Ingmar Oldberg

Ingmar Oldberg

Associerad medarbetare

Ingmar Oldberg är sedan 2009 associerad medarbetare på UI inom Rysslandsprogrammet. Hans forskning har under de senaste åren berört Rysslands utrikespolitik i allmänhet och i synnerhet relationerna med postsovjetiska stater, EU, Norden och Arktis.

Ingmar Oldberg är fil.mag i ryska och historia samt ämneslärare. Efter doktorandstudier vid historiska institutionen vid Lunds universitet 1970-1980 blev han forskare och sedermera forskningsledare vid Försvarets forskningsanstalt (FOA)/Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 1981-2009. Hans tidigare forskning har handlat om Tysklands utrikes- och säkerhetspolitik, den ryska Östersjöflottan, Warszawapakten, östeuropeiska miljöproblem och historieskrivning.

Ingmar Oldberg har publicerat och redigerat en lång rad rapporter, böcker och artiklar i Sverige och utomlands inom ett brett ämnesfält. Han har hållit föredrag på en mängd internationella konferenser och symposier. Han var utbytesstipendiat vid University of California, Berkeley 1980-81 och gästforskare vid Stiftung Wissenschaft und Politik 2001-2002. Han var styrelsemedlem i Sällskapet för studier av Ryssland, Öst- och Centraleuropa samt Centralasien 2007-2017 och är redaktör för dess nättidskrift Östbulletinen. 

Publikationer

Senaste publikationer: 

The Long War in Donbas: Causes and Consequenses, UI Report No1 2020, March 2020. 

"L'exclave de Kaliningrad comme problème pour la Russie et ses voisins", s. 163-182  i tidsskriften Stratégique nr 121-122 (2019), specialnummer om Géostratégie de la mer Baltique.

Recension av Krigets fångar och änglar av Per Allan Olsson , Nordisk Östforum, vol. 33 (2019), s. 60-62.

Publikationslista

Varukorg

Totalt 0