Natalia Mamonova

Natalia Mamonova

Associerad forskare

Natalia Mamonova är associerad forskare vid programmet för global politik och säkerhet (GPS) vid Utrikespolitiska institutet.


Natalias forskningsintressen handlar främst på modern gräsrotspolitik i post-socialistiska östra Europa. Hon studerar det politiska beteendet hos folk som bor på landsbygden, långt bort från större städer. Mycket av hennes arbete fokuserar därmed på sociala rörelser på landsbygden, livsmedelssuveränitet, vardagligt (dolt) motstånd, auktoritär populism samt förbindelser mellan stat och samhälle i post-socialistiska miljöer.

Natalias nuvarande forskningsprojekt behandlar konceptet "naiv monarkism" och hur opposition mot Putin tar sig i uttryck inom det rådande systemet i Ryssland. Natalia studerar hur ryssar på landsbygden använder sig av myten om den naiva monarkisten i sina protester och hur denna myt påverkar den politiska stabiliteten i det moderna Ryssland.

Natalia tog sin doktorsexamen 2016 från Institutet för samhällsstudier vid Erasmus University, Nederländerna. Efter avslutad doktorsexamen var hon visiting researcher vid University of Oxford samt research fellow vid New Europe College i Bukarest.

Två av Natalias artiklar (‘Resistance or adaptation? Ukrainian peasants’ responses to land grabbing’ och ‘Naive Monarchism and Rural Resistance in Contemporary Russia’) erhöll priset ‘The Best Article’ från Erasmus University 2016 and 2017.

Senaste publikationer:

Prospects of Agrarian Populism and Food Sovereignity in Post-Socialist Romania. Hajdu, A., Mamonova, N. Artikel i Sociologia Ruralis, april 2020.  

Populism, neoliberalism and agrarian movements in Europe. Understanding rural support for right-wing politics and looking for progressive solutions.   Mamonova, N., Franquesa, J. Artikel i Sociologia Ruralis, november 2019. 

Understanding the silent majority in authoritarian populism: What can we learn from popular support for Putin in the rural Russia?  Mamonova, N. The Journal of
Peasant Studies, mars 2019. 

Right-Wing Populism and Counter-Movements in Rural Europe. Mamonova, N. Agricultrual and Rural Convention ( ARC2020), februari 2019.

Vladimir Putin – a tsar without loyal subjects? Mamonova, N. Utrikesmagasinet,  april 2018. 

Vladimir Putin and the rural roots of authoritarian populism in Russia. Mamonova, N. Open Democracy, april 2018. 

Patriotism, Food Sovereignty & Contemporary Ukraine.  Mamonova, N. Agricultrual and Rural Convention (ARC2020), februari 2018.

Patriotism and Food Sovereignty: Changes in the Social Imaginary of Small‐Scale Farming in Post‐Euromaidan Ukraine. Mamonova, N. Sociologia Ruralis, december 2017.


Natalia medverkade i SVT:s Utrikesbyrån - Putin 4-ever (april 2020) där hon förklarar konceptet av naiv monarki. Se programmet här.

Varukorg

Totalt 0