambassadråd i Amman. Har arbetat för Sida med vattenfrågor i Mellanöstern och Nordafrika. 

Hind Kabawat Syriska oppositionens förhandlingskommitté, (HNC)

Salam Karam Journalist och fil dr i statskunskap. Har doktorerat om Iraks nya och ofullbordade konstitution.

Ingmar Karlsson Författare och seniorforskare vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund. Före detta ambassadör. 

Tasneem Khalil Svensk-bangladeshisk redaktör, journalist och författare av boken Jallad: Death squads and state terror in South Asia (Pluto Press, 2016)

Rami Khouri Kolumnist i internationell press, gästforskare vid Harvard och senior chefredaktör för Beiruttidningen Daily Star. 

Helené Lackenbauer  Forskar om genus i säkerhetspolitik och krishantering

David Landes  Kommersiell redaktör för  The Local Europe, ett nätverk av engelskspråkiga nyhetssajter baserat i Stockholm. Tidigare chefredaktör för The Local Sweden

Ylva Lindahl Redaktör på Utrikespolitiska institutet 

Svante Lundgren Religionsforskare knuten till Lunds universitet 

Said Mahmoudi Professor i internationell rätt vid Stockholms universitet

Johanna Mannergren Selimovic Seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet

Camilla Mellander Ambassadör, tidigare i Vietnam. 

Ulrika Mörth  Professor i statsvetenskap, Stockholms universitet 

Louise Olsson Senior rådgivare på Folke Bernadotteakademin i frågor som rör jämställdhetsintegrering och kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet

Gudrun Persson Docent vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet. 

Gunilla Reischl Seniorforskare och programchef vidUI:s program för Global politik och säkerhet

Helin Sahin Turkietkännare på Olof Palmes Internationella Center 

Samir Shalabi  Mastersstuderande i Mellanösternkunskap och frilansskribent 

Hanna Sistek Frilansjournalist, baserad i USA

Nina Solomin Tidigare kommunikatör vid Delegationen för migrationsstudier, Delmi

Hakkı Taş Forskare, postdok, vid Försvarshögskolan i Stockholm

Tomas Thorén Frilansjournalist, baserad i Istanbul

Carl Tham Tidigare statsråd samt ambassadör i Berlin åren 2002–2006

Sofia Walan Ledarskribent och regionchef vid Studieförbundet Bilda

Monica Walldén Frilansande miljöjournalist. 

Peter Wallensteen Senior professor i fred- och konfliktforskning vid Uppsala universitet

Margot Wallström Sveriges utrikesminister

Peter Weiderud Direktör för Svenska institutet i Alexandria

Anders Wijkman Ordförande i internationella tankesmedjan Romklubben

Nina Wilén Statsvetare vid Université Libre Bruxelles, där hon forskar om konflikter och fredsprocesser  i främst Afrika

Sebastian Åsberg Praktikant vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram våren 2016. Har en mastersexamen från War Studies, King's College London.