UI är stängt 20 december–6 januari

Vi öppnar åter den 7 januari. Under tiden går det bra att skicka e-post till info@ui.se. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Ingmar Oldberg

Ingmar Oldberg

Associerad medarbetare

Ingmar Oldberg är sedan 2009 associerad medarbetare på UI inom Rysslandsprogrammet. Hans forskning har under de senaste åren berört Rysslands utrikespolitik i allmänhet och i synnerhet relationerna med postsovjetiska stater, EU, Norden och Arktis.

Ingmar Oldberg är fil.mag i ryska och historia samt ämneslärare. Efter doktorandstudier vid historiska institutionen vid Lunds universitet 1970-1980 blev han forskare och sedermera forskningsledare vid Försvarets forskningsanstalt (FOA)/Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 1981-2009. Hans tidigare forskning har handlat om Tysklands utrikes- och säkerhetspolitik, den ryska Östersjöflottan, Warszawapakten, östeuropeiska miljöproblem och historieskrivning.

Ingmar Oldberg har publicerat och redigerat en lång rad rapporter, böcker och artiklar i Sverige och utomlands inom ett brett ämnesfält. Han har hållit föredrag på en mängd internationella konferenser och symposier. Han var utbytesstipendiat vid University of California, Berkeley 1980-81 och gästforskare vid Stiftung Wissenschaft und Politik 2001-2002. Han var styrelsemedlem i Sällskapet för studier av Ryssland, Öst- och Centraleuropa samt Centralasien 2007-2017 och är redaktör för dess nättidskrift Östbulletinen. 

Publikationer

Publikationslista

Varukorg

Totalt 0