Elsa Hedling

Elsa Hedling

Associerad forskare

Elsa Hedling är associerad medarbetare vid UI:s Europaprogram och doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning berör europeisk integration, utrikes och säkerhetspolitik, politikens medialisering och digital diplomati.

Elsa Hedling har en masterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet och är doktorand sedan 2013. Hon har tidigare varit gästforskare vid University of Canterbury i New Zealand. Hennes pågående avhandlingsprojekt handlar om politikens medialisering och studerar hur EUs utrikestjänst (EEAS) använder digital diplomati. Projektet förväntas avslutas under hösten 2018. Hon har tidigare bedrivit forskning om europeisering av det civila samhället.  

Varukorg

Totalt 0