Sommartider på UI

UI har sommarstängt från 5 juli till och med 8 augusti. Under denna period är telefonväxeln stängd och svar från info@ui.se kan dröja.
Beställningar expedieras via https://www.ui.se/butiken/. Leveranstiden är lite längre om du beställer skrifter och vid fakturaköp. Digitala produkter och tjänster betalade med kort levereras som vanligt. Mer information

Ingmar Oldberg

Ingmar Oldberg

Associerad medarbetare

Ingmar Oldberg är sedan 2009 associerad medarbetare på UI inom Rysslandsprogrammet. Hans forskning har under de senaste åren berört Rysslands utrikespolitik i allmänhet och i synnerhet relationerna med postsovjetiska stater, EU, Norden och Arktis.

Ingmar Oldberg är fil.mag i ryska och historia samt ämneslärare. Efter doktorandstudier vid historiska institutionen vid Lunds universitet 1970-1980 blev han forskare och sedermera forskningsledare vid Försvarets forskningsanstalt (FOA)/Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 1981-2009. Hans tidigare forskning har handlat om Tysklands utrikes- och säkerhetspolitik, den ryska Östersjöflottan, Warszawapakten, östeuropeiska miljöproblem och historieskrivning.

Ingmar Oldberg har publicerat och redigerat en lång rad rapporter, böcker och artiklar i Sverige och utomlands inom ett brett ämnesfält. Han har hållit föredrag på en mängd internationella konferenser och symposier. Han var utbytesstipendiat vid University of California, Berkeley 1980-81 och gästforskare vid Stiftung Wissenschaft und Politik 2001-2002. Han var styrelsemedlem i Sällskapet för studier av Ryssland, Öst- och Centraleuropa samt Centralasien 2007-2017 och är redaktör för dess nättidskrift Östbulletinen. 

Publikationer

Senaste publikationer: 

The Long War in Donbas: Causes and Consequenses, UI Report No1 2020, March 2020. 

"L'exclave de Kaliningrad comme problème pour la Russie et ses voisins", s. 163-182  i tidsskriften Stratégique nr 121-122 (2019), specialnummer om Géostratégie de la mer Baltique.

Recension av Krigets fångar och änglar av Per Allan Olsson , Nordisk Östforum, vol. 33 (2019), s. 60-62.

Publikationslista

Varukorg

Totalt 0