Personalsidor / Björn Fägersten


Tillbaka till personallistan...

Björn Fägersten, Programchef och seniorforskare

Björn Fägersten är Seniorforskare och Programchef vid UI:s Europaprogram. Hans forskning berör europeisk integration, säkerhetspolitik och internationella institutioner. Aktuella projekt berör den planerade Europeiska Globala Strategin, underrättelsesamarbete inom internationella säkerhetsinstitutioner samt konceptet politisk risk i offentlig och privat sektor.

Björn Fägersten har en doktorsexamen i statsvetenskap från Lunds universitet. Han har innehaft gästforskarpositioner vid det amerikanska Harvarduniversitetet och Europauniversitet i Florens. Han har publicerat sin forskning i fack-granskade tidsskrifter och är själv granskare för tidskriften European integration. År 2008 blev Björn Fägersten invald till European Foreign and Security Policy Studies Program finansierat av VolkswagenStiftung, Compagnia di San Paolo samt Riksbankens jubileumsfond.

Kontaktinformation
bjorn.fagersten@ui.se
tel +46-8-511 768 24
mob +46-70 812 24 38

www.bjornfagersten.se