Elsa Hedling

Elsa Hedling

Associerad forskare

Elsa Hedling är associerad forskare vid UI:s Europaprogram. Hennes forskning berör europeisk integration, utrikes och säkerhetspolitik, politikens medialisering och digital diplomati.

Elsa Hedling har en doktorsexamen i statsvetenskap från Lunds universitet där hon fortfarande är verksam. Hon har tidigare varit gästforskare vid University of Canterbury i Nya Zeeland. Hennes pågående forskningsprojekt handlar om digital diplomati och hon har bland annat studerat hur EUs utrikestjänst (EEAS) använder sina digitala kanaler. Hon har tidigare bedrivit forskning om europeisering av det civila samhället.  

Varukorg

Totalt 0