Calle Håkansson

Calle Håkansson

Analytiker

Calle Håkansson är analytiker vid UI:s Europaprogram. Han arbetar generellt med Europeiska Unionen (EU) men har framförallt undersökt frågor relaterade till europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, med ett särskilt fokus på nya projekt såsom PESCO och den Europeiska Försvarsfonden.

Under sin tid på UI har Calle arbetat med flera olika projekt berörande europeisk, nordisk och svenskt utrikes- och säkerhetspolitik, bland annat för Nordiska Ministerrådet och European Leadership Network. Han har även skrivit om och kommenterat europeisk politik i svenska nyhetsmedier, som Svenska Dagbladet och Dagens Industri, skrivit analyser för Utrikesmagasinet samt föreläst om EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska utveckling.

Calle har sedan tidigare en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik från Försvarshögskolan i Stockholm samt en kandidatexamen i statskunskap från Uppsala Universitet.

Expertområden

Europeiska unionen (EU), EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, PESCO & Europeiska Försvarsfonden

Publikationer i urval

Björn Fägersten, August Danielson & Calle Håkansson (2018) ‘’Sweden and European defence cooperation: interests in search of a strategy’’, UI Brief, No. 10 2018, Swedish Institute of International Affairs (UI)

Calle Håkansson (2019) What does the EU’s new Civilian CSDP Compact mean for European strategic autonomy?, European Leadership Network. 15 April 2019

Haugevik, K. & Sverdrup, U. (eds) (2019) 10 Years On: Ressessing the Stoltenberg Report on Nordic Cooperation, NUPI, IIAI, DIIS, FIIA & UI

Calle Håkansson (2018) ‘’Demokrati i en tid av desinformation’’, Svenska Dagbladet, 4 November 2018

Björn Fägersten & Calle Håkansson (2019) Aachenfördraget – Ny kraft i tysk-franskt samarbete? Utrikesmagasinet, 24 januari 2019

Varukorg

Totalt 0