Personalsidor / Johanna Mannergren Selimovic


Tillbaka till personallistan...

Johanna Mannergren Selimovic, Seniorforskare

Johanna Mannergren Selimovic är seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. Hennes forskningsintressen rör fredsbyggande efter krig, med speciellt fokus på övergångsrättvisa, försoingsprocesser, minnespolitik, dynamiken i delade städer, och genusfrågor.

Hon deltar för närvarande i två forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet: Jämställd fred & transitionell rättvisa; ochDelade städer - utmaningar för fredsbyggande. Geografiska intresseområden är framförallt Balkan men hon bedriver även fältarbete i Rwanda och Jerusalem. Hon har publicerat sin forskning i en rad internationella vetenskapliga tidskrifter, t ex Security Dialogue, International Journal of Transitional Justice, och Conflict, Security and Development, och hon deltar regelbundet som skribent och expert i svensk media.

Kontaktinformation
johanna.mannergren@ui.se