Om Utrikesmagasinet
Foto: Signe Ekström

Om Utrikesmagasinet

Är du engagerad i internationella frågor? Vill du ta del av en fördjupad diskussion kring vår tids stora utmaningar runt om i världen? I så fall är Utrikesmagasinet något för dig!

Publicerad: 2016-03-31

Utrikesmagasinet är en nättidning som är fritt tillgänglig för alla. Den ägs av Utrikespolitiska institutet (UI) och görs av en publicistiskt oberoende redaktion.

Utrikesmagasinet har som målsättning att:

* vidga perspektiven och fördjupa kunskapen om samtidsfrågor
* slå en brygga mellan forskning och folkbildning
* erbjuda solida analyser och nya infallsvinklar

Bland skribenterna finns forskare inom och utanför UI samt andra experter och journalister, alla med utrikespolitisk bakgrund. Skribenterna ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. Flertalet artiklar är på svenska men vi publicerar också en del material på engelska. 

Nättidningen har funnits sedan 2016 men lutar sig mot rika traditioner. Utrikesmagasinet har två föregångare: tidskriften Utrikespolitik, som hade sin premiär efterkrigsåret 1946, och dess efterföljare Internationella Studier, som belönades med det eftertraktade priset Årets facktidskrift 2011.

Vill du komma i kontakt med Utrikesmagasinets redaktion?
Kontakta gärna någon av redaktörerna Ola Westerberg eller Ylva Lindahl

Har du synpunkter på webbplatsen?
Kontakta gärna UI:s kundtjänst

ISSN 2002-746X