Henrik Chetan Aspengren

Henrik Chetan Aspengren

Forskare

Dr. Henrik Chetan Aspengren har en bakgrund inom historisk sociologi och internationella studier. Han disputerade 2010 vid ’Department of Politics and International Studies’, SOAS, University of London. Hans doktorsavhandling behandlade utformningen och implementeringen av socialpolitik i Indien under det tidiga 1900-talet. Aspengrens forskning har även fortsättningsvis utgått från Sydasien och mötet mellan modern historia och social teori. Han följer och analyserar även frågor om indisk och pakistansk inhemsk politik och utrikes- och säkerhetspolitik. Förutom sina bidrag till akademiska tidskrifter och antologier har Aspengren skrivit två böcker, ett flertal debattartiklar samt rapporter om Sydasiens historia, politik och samhällen. Han är projektledare för ”The Numbers on Our Side: Enumeration and Emancipation in India, 1916-1947”, ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och leder ett samarbete mellan UI och SASNET (Lunds universitet) rörande den Sydasiatiska regionen.

Expertområden

Indien, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Sri Lanka, regionalt samarbete i Sydasien

Varukorg

Totalt 0